8. redovna sjednica Općinskog Vijeća

8. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 18. srpnja 2014. godine u 11:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća
 3. Izvješće o radu za 2013. godinu
  • „Komunalca“ d.o.o. Korenica
  • Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera
  • Dječjeg vrtića „Slapić“ Korenica
  • Narodne knjižnice Plitvička Jezera
  • Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera
  • Općinskog društva Crvenog križa Plitvička Jezera
  • Općinskog vijeća srpske nacionalne manjine
 4. Donošenje Izmjena i dopuna proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. godinu
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014.
 6. Donošenje Izmjena i dopuna programa za 2014. godinu i to:
  • Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Plitvička Jezera u 2014.
  • Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Plitvička Jezera
  • Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera u 2014. godini
  • Programa javnih potreba u športu za 2014. godinu
  • Programa javnih potreba u školstvu za 2014. godinu
  • Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. godinu
  • Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
  • Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.
 7. Donošenje Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Korenici
 8. Donošenje Odluke o imenovanju 4 člana u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici
 9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnoti na:
  • Statut Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici
  • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici

Akti 8. redovne sjednice Općinskog vijeća

 • I. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2014/17)
 • I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. ()
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Plitvička Jezera (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. (SG 2014/17)
 • Odluka o kratkoročnom oročavanju raspoloživih kunskih sredstava Proračuna Općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2014/17)
 • Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (SG 2014/17)
 • Odluka o imenovanju četiri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici (SG 2014/17)
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici (SG 2014/17)
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici (SG 2014/17)