Javni pozivi za iskaz interesa

Poštovani,
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske, u trajanju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine. Ovim putem želimo Vas informirati o „Javnom pozivu za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske“, također Vas molimo da ovu informaciju objavite na svojim web stranicama kako bi poduzetnici s Vašeg područja bili informirani i da se na vrijeme mogu uključiti.
Nakon donošenja planova za industrijsku tranziciju, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, pristupa mapiranju dionika regionalnih lanaca vrijednosti raspisujući javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti. Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji imaju sjedište/podružnicu i posluju na području Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske.
Lanci vrijednosti, za koje smo zajednički prepoznali da imaju najveći potencijal za rast u Jadranskoj Hrvatskoj su:
RLV Plavi rast Jadranske Hrvatske
RLV Zdravlje Jadranske Hrvatske
RLV Pametna industrija Jadranske Hrvatske
RLV Zeleni rast Jadranske Hrvatske
RLV Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti Jadranske Hrvatske.
Ukoliko želite saznati više informacija o javnim pozivima, Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira online radionice za sve zainteresirane. Prijavni obrazac, kao i ostalu dokumentaciju javnog poziva pronađite na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Razvoj HR i Strukturni fondovi.
Više o industrijskoj tranziciji u Jadranskoj Hrvatskoj općenito možete pronaći u Planu za industrijsku tranziciju (PIT) Jadranske Hrvatske.
Uključite se na vrijeme i postanite su-kreator politika za industrijsku tranziciju Jadranske Hrvatske!