9. redovna sjednica Općinskog Vijeća

9. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 9. rujna 2014. godine u 16:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

  1. Izvješće o radu za 2013. godinu Komunalac d.o.o. Korenica
  2. Odluka o imenovanju prinudnog upravitelja za nekretnine (stambene zgrade) u Općini Plitvička Jezera

Akti 9. redovne sjednice Općinskog vijeća

  • Odluka o imenovanju prinudnog upravitelja za nekretnine (stambene zgrade) u Općini Plitviĉka Jezera (SG 2014/20)