7. redovna sjednica Općinskog Vijeća

7. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 29. svibnja 2014. godine u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 6. redovne sjednice općinskog vijeća
 3. Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2013. godinu
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Plitvička Jezera za 2013. godinu
 5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Plitvička Jezera za 2013. godinu
 6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Plitvička Jezera za 2013. godinu
 7. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 2014.-2019. godine
 8. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera
 9. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja gospodarske zone Prijeboj
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju trgovačkog društva VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. za usluge
 11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera namijenjenih za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2014. godini
 12. Donošenje Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika iz radnog odnosa i načinu utvrđivanja naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
 13. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
 14. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za Općinski sud u Gospiću

Akti 7. redovne sjednice Općinskog vijeća

 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Plitvička Jezera za 2013. godinu (SG 2014/12)
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Plitvička Jezera za 2013. godinu (SG 2014/12)
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Plitvička Jezera za 2013. godinu (SG 2014/12)
 • Zaključak o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom Općine Plitvička jezera za razdoblje od 2014.–2019. godine (SG 2014/12)
 • Plan gospodarenja otpadom Općine Plitvička Jezera za razdoblje 0d 2014.-2019. godine (SG 2014/12)
 • Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera (SG 2014/12)
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja gospodarske zone Prijeboj (SG 2014/12)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju trgovačkog društva VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. za usluge (SG 2014/12)
 • Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera namijenjenih za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2014. godini (SG 2014/12)
 • Odluka o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika iz radnog odnosa i načinu utvrđivanja naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa (SG 2014/12)
 • Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (SG 2014/12)