Radi uskrsnih blagdana, odvoz miješanog komunalnog otpada

u naseljima Korenica, Jezerce i Rastovača

Komunalac d.o.o. vršiti će

u utorak 6. travnja 2021. umjesto u ponedjeljak 5. travnja 2021.