14. sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 2125/11-03-19-01
Korenica, 20.02.2019.god.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18)

SAZIVAM

14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE
ODRŽATI DANA 27.02.2019. GODINE (SRIJEDA) S POČETKOM U 18:00 U
OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 13.sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera
3. Usvajanje Zapisnika sa 6. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička
Jezera
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2019.godini
5. Donošenje Pravilnika o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u Općini Plitvička Jezera
6. Donošenje Odluke o uvjetima korištenja i visini najma za korištenje nekretnina za potrebe provođenja političkih aktivnosti i izborne promidžbe
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Slapić Korenica
8. Donošenje Odluke o osnovanju prava služnosti na trasi vodoopskrbne mreže naselja Vrelo Koreničko
9. Donošenje Odluke o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Vrpile“ u Općini Plitvička Jezera
10. Donošenje Odluke o II. izmjenama Statuta Općine Plitvička Jezera
11. Donošenje Odluke o II.izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera
12. Donošenje Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Plitvička Jezera
13. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Korenica – sjever
14. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
15. Donošenje Odluke o ustroju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Plitvička Jezera
16. Donošenje Odluke o davanju ovlasti općinskom načelniku za raspisivanje javnog poziva za iskaz interesa za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 053/776-018 i 053/776-017.

Napomena: za točke 12. i 14. dnevnog reda molimo da dostavite prijedloge članova povjerenstava do sjednice Općinskog vijeća.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ante Bionda, v.r.

 

 • DNEVNI RED-14 SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA ()
 • Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2019. godini ()
 • Pravilnik o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u Općini Plitvička Jezera ()
 • Odluka o uvjetima korištenja i visini najma za korištenje nekretnina za potrebe provođenja političkih aktivnosti i izborne promidžbe ()
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi Dječji Vrtić Slapić Korenica ()
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na trasi vodoopskrbne mreže naselja Vrelo Koreničko ()
 • Odluka o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Vrpile u Općini Plitvička Jezera ()
 • Odluka o II Izmjenama Statuta Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o II izmjenama Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o osnivanju savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o izradi Urbanističkog Plana uređenja dijela naselja Korenica-sjever ()
 • Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ()
 • Odluka o ustroju jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o davanju ovlasti općinskom načelniku za raspisivanje javnog poziva na iskaz interesa za kupnju zemljištva u vlasništvu Općine Plitvička Jezera ()