17. redovna sjednica Općinskog vijeća

17. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 09. prosinca 2015. godine u 15:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
 3. Donošenje II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Plitvička Jezera za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine
 4. Donošenje II. Izmjena i dopuna programa i to:
  1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  2. Program održavanja komunalne infrastrukture
  3. Program javnih potreba u kulturi
  4. Program javnih potreba u športu
  5. Program javnih potreba u školstvu
  6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju
  7. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
  8. Socijalni program
 5. Donošenje Odluke o ustupanju radova na održavanju javne rasvjete na području Općine Plitvička Jezera
 6. Donošenje zaključka o ovlaštenju

Akti 17. redovne sjednice Općinskog vijeća

 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. (SG 2015/24)
 • II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (SG 2015/24)
 • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture (SG 2015/24)
 • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi (SG 2015/24)
 • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu (SG 2015/24)
 • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu (SG 2015/24)
 • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju (SG 2015/24)
 • I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa (SG 2015/24)
 • II. Izmjene i dopune Socijalnog programa (SG 2015/24)
 • Odluka o ustupanju radova na održavanju javne rasvjete na području Općine Plitvička Jezera (SG 2015/24)
 • Zaključak o ovlaštenju (SG 2015/24)