POZIV za četvrtu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), članka 72. stavak 1. Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/10)

 

S A Z I V A M

 1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 27. studenoga (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6

      Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. AKTUALNI SAT
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA :
 • (prve) IZVANREDNE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA
 • ( treće) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
 1. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
 2. ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
 3. ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI
 4. ODLUKA O NAČINU I PRAVILIMA IZBORA ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
 5. ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 3 (R/T3)
 6. ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 1 (E) (T1/T2)
 7. PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA ZA ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVAC- STALNA SLUŽBA U GOSPIĆU
 8. ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O PRISTUPANJU PRODAJI OSOBNOG VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
 9. ODLUKA  O SUFINANCIRANJU KATASTARSKE IZMJERE I OBNOVU ZEMLJIŠNIH KNJIGA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA KATASTARSKE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA I PRIJEBOJ.
 10. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“ U KORENICI

Materijale za točku dostavljamo uz poziv.

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.