20. redovna sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 10/13)

 S A Z I VA M

20. redovnu sjednicu općinskog vijeća općine plitvička jezera koja će se održati dana 07. lipnja 2016. godine (UTORAK) s početkom u 15:00 sati  u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća
 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za 2015. godinu
 4. Izvješće o radu za 2015. godinu:
 5. Komunalca d.o.o. Korenica
 6. Vodovoda Korenica d.o.o.
 7. JVP Plitvička Jezera
 8. Narodne knjižnice općine Plitvička Jezera
 9. Dječjeg vrtića „Slapić“ Korenica
 10. Općinskog društva Crvenog križa Plitvička Jezera
 11. Turističke zajednice općine Plitvička Jezera
 12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Plitvička Jezera za 2015. godinu
 13. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Plitvička Jezera za 2015. godinu
 14. Usvajanje godišnjeg obračuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. godinu
 15. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
 16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera namjenjenih za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2016. godini

Materijale dostavljamo uz poziv osim za točku 3., gdje će općinski načelnik  usmeno podnijeti izvješće o radu.
Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite  osobno ili na broj telefona: 776-018 i 776 017.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tomislav Užarević, dipl.ing. v.r.