Apel građanima pri spaljivanju korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera apelira građanima da tijekom radova na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, kao i kod spaljivanja korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja, budu posebno pažljivi pri rukovanju vatrom ili lako zapaljivim predmetima te da poštuju županijsku Odluku o zabrani paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru jer za ne pridržavanje navedene Odluke mogu biti novčano kažnjeni do 10.000,00 kn.

Osoba koja spaljuje korov i pali vatru na otvorenom prostoru dužna je osobno izvijestiti Javnu vatrogasnu postrojbu Plitvička Jezera, usmeno ili na broj telefona 053/776-053 i pritom navesti:
-podatke o vremenu i mjestu paljenja
-naziv i veličinu površine paljenja
-broj osoba koja će obavljati paljenje i osiguranje
-opis tvari koja će se spaljivati
-preventivne mjere koje će se poduzeti za vrijeme paljenja
-osobne podatke osobe koja prijavljuje, odnosno obavlja paljenje ili spaljivanje

Sve informacije o neovlaštenom paljenju potrebno je prijaviti nadležnoj policijskoj postaji na telefonski broj 192.