Author: Administracija

Radi uskrsnih blagdana, odvoz miješanog komunalnog otpada

u naseljima Korenica, Jezerce i Rastovača

Komunalac d.o.o. vršiti će

u utorak 6. travnja 2021. umjesto u ponedjeljak 5. travnja 2021.

 

 

Obavijest o planiranom prekidu

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Plitvička Jezera da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Rudanovac.

Prekid je predviđen 29.03.2021. godine u vremenu od 08.30 do 14.00 sati.

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

 S poštovanjem

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 

Poziv za podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2021. godinu

KLASA: 410-15/21-01/01

URBROJ: 2125/11-02-04/01-21-01

Korenica, 9. ožujka 2021. g.

Na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“ br. 127/17 i 138/20) i Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera („Narodne Novine“ br. 5/18 i „Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br.33/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera objavljuje

POZIV

ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2021. GODINU

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Plitvička Jezera da, sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima ( „Narodne Novine“ br. 115/16 i 101/17) i članka 13. Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera („Narodne Novine“ br. 5/18 i „Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 33/17), dostave podatke o kućama za odmor Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, najkasnije do 31. ožujka 2021. godine, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.

Prema članku 25. Zakona o lokalnim porezima i članku 9. Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera, propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Plitvička Jezera.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u visini od 15,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima bitnim za utvrđivanje poreza na kuće za odmor, sukladno članku 56. Zakona o lokalnim porezima, predviđene su novčane kazne.

Obrazac prijave može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera ili na službenoj internet stranici Općine:

www.plitvicka-jezera.hr.

Popunjeni obrazac dostavlja se osobno, poštom na adresu: Općina Plitvička Jezera,

Jedinstveni upravni odjel, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica ili e-mailom na:

ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr.

Obrazac prijave mora biti čitko popunjen i sadržavati sve tražene podatke i priloge.

 • Obrazac - podaci o kućama za odmor (09.03.2021.)
 • Sretan dan žena!

  Sa osmjehom anđela, sa srcem borca, najljepše stvorenje velikog tvorca, nježna kao srna, jaka kao stijena, jedinstveno biće zvano – žena! Drage naše pripadnice ljepšeg spola, sretan Vam Dan žena!

  Vaš načelnik sa suradnicima

  Klasa: 402-08/21-01/05

  URBROJ: 2125/11-02/01-21-04/02

  Korenica, 05.03.2021. godine

  UPUTE ZA PRIJAVITELJE
  IZMJENE INDIKATIVNOG KALENDARA NATJEČAJNOG POSTUPKA
  JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE
  PROJEKATA I PROGRAMA U KULTURI I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA, SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA NA PODRUČJU
  OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021.G.

   

  2.4.1 Indikativni kalendar natječajnog postupka – I. Izmjene

  Faze natječajnog postupka Datum
  Objava natječaja 27.01.2021.
  Rok za slanje prijava 01.03.2021.
  Rok za slanje pitanja vezanih uz natječaj 15.02.2021.
  Rok za upućivanje odgovora na pitanja vezana uz natječaj 22.02.2021.
  Rok za provjeru prijava u odnosu na propisane uvjeta natječaja 04.03.2021.
  Rok za slanje obavijesti o zadovoljavanju propisanih uvjeta natječaja 01.04.2021.
  Rok za procjenu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja 01.04.2021.
  Rok za upit za dostavom dodatne dokumentacije 02.04.2021.

  Rok za dostavu tražene dokumentacije

  09.04.2021.
  Rok za objavu odluke o dodjeli financijskih sredstava i slanje obavijesti prijaviteljima 12.04.2021.
  Rok za ugovaranje 30 dana

  Davatelj financijskih sredstava ima mogućnost ažuriranja ovog indikativnog kalendara. Obavijest o tome, kao i ažurirana tablica, objavit će se na sljedećoj web stranici: www.plitvicka-jezera.hr .

  Poziv maturantima

  KLASA: 602-03/21-01/01

  URBROJ: 2125/11-01/01-21-02

  U Korenici, 24. veljače 2021. godine

  Na temelju članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj: 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20) načelnik Općine Plitvička Jezera, dana 24. veljače 2021.  godine upućuje

  POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM MATURANTIMA

  S PODRUČJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  ZA PRIJAVU NA BESPLATNO KORIŠTENJE APLIKACIJE

  e-PRIPREME ZA POLAGANJE DRŽAVNE MATURE

  Općina Plitvička Jezera će u suradnji sa centrom EducirajMe svim zainteresiranim maturantima s područja Općine Plitvička Jezera, te zainteresiranim maturantima koji nisu sa područja Općine Plitvička jezera ali završavaju srednjoškolsko obrazovanje na području Općine Plitvička Jezera (maturanti Srednje škole Plitvička Jezera) (dalje: Korisnicima) omogućiti korištenje Web aplikacije ePripreme za državnu maturu, a sve s ciljem kontinuirane i pravovremene pripreme za uspješno polaganje državne mature i upisa na željeni fakultet.

  ePripreme omogućuju  Korisnicima da se u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu ili uređaju (mobitel, tablet, računalo)  povežu na  aplikaciju kojom dobivaju pristup:

  • Stvarnim ispitima iz prijašnjih godina
  • Svim predmetima i svim razinama (obvezni i izborni)
  • Interaktivnoj osobnoj statistici
  • Neograničenog korištenja

  Ključne karakteristike aplikacije ePriprema jesu sljedeće:

  • Lako korištenje-ispiti u obliku kvizova
  • Svi predmeti-više i niže razine, ljetni i jesenski rokovi
  • Natjecanje-uspoređivanje rezultata sa ostalim maturantima koji koriste aplikaciju
  • Rezultati-ispis postotka svih riješenih ispita

  Da bi se aplikacija stavila na korištenje Korisniku, mole se svi zainteresirani maturanti  da ispunjavanjem obrasca koji je objavljen na općinskoj mrežnoj stranici pod nazivom „ePripreme za maturante“ obave prijavu Općini Plitvička Jezera za korištenje iste.

  Prijava se može obaviti putem e-mail adrese: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr ili osobnom dostavom u prostorije Općine ili poštanskom pošiljkom na adresu:

  Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, 53230 Korenica

  a  najkasnije do 03.03.2021. godine radi omogućavanja  pristupa aplikaciji.

   

   

                                                                         Općinski načelnik

  Ante Kovač, v.r.

 • Obrazac za prijavu - ePripreme (24.02.2021.)
 •  

  Općina maturantima omogućuje korištenje aplikacije ePriprema za državnu maturu

  Općina Plitvička Jezera je otkupila licence za korištenje aplikacije ePriprema za državnu i probnu maturu za sve maturante srednjih škola s područja Općine Plitvička Jezera. Aplikaciju će moći koristiti svi koji se besplatno registriraju na web stranici mature.educirajme.com. Ista će se moći koristiti bilo kada, bilo gdje, na različitim uređajima (računalo, mobitel ili tablet), neograničen broj puta i to do kraja školske godine 2020./2021. odnosno do 31. kolovoza 2021. godine.

  Aplikacija će omogućiti maturantima da u udobnosti svojeg doma vježbaju i rade na testovima državnih matura od 2014. godine do danas i to A i B razinu svih predmeta. Upravo zbog trenutačne situacije sa korona virusom i online nastavom, maturanti i nemaju priliku sudjelovati na pripremama što zbog financijskih što zbog epidemioloških razloga, te bi aplikacija uvelike trebala pomoći mladima koji će danas sutra stvarati svoj život u našoj općini.

  Aplikacija korisnicima omogućava rješavanje ispita u obliku interaktivnih kvizova te kroz jednostavan pristup učenju i testiranju simulira stvarnu državnu maturu koja je preduvjet za upis na željeni studij.

  Uskoro objava i poziv maturantima za prijave.

  Još jedan projekt financiran sredstvima MRRFEU

  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program podrške brdsko-planinskim područjima koji ima za cilj pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

  Zahvaljujemo Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na dodjeli novih 200.000,00 kn za projekt dogradnje javne rasvjete na području Općine Plitvička Jezera!

  Novi projekt u tijeku!

  Općina Plitvička Jezera trenutno provodi nekolicinu projekata financiranih sredstvima Europskih ali i nacionalnih fondova.

  Iznimno nas veseli što smo zajedno sa Općinskim društvom Crvenog križa Općine Plitvička Jezera partner na projektu “Prijevoz za kvalitetniji život”. Prijavitelj projekta je udruga Maštara, s kojom uspješno provodimo brojne projekte.

  Projekt je financiran od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava, u vrijednosti od 106.000,00kn. Projekt traje od 01.01.2021. – 31.12.20201.

  Uskoro donosimo detalje o aktivnostima na projektu.