22. redovna sjednica Općinskog vijeća

Poziv na 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera koja će se održati dana 06. listopada 2016. godine (četvrtak) s početkom u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

   1. AKTUALNI SAT
   2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
   3. DONOŠENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2016.GODINU
   4. DONOŠENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2016. GODINU
   5. DONOŠENJE ODLUKE IZVRŠENJU I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2016.GODINU
   6. DONOŠENJE I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ZA 2016. GODINU I TO:
    1. PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2016.GODINU
    2. PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
    3. PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI ZA OPĆINU PLITVIČKA JEZERA U 2016. GODINI
    4. SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2016. GODINI
    5. PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016. GODINU
    6. PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2016. GODINU
    7. PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU ZA 2016. GODINU
    8. PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2016. GODINU
    9. PROGRAMA UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2016. GODINU
   7. DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
   8. DONOŠENJE  PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA ZA ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVCU STALNA SLUŽBA U GOSPIĆU
   9. DONOŠENJE PRIJEDLOGA O RAZRJEŠENJU MRTVOZORNIKA ZA PODRUČJE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
   10. DONOŠENJE PRIJEDLOGA O IMENOVANJU MRTVOZORNIKA ZA PODRUČJE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
   11. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SLAPIĆ“ KORENICA
   12. DONOŠENJE ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O ZAPOŠLJAVANJU ČETIRI ODGAJATELJA NA NEODREĐENO VRIJEME.

Materijale dostavljamo uz poziv.
Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite  osobno ili na broj telefona: 776-018 i 776 017.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tomislav Užarević, dipl.ing. v.r.