21. redovna sjednica Općinskog vijeća

21. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 05. srpnja 2016. godine u 14:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice općinskog vijeća
 3. Donošenje Odluke o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera
 4. Donošenje Odluke o izboru potpredsjendika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera
 5. Donošenje Odluke o obilježavanju dana Općine Plitvička Jezera
 6. Donošenje prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Plitvička Jezera
 7. Donošenje Odluke o pristupanju certificiranja Općine Plitvička Jezera kao općine sa povoljnim poslovnim okruženjem
 8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o izvođenju građevinskih radova za izgradnju objekta“kulturno informativni centar“ u Korenici

Akti 21. redovne sjednice Općinskog vijeća

 • Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o obilježavanju dana Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o pristupanju certificiranja Općine Plitvička Jezera kao općine sa povoljnim poslovnim okruženjem ()
 • Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o izvođenju građevinskih radova za izgradnju objekta“kulturno informativni centar“ u Korenici ()
 • Odluka o načinu pružanja javne usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada ()