KLASA: 911-01/14-01/01

URBROJ: 2125/11-02-04/01-19-424

U Korenici 10.12.2019.

 

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) Općina Plitvička jezera objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA UVID GEODETSKI ELABORAT IZVEDENOG STANJA NERAZVRSTANE CESTE

 

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u Općini Plitvička Jezera,

K.O. Korenica: u naselju Rudanovac, na k.č.br. 5025/4, 9489/3, 5025/6, 5025/7, 5025/4, 5025/6 i 5025/7, u naselju Vrelo Koreničko na k.č.br. 11007/6, 11007/7, 1565 i 1565, u naselju Korenica Ulica kraljice Katarine Kotromanić na k.č.br. 12161/2, 12161/3 i 12161/4, u naselju Kompolje Koreničko na k.č.br. 12410 i 12456, u naselju Gradina Korenička na k.č.br. 7997/1 u K.O. Plitvička Jezera: u naselju Plitvička Jezera na k.č.br. 1744, 13/9 i 13/22, mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u zgradi općine Plitvička Jezera (vijećnica), Trg sv. Jurja 6, Korenica na dan 13.12.2019. g. od 10-14h. Izlaganje će se izvršiti uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, Tomislav Kukuruzović, mag.ing.geod. et geoinf. iz tvrtke Geom d.o.o.

 

 

Načelnik Općine Plitvička Jezera

      Ante Kovač, v.r.