Akti Općinskog vijeća

Sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA (2017-2021)

21. redovna sjednica Općinskog vijeća (13.03.2020.)
17. redovna sjednica Općinskog vijeća (13.09.2019.)
16. redovna sjednica Općinskog vijeća (30.07.2019.)
 • 1a. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu (30.07.2019.)
 • 1b. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu (30.07.2019.)
 • 1c. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Javne Vatrogasne Postrojbe Plitvička Jezera za 2018. godinu (30.07.2019.)
 • 1d. Zaključak o usvajanju izvještaja o radu Dječjeg vrtića Slapić za 2018. godinu (30.07.2019.)
 • 1e. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Plitvička jezera za 2018. godinu (30.07.2019.)
 • 1f. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Crvenog Križa Plitvička Jezera za 2018. godinu (30.07.2019.)
 • 1g. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Komunalca d.o.o. Korenica za 2018. godinu (30.07.2019.)
 • 1h. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Vodovoda Korenica D.O.O. za 2018. godinu (30.07.2019.)
 • 2. Odluka o donošenju Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2018. - 2022. (30.07.2019.)
 • 2.1. Strategija razvoja Općine Plitvička Jezera 2018. -2022. (30.07.2019.)
 • 3. Odluka o komunalnom redu (30.07.2019.)
 • 4. Odluka o davanju suglasnosti na pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Slapić (30.07.2019.)
 • 5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Plitvička Jezera (30.07.2019.)
 • 6. Odluka o socijalnoj skrbi (30.07.2019.)
 • 7. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Plitvička Jezera (30.07.2019.)
 • Zapisnik sa 16. redovne sjednice (30.07.2019.)
 • 15. redovna sjednica Općinskog vijeća (04.06.2019.)
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Plitvička Jezera 2014.-2018. (04.06.2019.)
 • Odluka o izradi IV izmjena i dopuna Prostornog plana (04.06.2019.)
 • Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Plitvička Jezera u 2018.godini (04.06.2019.)
 • Odluka o dodjeli kapitalne pomoći Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Korenica (04.06.2019.)
 • Odluka o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva (04.06.2019.)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (04.06.2019.)
 • Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Plitvička Jezera (04.06.2019.)
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za etiku (04.06.2019.)
 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Plitivička Jezera (04.06.2019.)
 • Odluka o dodjeli kapitalne potpore SPC u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena Općina Korenica (04.06.2019.)
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018. (04.06.2019.)
 • Izvršenje Plan razvojnih programa 2018. (04.06.2019.)
 • Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018.godinu (04.06.2019.)
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2018. (04.06.2019.)
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 2018. (04.06.2019.)
 • Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu općinskog načelnika Općine Plitvička Jezera (04.06.2019.)
 • Zapisnik sa 15. redovne sjednice (22.08.2019.)
 • 14. redovna sjednica Općinskog vijeća (27.02.2019.)

 • Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2019. (27.02.2019.)
 • Pravilnik o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u Općini Plitvička Jezera (27.02.2019.)
 • Odluka o uvjetima korištenja i visini najma za korištenje nekretnina za potrebe provođenja politivčkih aktivnosti i i zborne promidžbe (27.02.2019.)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Slapić Korenica (27.02.2019.)
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na trasi vodoopskrbne mreže naselja Vrelo Koreničko (27.02.2019.)
 • Odluka o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Vrpile u Općini Plitvička Jezera (27.02.2019.)
 • Odluka o II Izmjenana Statuta Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o II. izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera (27.02.2019.)
 • Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Plitvička Jezera (27.02.2019.)
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Korenica-sjever (27.02.2019.)
 • Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (27.02.2019.)
 • Odluka o ustroju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Plitvička Jezera (27.02.2019.)
 • Odluka o davanju ovlasti općinskom načelniku za raspisivanje javnog poziva za iskaz interesa za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (27.02.2019.)
 • Zapisnik sa 14. redovne sjednice (27.02.2019.)
 • 6. izvanredna sjednica Općinskog vijeća (30.01.2019.)
  13. redovna sjednica Općinskog vijeća (27.12.2018.)

 • 1 II Izmjene I Dopune Proračuna Za 2018 G ()
 • 2.1 II Izmjene I Dopune Program Gradnje Objekata I Uređaja Komunalne Infrastsrukture Na Području Općine Plitvička Jezera U 2018 Godini ()
 • 2.2 II Izmjene I Dopune Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture U 2018 Godini Na Području Općine Plitvička Jezera ()
 • 2.3 II Izmjene I Dopune Socijalnog Program Općine PLitvička Jezera U 2018 Godini ()
 • 2.4 II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Sportu Za 2018 Godinu ()
 • 2.5 II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U školstvu Za 2018 Godinu ()
 • 2.6 II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju Za 2018 Godinu ()
 • 2.7 . II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Kulturi Za 2018 Godinu ()
 • 2.8 I Izmjene I Dopune Programa Utroška Naknade Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada U Prostoru Za 2018 Godinu ()
 • 2.9 II Izmjene I Dopune Programa Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Za 2018 ()
 • 2.10 II Izmjene I Dopune Programa Utroška Sredstava Od Prodaje Obiteljskih Kuća U Državnom Vlasništvu U 2018 Godini ()
 • 2.11 I Izmjene I Dopune Programa Utroška Boravišne Pristojbe Za 2018 Godinu ()
 • 3 II Izmjene Plana Razvojnih Programa Općine Plitvička Jezera Za Razdoblje 2018-2020 ()
 • 4 Odluka O II Izmjenama I Dopunama Odluke O Izvrsavanju Proracuna Općine Plitvička Jezera Za 2018 ()
 • 5 Izmjena Odluke O Raspodjeli Rezultata Poslovanja Za 2017 Godinu ()
 • 6 Proračun Općine Plitvička Jezera Za 2019 Godinu I Projekcije Proračuna Za 2020 I 2021 G ()
 • 7.1 Program Gradnje Objekata I Uređaja Komunalne Infrastrukture Na Području Općine Plitvička Jezera U 2019 G ()
 • 7.2 Program Održavanja Komunalne Infrastrukture U 2019 Godini Na Području Općine Plitvička Jezera ()
 • 7.3 Program Javnih Potreba U Socijalnoj Skrbi I Zaštiti Zdravlja Općine Plitvička Jezera U 2019 G ()
 • 7.4 Program Javnih Potreba U Sportu Za 2019 G ()
 • 7.5 Program Javnih Potreba U Obrazovanju Za 2019 G ()
 • 7.6 Program Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju Za 2019 G ()
 • 7.7 Program Javnih Potreba U Kulturi Za 2019 G ()
 • 7.8 Program Javnih Potreba U Vatrogastvu I Civilnoj Zaštiti Za 2019 G ()
 • 7.9 Program Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Za 2019 G ()
 • 7.10 Program Utroška Sredstava Od Prodaje Obiteljskih Kuća I Stanova U Državnom Vlasništvu Na Području Općine Plitvička Jezera U 2019 G ()
 • 7.11 Program Utroška Boravišne Pristojbe Za 2019 G ()
 • 8 Plan Razvojnih Programa Općine Plitvička Jezera Za Razdoblje 2019-2021 G ()
 • 10 Odluka O Visini Paušalnog Poreza Po Krevetu Odnosno Smještajnoj Jedinici U Kampu ()
 • 11 Odluka O Imenovanju Ravnatelja Narodne Knjižnice Općine Plitvička Jezera ()
 • 12 Analiza Stanja Sustava Civilne Zaštite Na Području Općine Plitvička Jezera Za 2018 G ()
 • 13 Plan Razvoja Sustava Civilne Zaštite Općine Plitvička Jezera Za 2019 G ()
 • 14 Odluka O Razrješenju Ravnateljice DV Slapić ()
 • Zapisnik sa 13. redovne sjednice ()
 • SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA (2013-2017)

  25. redovna sjednica Općinskog vijeća (29.12.2016.)
  18. redovna sjednica Općinskog vijeća (22.12.2015.)
  13. redovna sjednica Općinskog vijeća (04.03.2015.)

  09. redovna sjednica Općinskog vijeća (09.09.2014.)
  08. redovna sjednica Općinskog vijeća (18.07.2014.)

 • I. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2014/17)
 • I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. ()
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Plitvička Jezera (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. (SG 2014/17)
 • Odluka o kratkoročnom oročavanju raspoloživih kunskih sredstava Proračuna Općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2014/17)
 • Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (SG 2014/17)
 • Odluka o imenovanju četiri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici (SG 2014/17)
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici (SG 2014/17)
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici (SG 2014/17)
 • 07. redovna sjednica Općinskog vijeća (29.05.2014.)
  2. izvanredna sjednica Općinskog vijeća (15.01.2014.)
  4. redovna sjednica Općinskog vijeća (13.11.2013.)

 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2013. (SG 2013/22)
 • II. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2013. (SG 2013/22)
 • Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom (SG 2013/22)
 • Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (SG 2013/22)
 • Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila (SG 2013/22)
 • Odluka o prihvaćanju sporazuma o partnerstvu i suradnji na prekogranično turistički-ekološkom projektu „GreenWay Tour 2Parks“ između Općine Plitvička Jezera i Općine Bihać (SG 2013/22)
 • II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2013. (SG 2013/22)
 • II Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2013. (SG 2013/22)
 • II Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Plitvička Jezera (SG 2013/22)
 • II Izmjene I dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjenei dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Plitvička Jezera za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2013. (SG 2013/22)
 • 1. izvanredna sjednica Općinskog vijeća (10.07.2013)