25 godina od međunarodnog priznanja Hrvatske

Međunarodno priznanje Hrvatske je postupno uslijedilo nakon proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine. Prva država koja je priznala Hrvatsku bio je Island, koji je tu Odluku donio 19. prosinca 1991.
godine, a Sveta Stolica je priznala Hrvatsku 13. siječnja 1992. godine, dva dana prije međunarodnog priznanja.
Međunarodno priznanje Republike Hrvatske uslijedilo je nakon ključnih odluka: referendumske odluke o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske od 19. svibnja 1991. koja je u Saboru Republike Hrvatske pretočena u Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske te u Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske od 25. lipnja 1991., Sporazuma saborskih stranaka o Vladi demokratskog jedinstva od 2. kolovoza 1991., Odluke o raskidanju državnopravnih veza Republike Hrvatske sa SFRJ, Zaključaka o agresiji na Republiku Hrvatsku od 8. listopada 1991. te donošenja Ustava Republike Hrvatske 22. prosinca 1991.
Od međunarodnoga priznanja do danas Republika Hrvatska održava diplomatske odnose s većinom međunarodno priznatih zemalja svijeta.