6. redovna sjednica Općinskog Vijeća

6. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 05. ožujka 2014. godine u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa
  • izvanredne sjednice Općinskog vijeća
  • redovne sjednice Općinskog vijeća
 3. Donošenje Odluke o podjeli društva „Komunalac d.o.o.“ po modelu „odvajanje s preuzimanjem“
 4. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja d.o.o.“ za usluge
 5. Donošenje Odluke o posebnim razlozima stjecanja određene nekretnine
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2006.-2014.
 7. Donošenje Odluke o analizi stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Plitvička Jezera u 2013. godini
 8. Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Općine Plitvička Jezera za 2014. godinu

Akti 6. redovne sjednice Općinskog vijeća

 • Odluka o osnivanju trgovačkog društva VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. za usluge (SG 2014/06)
 • Odluka o podjeli društva KOMUNALAC d.o.o. po modelu "odvajanje s preuzimanjem" (SG 2014/06)
 • Odluka o posebnim razlozima stjecanja određene nekretnine (SG 2014/06)
 • Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Plitvička Jezera u 2013. (SG 2014/06)
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2014/06)
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2006.-2014. (SG 2014/06)
 • Izvješće o stanju u prostoru Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2006.–2014. (SG 2014/06)