12. redovna sjednica Općinskog vijeća

12. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 22. prosinca 2014. godine u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I  R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 11. redovne sjednice općinskog vijeća
 3. Donošenje proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015.
 4. Donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2015. godinu
 5. Donošenje programa za 2015. godinu i to:
  • Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  • Programa održavanja komunalne infrastrukture
  • Socijalnog programa
  • Programa javnih potreba u športu
  • Programa javnih potreba u školstvu
  • Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
  • Programa javnih potreba u kulturi
  • Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
  • Programa utroška sredstava boravšne pristojbe
  • Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  • Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera
 6. Donošenje odluke o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici
 7. Donošenje odluke o davanju prijedloga imenovanja predstavnika u povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

Akti 12. redovne sjednice Općinskog vijeća

 • Plan proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. ()
 • Projekcija proračuna za 2014. - 2017. ()
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. ()
 • Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. ()
 • Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. ()
 • Socijalni program Općine Plitvička Jezera za 2015. ()
 • Program javnih potreba u športu za 2015. ()
 • Program javnih potreba u školstvo za 2015. ()
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2015. ()
 • Program javnih potreba u kulturi za 2015. ()
 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. ()
 • Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2015. ()
 • Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. ()
 • Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2015. ()
 • Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Slapić“ ()
 • Odluka o davanju prijedloga imenovanja predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske ()