Poziv na 9. redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/18 i 08/18), članka 72. stavak 1. Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/10 i 03/18)

S A Z I V A M

  1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 29.  svibnja 2018. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D 

  1. AKTUALNI SAT,
  2. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA 4. (četvrte)  IZVANREDNE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA,
  3. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA 5. (pete)  IZVANREDNE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA,
  4. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
  5. PRIJEDLOG O DONOŠENJU ODLUKE O PROCJENI RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU PLITVIČKA JEZERA
  6. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠĆA O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA I MJERA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U 2017. GODINI
  7. PRIJEDLOG ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA TE UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

 

Materijale dostavljamo uz poziv.

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

 

 

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.