20. redovna sjednica Općinskog vijeća

20. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 07. lipnja 2016. godine u 15:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2015. godinu
 4. Izvješće o radu za 2015. godinu
  1. Komunalca d.o.o. Korenica
  2. Vodovoda korenica d.o.o.
  3. JVP Plitvička Jezera
  4. Narodne knjižnice općine Plitvička Jezera
  5. Dječjeg vrtića “Slapić” Korenica
  6. Općinskog društva Crvenog križa Plitvička Jezera
  7. Turističke zajednice općine Plitvička Jezera
 5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Plitvička Jezera za 2015. godinu
 6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Plitvička Jezera za 2015. godinu
 7. Usvajanje godišnjeg obračuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. godinu
 8. Donošenje Odluke o raspoređivanju rezultata poslovanja
 9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Plitvička Jezera namjenjenih za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2016. godini

Akti 20. redovne sjednice Općinskog vijeća

 • Izvješće o radu za 2015. godinu ()
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Plitvička Jezera za 2015. ()
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Plitvička Jezera za 2015. ()
 • Usvajanje godišnjeg obračuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. ()
 • Odluka o raspoređivanju rezultata poslovanja ()
 • Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Plitvička Jezera namjenjenih za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2016. ()