19. redovna sjednica Općinskog vijeća

19. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 09. veljače 2016. godine u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća
 3. Donošenje Odluke o usvajanju II. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Plitvička Jezera
 4. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera za 2015. godinu
 5. Usvajanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera za 2016. godinu
 6. Usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera od 2016. do 2019. godine
 7. Usvajanje programa za 2016. godinu i to:
  1. Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  2. Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  3. Javnih potreba u kulturi
  4. Javnih potreba u športu
  5. Javnih potreba u školstvu
  6. Javnih potreba u predškolskom odgoju
  7. Socijalni program
  8. Utroška sredstava šumskog doprinosa
  9. Utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  10. Utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi
  11. Utroška boravišne pristojbe

Akti 19. redovne sjednice Općinskog vijeća