18. redovna sjednica Općinskog vijeća

18. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 22. prosinca 2015. godine u 15:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća
  3. Donošenje Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2016. godinu
  4. Donošenje Odluke o izvršenju proračuna Općine Plitvička Jezera za 2016. godinu

Akti 18. redovne sjednice Općinskog vijeća

  • Plan proračuna Općine Plitvička Jezera za 2016. (SG 2015/26)
  • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2016. (SG 2015/26)