Akti Općinskog vijeća

Sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA (2021-2025)

18. redovna sjednica Općinskog vijeća (22.05.2024.)

 • Zapisnik S 18 Sjednice ()
 • 3 I ID Proračuna ()
 • 4 I ID Odluke O Izvršavanju Proračuna ()
 • 5 A I ID Programa Gradnje Kom Inf ()
 • 5 B I ID Programa Održavanja Kom Inf ()
 • 5 C I ID Programa Javnih Poterba U Soc Skrbi I Zaštiti Zdravlja ()
 • 5 D I ID Programa Javnih Potreba U Sportu ()
 • 5 E I ID Programa Javnih Potreba U Obrazovanju ()
 • 5 F I ID Programa Javnih Potreba U Predškol Odgoju ()
 • 8 F Prijedlog Zaključka O Usvajanju Izvješća-Program Predškolskog Odgoja 2023 (1) ()
 • 5 H I ID Programa Javnih Potreba U Vatrogastvu I ZIS ()
 • 5 I I ID Programa Utroška šumskog Doprinosa ()
 • 6 Izvještaja O Izvršenju Proračuna Za 2023 G ()
 • 7 Odluka O Raspodjeli Rezultata Poslovanja ()
 • 8 A Zaključak O Usvajanju Izvještaja - Program Gradnje Kom Inf ()
 • 8 B Zaključak O Usvajanju Izvještaja - Program Održ Kom Inf ()
 • 8 C Zaključak O Usvajanju Izvještaja-Program Soc Skrb I Zaštiti Zdravlja ()
 • 8 D Zaključak O Usvajanju Izvještaja - Program Sport ()
 • 8 E Zaključak O Usvajanju Izvještaja - Program Obrazovanje ()
 • 8 F Zaključak O Usvajanju Izvještaja - Program Predškolskog Odgoja ()
 • 8 G Zaključak O Usvajanju Izvještaja - Program Kultura ()
 • 8 H Zaključak O Usvajanju Izvještaja - Program Vatrog I CZ ()
 • 8 I Zaključak O Usvajanju Izvještaja - Program šumski Dopirnos ()
 • 8 J Zaključak O Usvajanju Izvještaja - Program Tur Pristojbe ()
 • 8 K Zaključak O Usvajanju Izvještaja-program Polj Zemljište ()
 • 9 Zaključak O Usvajanju Izvještaja O Radu Načelnika Za II Polug ()
 • 10 Odluka O Plaći I Drugim Pravima Nač I Zam Nač. ()
 • 11 Odluka O Visini Koeficijenata Službenika I Namještenika ()
 • 12 Odluka O Rasporedu Dodijeljenih Sredstava Za Fiskalnu Održivost Vrtića ()
 • 14 Odluka O Davanju Suglasnosti I Jamstva Vodovodu ()
 • 15 Zaključak O Prihvaćanju Izvješća O Obavljenoj Provjeri Provedbe Naloga I Preporuka ()
 • 15.1 Općina Plitvička Jezera PP Konačno Za Objavu (19.4.2024 ) ()
 • 16 Odluka O Pristupanju Prodaji Nekretnina ()
 • 17 Odluka O Davanju Suglasnosti Za Prihvaćanje Ponude ()
 • 15. redovna sjednica Općinskog vijeća (25.10.2023.)

 • 4a. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja - Komunalac (25.10.2023.)
 • 4b. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja - Vodovod (25.10.2023.)
 • 4c. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja - Narodna knjižnica (25.10.2023.)
 • 4d. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja - JVP Plitvička Jezera (25.10.2023.)
 • 4e. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja - DV Slapić (25.10.2023.)
 • 4f. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja - VSNM (25.10.2023.)
 • 4g. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja - DVD Plitvička jezera (25.10.2023.)
 • 4h. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja - Općinsko društvo Crvenog križa PJ (25.10.2023.)
 • 5. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za i polugodište 2023. godine (25.10.2023.)
 • 6. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika (25.10.2023.)
 • 7. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu (25.10.2023.)
 • 8. I. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu (25.10.2023.)
 • 9a. II. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture (25.10.2023.)
 • 9b. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture (25.10.2023.)
 • 9c. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnog skrbi i zaštiti zdravlja (25.10.2023.)
 • 9d. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu (25.10.2023.,)
 • 9e. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju (25.10.2023.)
 • 9f. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju (25.10.2023.)
 • 9g. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi (25.10.2023.)
 • 9h. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju (25.10.2023.)
 • 9i. II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od turističke pristojbe (25.10.2023.)
 • 9j. II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta (25.10.2023.)
 • 10. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu (25.10.2023.)
 • 11. Odluka o dugoročnom zaduženju (25.10.2023.)
 • 12. Odluka o kratkoročnom zaduženju (25.10.2023.)
 • 13. Odluka o stjecanju nekretnine (25.10.2023.)
 • 14. Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice (25.10.2023.)
 • 15. Odluka o imenovanju predstavnika u LAG (25.10.2023.)
 • 16. Odluka o usvajanju Plana djelovanja za 2024. godinu (25.10.2023.)
 • 16.1 Plan Djelovanja U Području Prirodnih Nepogoda 2024 Općina Plitvička Jezera Nacrt ()
 • 17. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (25.10.2023.)
 • 18. Odluka o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje (25.10.2023.)
 • 19. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za iskaz interesa (25.10.2023.)
 • 14. redovna sjednica Općinskog vijeća (28.06.2023.)

 • Zapisnik sa 14. redovne sjednice (28.06.2023.)
 • 0. Zaključak o primanju Izvješća mandatnog Povjerenstva (28.06.2023.)
 • 1. Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Plitvička Jezera (28.06.2023.)
 • 2. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (28.06.2023.)
 • 2.1. I. Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (28.06.2023.)
 • 2.2. Tablica (28.06.2023.)
 • 3. I. Rebalans Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu (28.06.2023.)
 • 3.1. I. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2023.godinu (28.06.2023.)
 • 3.2. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu (28.06.2023.)
 • 3.3. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023.godinu (28.06.2023.)
 • 3.4. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2023.godinu (28.06.2023.)
 • 3.5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju za 2023.godinu (28.06.2023.)
 • 3.6. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023.godinu (28.06.2023.)
 • 3.7. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2023.godinu (28.06.2023.)
 • 3.8. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2023.godinu (28.06.2023.)
 • 3.9. I. Izmjene i dopune Programa utroška šumskog doprinosa za 2023.godinu (28.06.2023.)
 • 3.10. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2023.godinu (28.06.2023.)
 • 3.11. I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2023.godinu (28.06.2023.)
 • 4. Odluka o donošenju Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera za 2023.-2027. (28.06.2023.)
 • 4.1. Strategija razvoja Općine Plitvička Jezera za 2023.-2027. (28.06.2023.)
 • 5. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.godine (28.06.2023.)
 • 5.1. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje za 2022.godinu (28.06.2023.)
 • 5.2. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja za 2022.godinu (28.06.2023.)
 • 5.3. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022.godinu (28.06.2023.)
 • 5.4. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2022.godinu (28.06.2023.)
 • 5.5. Zaključak o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022.godinu (28.06.2023.)
 • 5.6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022.godinu (28.06.2023.)
 • 5.7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2022.godinu (28.06.2023.)
 • 5.8. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2022.godinu (28.06.2023.)
 • 5.9. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.godinu (28.06.2023.)
 • 5.10. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška turističke pristojbe za 2022.godinu (28.06.2023.)
 • 5.11. Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu (28.06.2023.)
 • 6. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za II. polugodište (28.06.2023.)
 • 7. Izvješće o stanju zaštite od požara za 2022.godinu (28.06.2023.)
 • 8. Odluka o agrotehničkim mjerama za 2023.godinu (28.06.2023.)
 • 9. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima za upis u DV Slapić (28.06.2023.)
 • 9.1. Prijedlog Pravilnika o upisu djece u DV Slapić (28.06.2023.)
 • 10. Odluka o davanju suglasnosti i jamstva na kratkoročno zaduženje Vodovoda d.o.o. (28.06.2023.)
 • 12. redovna sjednica Općinskog vijeća (22.12.2022.)
  9. redovna sjednica Općinskog vijeća (30.09.2022.)

 • Zapisnik sa 9. redovne sjednice (30.09.2022.)
 • 3a. Zaključak o usvajanju Izvještaja - Komunalac (30.09.2022.)
 • 3b. Zaključak o usvajanju Izvještaja - Vodovod (30.09.2022.)
 • 3c. Zaključak o usvajanju Izvještaja - Narodna Knjižnica (30.09.2022.)
 • 3d. Zaključak o usvajanju Izvještaja - JVP (30.09.2022.)
 • 3e. Zaključak o usvajanju Izvještaja - DV Slapić (30.09.2022.)
 • 3f. Zaključak o usvajanju Izvještaja - VSNM (30.09.2022.)
 • 3g. Zaključak o usvajanju Izvještaja - DVD (30.09.2022.)
 • 3h. Zaključak o usvajanju Izvještaja - Crveni Križ (30.09.2022.)
 • 4. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu načelnika za period od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine (30.09.2022.)
 • 6. II. ID Proračuna za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7a. II. ID Programa gradnje za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7b. I. ID Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini (30.09.2022.)
 • 7c. I. ID Programa javnih potreba u socijalnog skrbi za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7d. I. ID Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7e. I. ID Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7f. I. ID Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7g. I. ID Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7h. I. ID Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7i. I. ID Programa utroška šumskog doprinosa za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7j. I. ID Programa utroška turističke pristojbe 2022. godine (30.09.2022.)
 • 7k. I. ID Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivednoga zemljišta za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 8. Odluka o I. izmjeni Statuta Općina Plitvička Jezera (30.09.2022.)
 • 9. Odluka o ID Odluke o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta (30.09.2022.)
 • 4. izvanredna sjednica Općinskog vijeća (04.08.2022.)
  7. redovna sjednica Općinskog vijeća (27.06.2022.)

 • Zapisnik sa 7. redovne sjednice (27.06.2022.)
 • 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu (27.06.2022.)
 • 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu (27.06.2022.)
 • 3. Izvještaj o izvršenju plana razvojnih Programa Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 01.01 -31.12.2021. (27.06.2022.)
 • 4. Zaključak o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture (27.06.2022.)
 • 5. Zaključak o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture (27.06.2022.)
 • 6.1. Zaključak o izvršenju Programa javnih potreba za socijalnu skrb (27.06.2022.)
 • 6.2. Usvajanje Zaključka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu (27.06.2022.)
 • 6.3. Zaključak o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u obrazovanju (27.06.2022.)
 • 6.6. Zaključak o usvajanju izvješća Javnih potreba u predškolskom odgoju (27.06.2022.)
 • 6.7. Zaključak izvješća o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi (27.06.2022.)
 • 6.8. Zaključak o usvajanju izvješća Programa javnih potreba u vatrogastvu (27.06.2022.)
 • 6.9. Zaključak o usvajanju izvješća Programa utroška sredstava šumskog doprinosa (27.06.2022.)
 • 6.10. Zaključak o izvršenju Programa utroška sredstava turističke pristojbe (27.06.2022.)
 • 6.11. Zaključak o izvršenju Programa poljoprivrednog zemljišta (27.06.2022.)
 • 7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu načelnika za 2021. godinu (27.06.2022.)
 • 8. Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za kreditno zaduženje društva Vodovod (27.06.2022.)
 • 9. Odluke o prodaji nekretnine (27.06.2022.)
 • 10. Zaključak o usvajanju Programa mjera za stambeno zbrinjavanje (27.06.2022.)
 • 10.1. Program mjera za poticanje stambenog pitanja na području Općine Plitvička Jezera (27.06.2022.)
 • 11. Etički kodeks - predstavnička tijela (27.06.2022.)
 • 12. Odluka o imenovanju Etičkog odbora (27.06.2022.)
 • 13. Odluka o imenovanju članova Vijeća časti (27.06.2022.)
 • 14. Odluka o odvodnji otpadnih voda (27.06.2022.)
 • 15. Odluka o određivanju pravnih osoba Općina Plitvička Jezera (27.06.2022.)
 • 16. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za razdoblje od 2021.-2025. (27.06.2022.)
 • 17. Odluka o davanju suglasnosti Općini Plitvička Jezera za provedbu ulaganja Uređenje parka na Trgu Sv. Jurja (27.06.2022.)
 • 2. izvanredna (elektronska) sjednica Općinskog vijeća (21.02.2022.)
  4. redovna sjednica Općinskog vijeća (27.12.2021.)

  Snimka

 • 3. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu ()
 • 4. II. Izmjene Plana razvojnih programa-2021-2023 ()
 • 5. a. II. Izmjene programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu ()
 • 5.b. II. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g. ()
 • 5.c. II. Izmjene programa javnih potreba socijalne skrbi i zaštite zdravlja ()
 • 5.d. II. Izmjene programa javnih potreba u sportu ()
 • 5.e. II. Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu ()
 • 5.f. II. Izmjene programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu ()
 • 5.g. II. Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu ()
 • 5.h. II. Izmjene programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2021. godinu ()
 • 5.i. II. Izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu ()
 • 5.j. II. Izmjene programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu ()
 • 6. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu ()
 • 7. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu ()
 • 8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti - TRŽNI RED ()
 • 9. Odluka o raspoređivanju sredstava za političke stranke i nezavisne vijećnike ()
 • 10. Zaključak o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom ()
 • Zapisnik sa 4. redovne sjednice (27.12.2021.)
 • 1. izvanredna sjednica Općinskog vijeća (17.12.2021.)
  2. redovna sjednica Općinskog vijeća (29.09.2021.)

  Snimka

 • 3 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 01.01 Do 30.06.2021 ()
 • 4 Polugodišnji Izvještaj O Izvršenju Plana Razvojnih Programa-1-6-2021 ()
 • 5 Zaključak O Usvajanju Izvještaja O Radu Načelnika Za I Polugodište 2021 G ()
 • 6 I Izmjene I Dopune Proračuna Za 2021 G ()
 • 7 I Izmjene Odluke O Izvršavanju Proračuna 2021 ()
 • 8 I IZMJENE Plana Razvojnih Programa-2021-2023 ()
 • 9 A I IZMJENE PROGRAM GRADNJE KOM INF ZA 2021 ()
 • 9 B I Izmjene PROGRAM ODRŽAVANJA KOM INF 2021 ()
 • 9 C Izmjene -PROGRAM SOCIJALE I ZDRAV ()
 • 9 D I Izmjene PROGRAMA U SPORTU ()
 • 9 E I IZMJENE -PROGRAM OBRAZOVANJE ()
 • 9 F . Izmjene -PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ ()
 • 9 G I Izmjene -PROGRAM KULTURE ()
 • 9 H I Izmjene Programa Jav Potreba U Vatrogastvu2021 ()
 • 9 I IZMJENE Program šumskog Doprinosa ()
 • 9 J I IzmenePROGRAM TURISTIČKE PRISTOJBE ()
 • 9 K I Izmjene Programa Zakup Polj Zemlj ()
 • 10 A Zaključak O Usvajanju Godišnjeg Izvještaja Narodna Knjižnica ()
 • 10 B .Zaključak O Usvajanju Godišnjeg Izvještaja JVP ()
 • 10 C .Zaključak O Usvajanju Godišnjeg Izvještaja DV Slapić ()
 • 10 D .Zaključak O Usvajanju Godišnjeg Izvještaja DVD Plitvička Jezera ()
 • 10 E .Zaključak O Usvajanju Godišnjeg Izvještaja-OD CK Plitvička Jezera ()
 • 10 F .Zaključak O Usvajanju Godišnjeg Izvještaja-VSNM ()
 • 10 G Zaključak O Usvajanju Godišnjeg Izvještaja Komunalca (1) ()
 • 10 H Zaključak O Usvajanju Godišnjeg Izvještaja Vodovod ()
 • 11 Zaključak O Usvajanju Izvješća O Obavljenoj Financijskoj Reviziji U 2020 Godini ()
 • 11.1 Izvješće O Obavljenoj Financijskoj Reviziji ()
 • 12 Odluka O Usvajanju Strategije Upravljanja Imovinom Za Razdoblje 2021 -2027 Godine ()
 • 12.1 Strategija Upravljanja Imovinom U Vlasništvu Općine Plitvička Jezera ()
 • 13 Odluka O Usvajanju Godišnjeg Plana Upravljanja Imovinom ()
 • 13.1 PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021 GODINU ()
 • 14 Odluka O Donošenju Procjene Rizika Općina Plitvička Jezera ()
 • 15 Odluke O Izmjeni I Dopuni Odluke O Komunalnoj Naknadi ()
 • 17 A Odluka O Prethodnoj Suglasnosti Na Statut Narodne Knjižnice ()
 • 17 B Zaključak O Davanju Suglasnosti Na Pravilnik O Unutarnjem Ustrojstvu I Načinu Rada Knjižnice ()
 • 17 C Zaključak O Davanju Suglasnosti Na Pravilnik O Pruzanju Usluga I Koristenju Knjiznicne Grade ()
 • 18 Odluka O Izmjeni Odluke O Uvjetima I Korištenju Prostora U Političke Svrhe ()
 • 19 Odluka O Visini Koeficijenata Za Obračun Plaće Službenika I Namještenika U JUO Općine ()
 • 20 Odluka O Izmjeni I Dopuni Odluke O Porezima Općine Plitvička Jezera ()
 • 21 Odluka O Davanju Ovlasti Za Raspisivanje Javnog Poziva Za Iskaz Interesa Za Gradnju Ili Najam Garaža - Brinjska ()
 • 22 Odluka O Izmjeni I Dopuni Odluke O Izboru Najpovoljnije Ponunde Za Zakup Poljoprivrednog Zemljišta ()
 • 23 Odluka O Proglašenju Stsatusa Javnog Dobra U Općoj Uporabi ()
 • 24 Odluke O Ukidanju Statusa Javnog Dobra ()
 • 25 Odluka O Imenovanju Nadzornog Odbora Komunalca D O O Korenica ()
 • 26 Odluka O Davanju Suglasnosti Na Postavljanje Spomen Ploče ()
 • 27 Odluka O Kratkoročnom Zaduženju ()
 • Zapisnik sa 2. redovne sjednice (29.09.2021.)
 • 1. redovna sjednica Općinskog vijeća (30.06.2021.)

  Snimka

 • 1. Odluka o izboru Povjerenstva za nacionalne manjine (30.06.2021.)
 • 2. Odluka o izboru Povjerenstva za proračun i financije (30.06.2021.)
 • 3. Odluka o izboru Povjerenstva za statut, poslovnik i propise (30.06.2021.)
 • 4. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za političke stranke i nezavisne vijećnike (30.06.2021.)
 • 5. Odluka o naknadi za rad članova Općinskog vijeća (30.06.2021.)
 • 6. Odluka o plaći i drugim pravima iz rada Općinskog načelnika i zamjenika (30.06.2021.)
 • 7. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada JUO (30.06.2021.)
 • 8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020 godinu. (30.06.2021.)
 • 9. Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2020 godinu. (30.06.2021.)
 • 10. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju programa gradnje za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 12. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju programa održavanja za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13a. Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba za socijalnu skrb za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13b. Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13c. Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u obrazovanju za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13d. Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13e. Zaključak o usvajanju izvještaja u izvršenju programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13f. Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13g. Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13h. Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava od turističke pristojbe za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 13i. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednih zemljišta za 2020. godinu (30.06.2021.)
 • 14. Zaključak o usvajanju izvještaja o radu načelnika za II. polugodište 2020. godine (30.06.2021.)
 • 15. Zaključak-prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV Slapić (30.06.2021.)
 • 16. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Slapić 2021. (30.06.2021.)
 • 17. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća - DV Slapić (30.06.2021.)
 • 18. Odluka o prodaji nekretnine (30.06.2021.)
 • 19. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2021. godinu (30.06.2021.)
 • 20. Odluka o zabrani parkiranja na parkiralištu Trg svetog Jurja - KIC (30.06.2021.)
 • 21. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja - Vatrogasni dom (30.06.2021.)
 • Zapisnik sa 1. redovne sjednice (30.06.2021.)
 • SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA (2017-2021)

  1. redovna sjednica Općinskog vijeća (30.06.2021.)

  25. redovna (elektronska) sjednica Općinskog vijeća (04.12.2020.-15.12.2020.)

 • 1. Proračun za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu (15.12.2020.)
 • 2. Odluka o izvršavanju Proračuna 2021. (15.12.2020.)
 • 3. Plan razvojnih programa 2021.-2023. (15.12.2020.)
 • 3.1. Program gradnje komunalne infrastrukture (15.12.2020.)
 • 3.2. Program održavanja komunalne infrastrukture (15.12.2020.)
 • 3.3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi (15.12.2020.)
 • 3.4 Program javnih potreba u sportu (15.12.2020.)
 • 3.5. Program javnih potreba u obrazovanju (15.12.2020.)
 • 3.6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju (15.12.2020.)
 • 3.7. Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (15.12.2020.)
 • 3.8. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2021. godinu (15.12.2020.)
 • 3.9. Program utroška šumskog doprinosa za 2021. godinu (15.12.2020.)
 • 3.10. Program utroška sredstava od turističke pristojbe za 2021. godinu (15.12.2020.)
 • 3.11. Program korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu (15.12.2020.)
 • 4. Odluka o izmjeni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera (15.12.2020.)
 • 5. Odluku o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera (15.12.2020.)
 • 6. Prijedlog za imenovanja sudaca porotnika (15.12.2020.)
 • 7. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu (15.12.2020.)
 • 8. Analiza stanja sustava Civilne zaštite za 2020. godinu (15.12.2020.)
 • 9. Plan razvoja sustava Civilne zaštite za 2021. godinu (15.12.2020.)
 • Zapisnik sa 25. redovne (elektronske) sjednice (15.12.2020.)
 • 24. redovna sjednica Općinskog vijeća (21.10.2020.)
 • 3 Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Proračuna (21.10.2020.)
 • 4 Polugodišnji Izvještaj O Izvršenju Plana Razvojnih Programa 2020 (21.10.2020.)
 • 5 Zaključak O Usvajanju Polugodišnjeg Izvješća Načelnika 2020 (21.10.2020.)
 • 6 I Izmjena I Dopuna Proračuna (21.10.2020.)
 • 7 I Izmjena I Dopuna Odluke O Izvrsavanju Proracuna 2019 (21.10.2020.)
 • 8 I Izmjene Plana Razvojnih Programa Za 2020 (21.10.2020.)
 • 9a I Izmjene I Dopune Programa Gradnje Komunalne Infrastrukture Za 2020 G. (21.10.2020.)
 • 9b I IZmjena I Dopuna Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture (21.10.2020.)
 • 9c I Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Socijalnoj Skrbi I Zaštiti Zadravlja (21.10.2020.)
 • 9d I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Ptoreba U Sportu (21.10.2020.)
 • 9e I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Potreba U Obrazovanju Za 2020 Godinu (21.10.2020.)
 • 9f I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju (21.10.2020.)
 • 9g I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Potreba U U Kulturidoc (21.10.2020.)
 • 9h I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Potreba U Vatrogastvu I Civilnoj Zaštiti (21.10.2020.)
 • 9i I Izmjena I Dopuna Programa Utroška šumskog Doprinosa (21.10.2020.)
 • 9j I ID Programa Utroška Sredstava Turističke Pristojbe (21.10.2020.)
 • 9k I Izmjene I Dopune Programa Utroška Sredstava Od Raspolaganja Poljop Zemljišta Za 2020 G (21.10.2020.)
 • 10 Odluka O Suglasnosti Na Odluku O Izmjenama I Dopunama Statuta JVP PLitvička Jezera ()
 • 11 Odluka O Izmjenama I Dopunama Odluke O Osnivanju JVP (21.10.2020.)
 • 12 Odluka O Usvajanju Procjene Ugroženosti I Plana Zaštite Od Požara (1) (21.10.2020.)
 • 13 Odluka O Izmjeni I Dopnu Odluke Raspoređivanju Sredstava Za Vijećnike (21.10.2020.)
 • 14 Odluka O Prodaji Nekretnina U Vlasništvu Općine (21.10.2020.)
 • 15 Odluka O Povjeravanju Javnih Ovlasti Komunalcu (21.10.2020.)
 • 16 Odluka O Grobljima (21.10.2020.)
 • 17 Odluka O Kratkoročnom Zaduženju (21.10.2020.)
 • 18 Odluka O Korištenju Poslovnog Prostora - VSNM (21.10.2020.)
 • 19 Odluka O Korištenju Poslovnog Prostora - Sud (21.10.2020.)
 • 20 Zaključak-prethodna Suglasnost Na Pravilnik O Unutarnjem Ustrojstvu DV Slapić (2) (21.10.2020.)
 • 21. redovna sjednica Općinskog vijeća (13.03.2020.)
  17. redovna sjednica Općinskog vijeća (13.09.2019.)
  16. redovna sjednica Općinskog vijeća (30.07.2019.)
 • 1a. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu (30.07.2019.)
 • 1b. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu (30.07.2019.)
 • 1c. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Javne Vatrogasne Postrojbe Plitvička Jezera za 2018. godinu (30.07.2019.)
 • 1d. Zaključak o usvajanju izvještaja o radu Dječjeg vrtića Slapić za 2018. godinu (30.07.2019.)
 • 1e. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Plitvička jezera za 2018. godinu (30.07.2019.)
 • 1f. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Crvenog Križa Plitvička Jezera za 2018. godinu (30.07.2019.)
 • 1g. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Komunalca d.o.o. Korenica za 2018. godinu (30.07.2019.)
 • 1h. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Vodovoda Korenica D.O.O. za 2018. godinu (30.07.2019.)
 • 2. Odluka o donošenju Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2018. - 2022. (30.07.2019.)
 • 3. Odluka o komunalnom redu (30.07.2019.)
 • 4. Odluka o davanju suglasnosti na pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Slapić (30.07.2019.)
 • 5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Plitvička Jezera (30.07.2019.)
 • 6. Odluka o socijalnoj skrbi (30.07.2019.)
 • 7. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Plitvička Jezera (30.07.2019.)
 • Zapisnik sa 16. redovne sjednice (30.07.2019.)
 • 15. redovna sjednica Općinskog vijeća (04.06.2019.)
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Plitvička Jezera 2014.-2018. (04.06.2019.)
 • Odluka o izradi IV izmjena i dopuna Prostornog plana (04.06.2019.)
 • Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Plitvička Jezera u 2018.godini (04.06.2019.)
 • Odluka o dodjeli kapitalne pomoći Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Korenica (04.06.2019.)
 • Odluka o sklapanju Ugovora o prijenosu prava vlasništva (04.06.2019.)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (04.06.2019.)
 • Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Plitvička Jezera (04.06.2019.)
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za etiku (04.06.2019.)
 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Plitivička Jezera (04.06.2019.)
 • Odluka o dodjeli kapitalne potpore SPC u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena Općina Korenica (04.06.2019.)
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 2018. (04.06.2019.)
 • Izvršenje Plan razvojnih programa 2018. (04.06.2019.)
 • Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018.godinu (04.06.2019.)
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2018. (04.06.2019.)
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 2018. (04.06.2019.)
 • Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu općinskog načelnika Općine Plitvička Jezera (04.06.2019.)
 • Zapisnik sa 15. redovne sjednice (22.08.2019.)
 • 14. redovna sjednica Općinskog vijeća (27.02.2019.)

 • Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2019. (27.02.2019.)
 • Pravilnik o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u Općini Plitvička Jezera (27.02.2019.)
 • Odluka o uvjetima korištenja i visini najma za korištenje nekretnina za potrebe provođenja politivčkih aktivnosti i i zborne promidžbe (27.02.2019.)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Slapić Korenica (27.02.2019.)
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na trasi vodoopskrbne mreže naselja Vrelo Koreničko (27.02.2019.)
 • Odluka o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Vrpile u Općini Plitvička Jezera (27.02.2019.)
 • Odluka o II Izmjenana Statuta Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o II. izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera (27.02.2019.)
 • Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Plitvička Jezera (27.02.2019.)
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Korenica-sjever (27.02.2019.)
 • Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (27.02.2019.)
 • Odluka o ustroju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Plitvička Jezera (27.02.2019.)
 • Odluka o davanju ovlasti općinskom načelniku za raspisivanje javnog poziva za iskaz interesa za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (27.02.2019.)
 • Zapisnik sa 14. redovne sjednice (27.02.2019.)
 • 6. izvanredna sjednica Općinskog vijeća (30.01.2019.)
  13. redovna sjednica Općinskog vijeća (27.12.2018.)

 • 1 II Izmjene I Dopune Proračuna Za 2018 G ()
 • 2.1 II Izmjene I Dopune Program Gradnje Objekata I Uređaja Komunalne Infrastsrukture Na Području Općine Plitvička Jezera U 2018 Godini ()
 • 2.2 II Izmjene I Dopune Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture U 2018 Godini Na Području Općine Plitvička Jezera ()
 • 2.3 II Izmjene I Dopune Socijalnog Program Općine PLitvička Jezera U 2018 Godini ()
 • 2.4 II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Sportu Za 2018 Godinu ()
 • 2.5 II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U školstvu Za 2018 Godinu ()
 • 2.6 II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju Za 2018 Godinu ()
 • 2.7 . II Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Kulturi Za 2018 Godinu ()
 • 2.8 I Izmjene I Dopune Programa Utroška Naknade Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada U Prostoru Za 2018 Godinu ()
 • 2.9 II Izmjene I Dopune Programa Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Za 2018 ()
 • 2.10 II Izmjene I Dopune Programa Utroška Sredstava Od Prodaje Obiteljskih Kuća U Državnom Vlasništvu U 2018 Godini ()
 • 2.11 I Izmjene I Dopune Programa Utroška Boravišne Pristojbe Za 2018 Godinu ()
 • 3 II Izmjene Plana Razvojnih Programa Općine Plitvička Jezera Za Razdoblje 2018-2020 ()
 • 4 Odluka O II Izmjenama I Dopunama Odluke O Izvrsavanju Proracuna Općine Plitvička Jezera Za 2018 ()
 • 5 Izmjena Odluke O Raspodjeli Rezultata Poslovanja Za 2017 Godinu ()
 • 6 Proračun Općine Plitvička Jezera Za 2019 Godinu I Projekcije Proračuna Za 2020 I 2021 G ()
 • 7.1 Program Gradnje Objekata I Uređaja Komunalne Infrastrukture Na Području Općine Plitvička Jezera U 2019 G ()
 • 7.2 Program Održavanja Komunalne Infrastrukture U 2019 Godini Na Području Općine Plitvička Jezera ()
 • 7.3 Program Javnih Potreba U Socijalnoj Skrbi I Zaštiti Zdravlja Općine Plitvička Jezera U 2019 G ()
 • 7.4 Program Javnih Potreba U Sportu Za 2019 G ()
 • 7.5 Program Javnih Potreba U Obrazovanju Za 2019 G ()
 • 7.6 Program Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju Za 2019 G ()
 • 7.7 Program Javnih Potreba U Kulturi Za 2019 G ()
 • 7.8 Program Javnih Potreba U Vatrogastvu I Civilnoj Zaštiti Za 2019 G ()
 • 7.9 Program Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Za 2019 G ()
 • 7.10 Program Utroška Sredstava Od Prodaje Obiteljskih Kuća I Stanova U Državnom Vlasništvu Na Području Općine Plitvička Jezera U 2019 G ()
 • 7.11 Program Utroška Boravišne Pristojbe Za 2019 G ()
 • 8 Plan Razvojnih Programa Općine Plitvička Jezera Za Razdoblje 2019-2021 G ()
 • 10 Odluka O Visini Paušalnog Poreza Po Krevetu Odnosno Smještajnoj Jedinici U Kampu ()
 • 11 Odluka O Imenovanju Ravnatelja Narodne Knjižnice Općine Plitvička Jezera ()
 • 12 Analiza Stanja Sustava Civilne Zaštite Na Području Općine Plitvička Jezera Za 2018 G ()
 • 13 Plan Razvoja Sustava Civilne Zaštite Općine Plitvička Jezera Za 2019 G ()
 • 14 Odluka O Razrješenju Ravnateljice DV Slapić ()
 • Zapisnik sa 13. redovne sjednice ()
 • SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA (2013-2017)

  25. redovna sjednica Općinskog vijeća (29.12.2016.)
  18. redovna sjednica Općinskog vijeća (22.12.2015.)
  13. redovna sjednica Općinskog vijeća (04.03.2015.)

  09. redovna sjednica Općinskog vijeća (09.09.2014.)
  08. redovna sjednica Općinskog vijeća (18.07.2014.)

 • I. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2014/17)
 • I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. ()
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Plitvička Jezera (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. (SG 2014/17)
 • Odluka o kratkoročnom oročavanju raspoloživih kunskih sredstava Proračuna Općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2014/17)
 • Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (SG 2014/17)
 • Odluka o imenovanju četiri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici (SG 2014/17)
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici (SG 2014/17)
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici (SG 2014/17)
 • 07. redovna sjednica Općinskog vijeća (29.05.2014.)
  2. izvanredna sjednica Općinskog vijeća (15.01.2014.)
  4. redovna sjednica Općinskog vijeća (13.11.2013.)

 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2013. (SG 2013/22)
 • II. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2013. (SG 2013/22)
 • Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom (SG 2013/22)
 • Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (SG 2013/22)
 • Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila (SG 2013/22)
 • Odluka o prihvaćanju sporazuma o partnerstvu i suradnji na prekogranično turistički-ekološkom projektu „GreenWay Tour 2Parks“ između Općine Plitvička Jezera i Općine Bihać (SG 2013/22)
 • II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2013. (SG 2013/22)
 • II Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2013. (SG 2013/22)
 • II Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Plitvička Jezera (SG 2013/22)
 • II Izmjene I dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjenei dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Plitvička Jezera za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2013. (SG 2013/22)
 • 1. izvanredna sjednica Općinskog vijeća (10.07.2013)