proracun_i_izvjestaji
javna_nabava
prostorni_planovi
gospodarenje_otpadom

Na temelju članka 36. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 55. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije br. 10/13) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

Odluku

o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Članak 1.
Ovom Odlukom uspostavlja se sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada na području Općine Plitvička Jezera.

Članak 2.
Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem web stranice Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr u za to posebno označenoj rubrici “Obavijest o nepropisno odbačenom otpadu”, gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca i dostavom na e-mail: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr ili poštom na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53 230 Korenica, o tome izvještava komunalni redar koji po prijavi postupa sukladno zakonu. Prijava se može podnijeti i osobno komunalnom redaru ili na telefon 053/776-018.

Članak 3.
Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada uspostavlja se putem komunalnog redarstva, koje će, nakon zaprimanja prijava i evidentiranja lokacija, o tome voditi bazu podataka, sastavljati izvješća i provoditi nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u posljednje dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr.

KLASA: 351-02/16-01/01
URBROJ: 2125/11-01/01-16-03
Korenica, 08.02.2016.god.

OPĆINSKI NAČELNIK
Boris Luketić, v.r.

 • Prijava nepropisno odbačenog otpada (01.08.2019.)
 • S ciljem smanjenja rizika od prijenosa bolesti COVID-19, Nacionalni stožer civilne zaštite je 23.03.2020. donio Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, kojom je ograničen međugradski promet.

  Kretanje unutar područja Općine Plitvička Jezera će biti i dalje moguće, s tim da i ovim putem preporučujemo da kretanje svedete na minimum. Kretanje izvan mjesta prebivališta će biti moguće samo uz Propusnice.

  Sukladno donešenoj Odluci, Stožer civilne zaštite Općine Plitvička Jezera izdaje Propusnice SAMO za one koji prebivalište napuštaju iz vitalnih razloga poput skrbi o starijima, djeci i kupnji hrane (izvan mjesta prebivališta). Za stanovnike koji trebaju hitnu medicinsku skrb izvan mjesta prebivališta Propusnicu izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine, a za sve ostale razloge, poput odlaska na posao, Propusnicu izdaje Poslodavac.

  Ukoliko spadate pod skupinu kojoj Općinski stožer treba izdati propusnicu, molimo da skinete obrazac Zahtjeva ispod ove objave i popunjenog ga vratite na e-mail: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr. Zahtjevi se zaprimaju isključivo elektronskim putem, a iznimno, ukoliko netko nema mogućnost slanja Zahtjeva elektronskim putem, isti se može javiti tijekom radnog vremena na telefon 053 776 018, te će mu, ukoliko udovoljava uvjete, biti izravno izdana odgovarajuća Propusnica.

 • Zahtjev za izdavanje propusnice ()
 • Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske donio je preporuke za kućanstva i ostale zatvorene prostore.

  Opće mjere prevencije uključuju:

  • Čestu higijenu ruku sredstvima koja sadrže 70 % alkohola: protrljajte ruke ako vam ruke nisu vidno prljave ili operite sapunom i vodom ako su ruke prljave i to u trajanju 20tak sekundi
  • Izbjegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta
  • Čuvanje higijene zraka unutarnjeg prostora čestim provjetravanjem prostora te kašljanjem ili kihanjem u savinuti lakat ili papirnatu maramicu te odmah potom bacite papirnatu maramicu u kantu za otpatke koja ima poklopac
  • Nošenje medicinske maske ili prekrivanje nosa i usta papirnatom maramicom obvezno je za one koji imaju respiratorne simptome
  • Nakon  uklanjanja maske s lica obvezno je provesti higijenu ruku a masku odložiti u kantu za otpatke s poklopcem, isto vrijedi i za papirnatu maramicu
  • Održavanje distance u društvenom kontaktu između osoba najmanje 1 metar ukoliko osoba ima neki od respiratornih simptoma
  • Informirajte se o lokalnoj epidemijskoj situaciji, ali pratite provjerene izvore informiranja poput internetskih stranica Vlade RH (www.koronavirus.hr), Ministarstva zdravstva (www.miz.hr) ili Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (www.hzjz.hr).

  Preporuke za kućanstva i zatvorene prostore tijekom epidemije COVID-19:

  • Ostanite kod kuće i javite se telefonom nadležnom liječniku obiteljske medicine ili u tzv. COVID-19 dežurnu ambulantu ako razvijete simptome poput povišene tjelesne temperature, kašlja ili kratkog daha
  • Izbjegavajte druge bolesne osobe
  • U svim zatvorenim prostorima, ograničite kontakt s ostalima koliko god je moguće (održavajte udaljenost od 2 metra u zatvorenim prostorima)
  • Nastavite primjenjivati sve preporučene mjere prevencije
  • Ako ste zaposleni i radite te skrbite za nekog od ukućana, primjenjujte sve mjere opreza i pratite vlastito zdravstveno stanje.
  • Ne dijelite predmete s drugima i ukućanima.
  • Izdvojite sobu u svom domu u koju ćete moći odvojiti bolesne ukućane od ostalih.
  • Ako obolite, ostanite u kontaktu s drugima putem e-pošte, društvenih mreža ili telefona.
  • Preporuča se održavati higijenu stambenog/zatvorenog prostora tako da se povremeno prebrišu površine koje se često dotiču rukama sa sredstvom za dezinfekciju površina kakvo i inače koristite u kućanstvu.
  • Redovito prozračite prostor u kojem boravite.

  Mjere zaštite onih koji pripadaju najrizičnijim skupinama, posebice starijima i kroničnim bolesnicima i djece:

  • Ostanite kod kuće i izbjegavajte javne prostore ako ste vi ili netko od ukućana u skupini starijih ljudi ili kroničnih bolesnika
  • Pobrinite se da imate dovoljnu zalihu lijekova i potrepština u slučaju da morate ostati kod kuće
  • Kada izlazite, izbjegavajte bolesne ljude i ograničite kontakt s drugim ljudima
  • Provodite temeljitu higijenu ruku
  • Napravite popis telefonskih kontakata u hitnim slučajevima koji će uključivati članove obitelji, prijatelje, susjede, osobe s vozačkom dozvolom, zdravstvene radnike, poslodavca, lokalni zavod za javno zdravstvo i broj 112 ili 113
  • Preskočite rutinske kontrole i odlaske u ordinacije kod liječnika opće prakse i u bolnice ako vam nije prijeko potrebna zdravstvena skrb; liječnika najprije kontaktirajte telefonom ako vam je potreban recept ili savjet
  • Preporuča se održavati higijenu stambenog prostora tako da se povremeno prebrišu površine koje se često dotiču rukama sa sredstvom za dezinfekciju površina kakvo i inače koristite u kućanstvu.

  Poduzmite mjere kako biste zaštitili djecu tijekom epidemije:
  S djecom redovito provodite i podsjećajte ih na sve preventivne mjere zaštite.

  Ako živite u kućanstvu s osobom koja pripada ranjivoj skupini (starije osobe ili kronični bolesnici):

  • Skratite na minimum vrijeme koje ukućani iz ranjivih skupina provode s ostalim ukućanima u dijeljenim prostorima kao štu su kuhinja, kupaonica i dnevni boravak, a te prostore temeljito prozračujte i čistite
  • Vodite računa da se držite s ostalima na udaljenosti od 2 metra od ukućana iz ranjivih skupina i osigurajte im odvojen krevet ako je moguće
  • Ovisno o uvjetima stanovanja dozvoljavaju, neka koriste zasebnu kupaonicu, ili barem zasebne ručnike poslije tuširanja ili kupanja te poslije pranja ruku
  • Preporuča se da osobe iz ranjivih skupina konzumiraju obroke u vlastitoj sobi ako je u kućantvu boravi osoba u samoizolaciji. Posuđe i pribor za jelo oprati u suđerici ili ručno deterdžentom i toplom vodom te temeljito posušite; ako osoba iz ranjive skupine koristi vlastiti pribor, upotrijebite drugu kuhinjsku krpu za brisanje.

  Čišćenje i odlaganje otpada:

  • Prilikom čišćenja koristite preporučena sredstva za čišćenje površina s deklariranim virucidnim djelovanjem. Redovito čistite površine koje se često dodiruju poput kvaka, rukohvata, daljinskih upravljača, mobitela, telefonskih aparata i površina stola. Ovo je od osobite važnosti ako u kućanstvu imate osobu iz rizične skupine.
  • Otpatke (npr. papirnate maramice) i jednokratne krpe za čišćenje mogu se odložiti u jednokratne vrećice za smeće. Takvu vrećicu treba zatim staviti u još jednu vrećicu, čvrsto zavezati i držati odvojeno od drugog otpada.
  • Navedeni otpad treba ostaviti sa strane barem 72 sata prije nego što ga odložite u zajednički vanjski kontejner.
  • Drugi kućni otpad odlažite kao i inače.

  Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19 ili oboljeli u kućnom smještaju:

  • Ako živite u istom kućanstvu/objektu s osobom na koju se sumnja da je zaražena COVID-19, izbjegavajte dijeljenje predmeta (npr. posuđa, čaša, šalica, jela, posteljine). Nakon uporabe predmeta, temeljito ih operite deterdžentom i vodom.
  • Ne puštajte druge ukućane u prostorije u kojima je boravio bolesnik sve dok nisu očišćene.
  • Prije nego što počnete s čišćenjem, stavite masku i rukavice. Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju tijekom čišćenja
  • Držite prozore otvorenima da se prostor provjetrava i/ili uključite ventilaciju
  • Očistite pod deterdžentom te nakon toga dezinficirajte
  • Očistite i dezinficirajte sve potencijalno kontaminirane površine: kvake na vratima, telefone, drške u hodnicima i na stubištima
  • Očistite toalet, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu deterdžentom te nakon toga dezinficirajte
  • Nemojte koristiti pakiranje s raspršivačem za nanošenje dezinfekcijskog sredstva jer može doći do prskanja koje mogu dalje širiti virus
  • Uklonite posteljinu, jastučnice, deke i druge tkanine te ih operite. Za pranje koristite perilicu rublja (60 – 90 °C) i deterdžent za pranje rublja. Ako nije moguće prati u perilici za rublje, možete koristiti čišćenje na paru
  • Nakon čišćenja krpe oprati na 90 °C
  • Skinite rukavice i masku te ih stavite u plastičnu vrećicu, a zatim operite ruke sapunom i vodom.
  • Sav otpad nastao tijekom čišćenja treba što je prije moguće odložiti u kante za otpad.
  • Istuširajte se i presvucite odjeću odmah nakon čišćenja.
  • Ostavite prozor otvoren i/ili ventilaciju uključenom da se prostorija temeljito prozrači.

  Čistoća rublja koje je koristila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19 ili oboljeli u kućnom smještaju:

  • Kako biste smanjili mogućnost širenja virusa zrakom, ne tresite prljavo rublje.
  • Ako ne posjedujete perilicu za rublje, pričekajte dodatnih 72 sata nakon 14-dnevne izolacije prije nego što rublje odnesete u samoposlužnu praonicu rublja.

  Odabir sredstava za dezinfekciju
  Dezinfekcija se izvodi registriranim dezinfekcijskim sredstvom koje djeluje na viruse prema uputama proizvođača, a Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) preporučuje sredstva na bazi slijedećih  aktivnih tvari:

  • Etanol
  • Natrijev hipoklorit
  • Glutaraldehid
  • Izopropanol
  • Benzalkonijev klorid
  • Natrijev klorit

  Prilikom korištenja sredstava za čišćenje važno je:
  1. Pridržavati se uputa za korištenje koje je naveo proizvođač sredstva
  2. Izbjegavati kontakt sredstva s očima i kožom te držati dalje od dohvata djece
  3. Ne miješati različita sredstva za čišćenje te provjetravati prostorije u kojima se koristi sredstvo za čišćenje
  4. Za dezinfekciju kontaminiranih površina ili materijala izbjegavati uporabu raspršivača, proučiti kontaktno vrijeme te ostaviti da sredstvo djeluje sukladno uputama proizvođača.

  Više pročitajte na poveznici.

  Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH

  Točka I.: S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

  Točka II.: Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:
  a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
  b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
  c. izvješćivanje javnosti,
  d. stanovnika koji zahtjevaju hitnu medicinsku skrb,
  e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
  f. putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
  g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

  Točka III.: Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere:

  • socijalnog distanciranja
  • ne zadržavanja na javnim prostorima
  • posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. Odluke.

  Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

  • za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi
  • za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i
  • za okolnosti iz točke II.e nadležni stožer civilne zaštite

  Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.
  Cijela Odluka dostupna je na poveznici.

  Mjera o obustavi rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti.

  Ovom Odlukom uvodi se mjera obustavljanja rada tržnica i svih objekta u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti.

  Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove odluke.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama.

  Stožer civilne zaštite RH donosi odluku o stavljanju dječjih i otvorenih sportskih igrališta izvan uporabe.

  S obzirom na rizik prijenosa koronavirusa, uvodi se protuepidemijska mjera stavljanja izvan uporabe svih dječjih i otvorenih sportskih igrališta.

  Pravne osobe koje upravljaju dječjim igralištima i otvorenim sportskim igralištima dužne su staviti igrališta izvan uporabe na način da sve sprave za igru ograde zaštitnim trakama i na drugi primjeren način, kako bi se smanjila mogućnost bliskih kontakata i prenošenje koronavirusa.

  Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjere iz ove Odluke koja stupa na snagu 20. ožujka i vrijedi 30 dana od dana donošenja.

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s RTL-om započinje emitiranje za srednjoškolce na programu RTL2

  Učenici svih razreda srednje škole, uključujući i maturante, će od ponedjeljka 23. ožujka 2020. moći pratiti nastavu na programu RTL2 od 8 do 12 sati. Raspored sati, kao i video lekcije, bit će dostupni na stranici Ministarstva za znanost i obrazovanje te RTLPlayu.

  Učenici viši razreda osnovne škole, od petog do osmog razreda, nastavljaju pratiti nastavu kao i do sada.

  Apelira se na sve da prate rasporede kako ne bi došlo do nepotrebnog opterećenja sustava te se i dalje pozivaju nastavnici da snimaju videopredavanja i šalju ih na kurikulum@mzo.hr.

  Više detalja dostupno je ovdje.

  Ažurne promjene u zračnom prometu za cijeli svijet.

  AŽURIRANO 20. OŽUJKA

  HRVATSKA

  Zračna luka Dubrovnik je zatvorena za civilni zračni promet zbog informacije da je jedna njihova zaposlenica oboljela od koronavirusa, zbog čega su hitno poduzeli sve mjere preporučene od strane HZJZ, te postupili sukladno uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite DNŽ, prenijeli su na svojim mrežnim stranicama. Croatia Airlines objavila je da je zračna luka Dubrovnik zatvorena za promet do 29. ožujka 2020. te je zbog toga zatvorena i poslovnica Croatia Airlinesa u Zračnoj luci Dubrovnik, a svi letovi Croatia Airlinesa za/iz Dubrovnika otkazani.
  Za sve dodatne informacije obratite se Kontakt centru na broj telefona 0800 77 77 ili na e-mail: contact@croatiaairlines.hr.

  Zračna luka Osijek
  Sukladno uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i mjera prevencije organiziraju rad poslovnice kroz rad djelatnika od kuće, stoga je poslovnica na adresi Trg Ante Starčevića bb, Osijek zatvorena za fizičke posjete do daljnjega. Dostupni su u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 9:00 do 17:00 putem e-maila agencija@osijek-airport.hr i telefona +38531284611.

  Srbija

  Beogradska zračna luka “Nikola Tesla” od četvrtka u podne privremeno je zatvorena za sve komercijalne letove.
  Zračna luka neće biti zatvorena, ali će temeljem vladine odluke od danas biti privremeno obustavljeni svi komercijalni letovi, polijetanja i slijetanja.
  Slijedom te odluke bit će zatvoren i međunarodni granični prijelaz, ali aerodrom ostaje otvoren za sve humanitarne letove i teretni promet.

  Austrija 
  Zračni promet je obustavljen prema Francuskoj, Španjolskoj, Švicarskoj, a od 17. ožujka, avioni iz Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske, Rusije i Ukrajine neće imati dozvolu za slijetanje.

  Austrian Airlines, ogranak Lufthanse, je odlučio privremeno prekinuti sve svoje redovne letove.

  Croatia Airlines je do daljnjega obustavila planirane letove iz međunarodnih odredišta u svoja hrvatska odredišta na jadranskoj obali – Split, Dubrovnik i Rijeku. Putnici će iz stranih zemalja do odredišta u Hrvatskoj biti prevoženi preko Zagreba.
  Obustavljeni su međunarodni letovi Split – Frankfurt – Split, Split – München – Split, Dubrovnik – Frankfurt – Dubrovnik i Rijeka – München – Rijeka.
  Putnici s otkazanih letova, osim mogućnosti da putovanje do svojih krajnjih odredišta nastave preko Zagreba, imaju pravo i na promjenu datuma leta ili povrat novca u slučaju da u cijelosti odustanu od putovanja. Osim toga, zbog aktualne situacije s epidemijom koronavirusa u Hrvatskoj, u kompaniji se trenutno razrađuje scenarij vezan za izmjene u sezonskom letenju, čiji je početak bio planiran uoči Uskrsa. Taj scenarij uključuje i promjenu u planiranom početku letenja na dvije nove ovogodišnje sezonske linije Zagreb – Sofija i Zagreb – Podgorica.

  Francuska
  Air France će od 14.3.-28.3. nastaviti letjeti prema Atlanti, Bostonu, Chicagu, Los Angelesu, Miamiju, New Yorku, San Franciscu i Washingtonu.

  Slovenija 
  Slovenija je obustavila zračni promet. Uredba se primjenjuje od 17. ožujka 2020. (00:00 sati) do 30. ožujka 2020. (do 24:00 sata). Zabrana se ne odnosi na zrakoplove koji obavljaju međunarodni linijski i specijalni (charter) zračni prijevoz robe i/ili pošte (tereta/pošte), te zrakoplove koji obavljaju međunarodne posebne zračne usluge bez prijevoza putnika na letovima do ili iz njihove baze ili trajekta, a izuzeci su ako obavljaju letove u humanitarne i medicinske svrhe.

  Poljska 
  LOT Polish Airlines obustavio je sve međunarodne letove kao odgovor na vladinu zabranu putovanja čiji je cilj suzbijanje širenja koronavirusa.

  HOK želi osloboditi obrtnike plaćanja komorskog doprinosa u sljedeća tri mjeseca.

  Upravni odbor HOK-a donio je Odluku kojom traži Skupštinu da oslobodi sve obrtnike plaćanja komorskog doprinosa u sljedeća tri mjeseca, počevši od 1. travnja 2020. godine.

  Dragutin Ranogajec, predsjednik HOK-a: “Smatramo da isključivo otpis svih javnih davanja može pomoći obrtnicima u prevladavanju ove krize. I to Hrvatska obrtnička komora prva pokazuje svojim primjerom oslobađajući sve obrtnike plaćanja komorskog doprinosa. Vodeći računa i o razvoju situacije i sve većoj ugroženosti svih obrta u svim sektorima, tražimo otpis obveza za javna davanja umjesto odgode, jer odgoda neće zaustaviti otpuštanje radnika ni zatvaranje obrta.

  U trenutcima ove krize na raspolaganju smo obrtnicima za sva pitanja, neumorno radimo na rješavanju problema i nedoumica u poslovanju svih specifičnih obrtničkih branši i maksimalno smo uključeni u sve aktivnosti pri kreiranju gospodarskih mjera i kriterija. I dalje ćemo se, kako i do sada, snažno zalagati za opstanak najžilavijeg segmenta hrvatskog gospodarstva – obrtništva. Obrtnici i obrtnice tu smo s vama i za vas„.

  AŽURIRANO 20. ožujka

  Na temelju članka 197. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, članka 47. stavka 2. točke 8. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Odluke o proglašenju epidemije bolesti koronavirusa na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ministar zdravstva donosi Odluku o izmjeni Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija)

  U Odluci o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija), točka II. mijenja se i glasi:

  Posebna sigurnosna mjera iz točke I. ove Odluke odnosi se na sve osobe koje dolaze iz sljedećih država/područja:

  EUROPA

  • Talijanska Republika
  • Kraljevina Španjolska
  • Francuska Republika
  • Savezna Republika Njemačka
  • Švicarska Konfederacija
  • Kraljevina Danska
  • Kraljevina Švedska
  • Kraljevina Nizozemska
  • Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
  • Republika Austrija
  • Kraljevina Belgija
  • Kraljevina Norveška
  • Češka Republika
  • Republika Finska
  • Helenska Republika (Grčka)
  • Republika Estonija
  • Država Izrael
  • Ruska Federacija
  • Republika Irska
  • Veliko Vojvodstvo Luksemburg
  • Republika San Marino
  • Republika Moldova
  • Republika Island
  • Republika Slovenija
  • Republika Albanija
  • Republika Poljska
  • Rumunjska
  • Portugalska Republika
  • Slovačka Republika
  • Mađarska
  • Republika Bjelarus
  • Republika Bugarska
  • Republika Makedonija
  • Bosna i Hercegovina
  • Ukrajina
  • Republika Srbija
  • Crna Gora
  • Republika Cipar
  • Republika Litva
  • Latvija
  • Malta

  AZIJA

  • Narodna Republika Kina
  • Republika Koreja
  • Japan
  • Republika Singapur
  • Malezija
  • Republika Armenija
  • Republika Filipini
  • Socijalistička Republika Vijetnam
  • Brunej Darussalam
  • Kraljevina Kambodža
  • Mongolija
  • Demokratska Socijalistička Republika Šri Lanka
  • Kraljevina Tajland
  • Republika Indija
  • Republika Indonezija
  • Republika Maldivi
  • Islamska Republika Iran
  • Kraljevina Bahrein
  • Država Kuvajt
  • Ujedinjeni Arapski Emirati
  • Država Katar
  • Republika Irak
  • Kraljevina Saudijska Arabija
  • Islamska Republika Pakistan
  • Libanonska Republika
  • Narodna Republika Bangladeš
  • Guam

  AUSTRALIJA

  • Australija
  • Novi Zeland

  SJEVERNA AMERIKA

  • Sjedinjene Američke Države
  • Kanada
  • Zajednica Bahama
  • Jamaica
  • Republika Kostarika
  • Republika Panama
  • Dominikanska Republika

  JUŽNA AMERIKA

  • Savezna Republika Brazil
  • Republika Čile
  • Argentinska Republika
  • Republika Kolumbija
  • Republika Peru
  • Republika Peru
  • Republika Ekvador
  • Republika Paragvaj
  • Republika Gvajana

  AFRIKA

  • Kraljevina Maroko
  • Republika Tunis
  • Arapska Republika Egipat
  • Alžirska Narodna Demokratska Republika
  • Republika Južna Afrika
  • Republika Senegal
  • Republika Ruanda
  • Republika Kenija
  • Republika Kamerun

  Posebna sigurnosna mjera izolacije određena ovom Odlukom primjenjuje se na sve osobe iz točke II. Odluke osim na osobe na koje se primjenjuje posebna sigurnosna mjera karantene sukladno Odluci ministra zdravstva o osnivanju karantene.

  Odluka stupa na snagu s današnjim danom, 20. ožujka 2020.

  AKTUALNE MJERE UNUTAR EUROPE 

  Austrija je ograničila promet iz susjedne Italije te je uvela provjere na granici sa Švicarskom. Suspendiran je prijevoz vlakom i avionom prema Švicarskoj, Španjolskoj i Francuskoj, a od srijede, 18.3. nema ni  dozvola za slijetanje letova iz Ujedinjene Kraljevine, Nizozemske, Rusije i Ukrajine te se putnicima u inozemstvu preporučuje povratak  preko drugih europskih zračnih luka. Noćas od ponoći, 20.3., uvodi pojačanu graničnu kontrolu sa Slovenijom i vjerojatno će važiti iste mjere kao na granici s Italijom, Lihtenštajnom, Švicarskom i Njemačkom. Okvirno to znači da će Slovencima ulazak u Austriju biti moguć sa zdravstvenom potvrdom koja dokazuje negativan test na koronavirus, ne starijom od četiri dana. Tranzit je kroz Austriju dopušten, ali bez zaustavljanja, piše slovensko Ministarstvo vanjskih poslova.

  Bosna i Hercegovina proglasila je izvanredno stanje. Zabranjen je ulazak strancima koji dolaze iz: NR Kine (Wuhan), Južne Koreje, Japana, Italije, Irana, Francuske, Rumunjske, Njemačke, Austrije, Španjolske, Švicarske i Belgije. Izuzeti su vozači teretnih vozila i piloti te diplomatski predstavnici.

  Crna Gora zatvorila je granice za strane državljane. U državu mogu ući samo građani Crne Gore.

  Danska je uvela kontrole na svim granicama, aerodromima i lukama, kao i na mostu Oresund koji ju spaja sa Švedskom. Stanovnici, oni koji rade u Danskoj i državljani mogu ući, kao i oni koju su na putu prema Švedskoj, no ostalima to nije dopušteno.

  Latvija je zabranila ulazak svima osim svojim državljanima i onima sa stalnim boravištem. Kretanje osoba i vozila preko zračne luke, luke, željeznice i graničnih prijelaza na vanjskoj granici Europske unije, kao i na graničnim prijelazima namijenjenim lokalnom graničnom prometu, osim teretnog prijevoza, zabranjeni su od 17. ožujka 2020. Ministar unutarnjih poslova i ministar vanjskih poslova mogu napraviti iznimke od kretanja osoba i vozila.

  Mađarska je zatvorila granice za sav putnički promet.

  Poljska je vratila kontrole na svoje schengenske granice.

  Slovenija – Sav javni željeznički međunarodni putnički prijevoz je prekinut, kao i sav zračni promet.

  Srbija –  Svi granični prijelazi u Republici Srbiji zatvoreni su od danas, kako piše Ministarstvo vanjskih poslova Srbije.

  Slovačka je zatvorila sve granice i zračne luke za strane državljane koji ne mogu dokazati da borave u državi.

  Švicarska je također objavila izvanredno stanje.

  Preporučuje se svim građanima da odgode putovanja koja nisu nužna, u sve države i regije koje su u većoj mjeri zahvaćene novim koronavirusom

  Stožer civilne zaštite donosi odluku o načinu održavanja posljednjih ispraćaja.

  S obzirom na rizik prijenosa koronavirusa, prilikom okupljanja većeg broja osoba na istom mjestu uvodi se protuepidemijska mjera načina održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja koja se odnosi na osobe u području Republike Hrvatske te na pravne i fizičke osobe koje se bave pogrebnom djelatnošću.

  Za vrijeme trajanja mjere iz ove odluke:

  • pogreb, posljednji ispraćaj i polaganje urne održava se isključivo u krugu najuže obitelji i predstavnika vjerske zajednice, poštujući upute i mjere koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • obavijest o smrti (osmrtnica) ne smije sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja pogreba, posjednjeg ispraćaja i polaganju urne
  • obustavlja se organiziranje glazbenih usluga i usluga dostave cvijeća i svijeća

  Nijedan od sudionika ne smije imati povišenu tjelesnu temperaturu niti simptome akutne respiratorne infekcije.

  Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjere iz ove Odluke koja stupa na snagu 20. ožujka i vrijedi 30 dana od dana donošenja.

  Ministarstvo zdravstva podsjeća na sljedeće preporuke za osobe koje se vraćaju iz područja povećanog  rizika od koronavirusa.

  Tijekom 14 dana po povratku u Hrvatsku za vrijeme samoizolacije kod kuće:

  • Svakodnevno kontaktirajte epidemiologa
  • Mjerite tjelesnu temperaturu
  • Pazite na pojavu simptoma respiratorne infekcije (kašalj, otežano disanje itd.)
  • Redovito perite ruke ili koristite hidroalkoholnu otopinu
  • Izbjegavajte kontakt s trudnicama, kronično bolesnima, starijim osobama i slično
  • U slučaju potrebe za odlaskom u zdravstvenu ustanovu javite se nadležnom epidemiologu

  U slučaju znakova respiratorne infekcije tijekom 14 dana nakon povratka u Hrvatsku:

  • Telefonski nazovite nadležnog epidemiologa, opišite mu svoje simptome i obavijestite ga o svom nedavnom boravku u Kini, Južnoj Koreji ili regijama Lombardija i Veneto u Italiji
  • Izbjegavajte kontakt s osobama oko vas i stavite masku
  • Ne odlazite liječniku ili na hitni prijem bez prethodnog dogovora s nadležnim epidemiologom koji će organizirati odlazak na pregled

  Preporuča se izbjegavanje putovanja u Kinu koja nisu nužna.

  U slučaju neodgodivog odlaska, preporučuje se:

  • Izbjegavajte kontakt s bolesnim ljudima, pogotovo ljudima koji kašlju
  • Izbjegavajte tržnice i mjesta gdje se drže žive ili mrtve životinje
  • Pridržavajte se općih pravila o higijeni ruku i hrane
  • Prije jela, nakon toaleta ili diranja životinja perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola
  • Izbjegavajte doticaj sa životinjama, njihovim izlučevinama ili izmetom
  • Pratite savjete za putnike na web stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva zdravstva te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
  • Gdje god putujete, pridržavajte se općih pravila o higijeni ruku i hrane.
  • Rukovanje se smatra bliskim kontaktom za širenje bolesti koje se prenose kapljičnim putem, te se zbog toga preporučuje da se ljudi što manje rukuju, jer se time smanjuje rizik potencijalnog prijenosa bolesti

  Preporuke za specifične situacije:

  U slučaju simptoma respiratorne infekcije tijekom putovanja preporučuje se:

  • Nosite kiruršku masku ako ste u kontaktu s drugim ljudima
  • Jednokratno koristite papirnate maramice i redovito perite ruke
  • Tijekom putovanja u zahvaćena područja što prije se obratite lokalnom liječniku.

  Kronologija razvoja epidemije

  31. prosinca 2019. kineske vlasti su objavile da je zabilježeno grupiranje oboljelih od upale pluća u gradu Wuhan, Hubei provincija u Kini. Oboljeli su razvili simptome povišene temperature, kašlja i otežanog disanja s pozitivnim nalazom na plućima, dokazanim radiološkom pretragom. Prvi slučajevi oboljelih zabilježeni su početkom prosinca, a epidemiološki su bili povezani s boravkom na gradskoj tržnici Huanan Seafood Wholesale Market, veleprodajnom tržnicom morskih i drugih živih životinja.

  7. siječnja 2020. kineske su zdravstvene vlasti službeno priopćile otkriće novog koronavirusa povezanog sa slučajevima virusne upale pluća u Wuhanu. Radi suzbijanja i sprječavanja širenja epidemije, kineske su vlasti, uz zatvaranje spomenute tržnice poduzele niz mjera, uključujući uvođenje karantene u Wuhanu i drugim gradovima Kine, ograničavanje međunarodnog zračnog prijevoza, ali i onog unutar same Kine, kao i restrikciju drugih oblika javnog transporta te provođenje mjera masovne dezinfekcije javnih površina i prostora. Unatoč tome epidemija se brzo proširila i na druge kineske pokrajine, ali i izvan Kine.

  30. siječnja 2020. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju COVID-19 javnozdravstvenom prijetnjom od međunarodnog značaja (PHEIC) zbog brzine širenja epidemije i velikog broja nepoznanica s njom u vezi.

  11. veljače 2020. Svjetska zdravstvena organizacija je bolest uzrokovanu novim coronavirusom nazvala koronavirusna bolest 2019, kratica COVID-19 (eng. Coronavirus disease 2019).

  25. veljače 2020. Prema posljednjim dostupnim informacijama Europskog centra za suzbijanje i sprečavanje bolesti, registrirano je 80 134 oboljelih osoba, te 2 698 smrtnih slučajeva od novog koronavirusa.

  28. veljače 2020. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) podigla globalni rizik vezan uz koronavirus na vrlo visok.

  2.ožujka 2020. Europska unija podigla je rizik od koronavirusa s umjerenog na visoki.

  4.ožujka 2020. Italija poduzima nove mjere protiv širenja koronavirusa;  ograničenja sportskih natjecanja, nastavnih aktivnosti, školskih putovanja, rada trgovačkih centara i dr.

  5. ožujka 2020. Zabilježeni su prvi slučajevi  zaraze koronavirusom  u Sloveniji i Mađarskoj.

  8. ožujka 2020. Italija je ograničila ulazak i izlazak u  područja u Sjevernoj Italiji. Javni događaji su otkazani i uveden je niz novih mjera za ograničavanje širenja koronavirusa. Slovenija je ograničila javna okupljanja.

  11.ožujka 2020. WHO je proglasio globalnu pandemiju zbog koronavirusa.

  Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesene danas (19.03.2020.) pogledajte u prilogu.

 • Odluka - Mjere ograničavanja društvenih okupljanja, rada trgovina (19.03.2020.)
 • Odluka - Privremena zabrana prelaska preko graničnih prijelaza RH (19.03.2020.)
 • Odluku Stožera civilne zaštite Općine Plitvička Jezera, donesenu danas (16. ožujka 2020. godine) pogledajte u prilogu.

 • Odluka Stožera civilne zaštite OPJ (16.03.2020.)
 • U slučaju sumnje na korona virus mole se mještani da NE ODLAZE U DOMOVE ZDRAVLJA i službe hitne medicine, nego da TELEFONSKI KONTAKTIRAJU svog liječnika ili dežurnog epidemiologa na broj

  091/504-4917.