Author: Administracija

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Plitvička Jezera

KLASA: 013-01/20-01/37

URBROJ: 2183-21-01

KORENICA, 11. rujna 2021. godine

Na temelju članka 68. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE PLITVIČKA JEZERA donijelo je

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Na području OPĆINE PLITVIČKA JEZERA određuju se biračka mjesta za provedbu dopunskih izbora za članove Županijske skupštine Ličko-senjske županije i Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, koji će se održati dana 03. listopada 2021. godine i to kako slijedi:

 1. Biračko mjesto broj 1.

KORENICA

OŠ DR. F. TUĐMAN, KORENICA (BLAGOVAONICA ŠKOLE), RIJEČKA BR. 2, KORENICA

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

KORENICA: KELJEVO BRDO, TRG SVETOG JURJA, ULICA 9. GARDIJSKE BRIGADE, ULICA ALOJZIJA STEPINCA, ULICA ANTE STARČEVIĆA, ULICA BANA DERENČINA, ULICA BOGOVIĆEVA, ULICA BRAĆE MATOVINA, ULICA BRINJSKA, ULICA GOSPIĆKA, ULICA HRVATSKE MLADEŽI, ULICA ISTARSKA, ULICA JOSIPA JOVIĆA, ULICA KRALJICE KATARINE KOTROMANIĆ, ULICA KRBAVSKA, ULICA MRSINJSKA, ULICA NIKOLE TESLE, ULICA PERE ŠNJARIĆA, ULICA RIJEČKA, ULICA SPLITSKA, ULICA SUVAJSKA, ULICA TOMISLAVA JAKOVLJEVIĆA, ULICA VAGANAČKA, ULICA VLADIMIRA NAZORA, ULICA VUKOVARSKA, ULICA ZADARSKA, ULICA ZAGREBAČKA, ULICA ZDRAVKA RAJKOVIĆA, BJELOPOLJE: BJELOPOLJE, DRAKULIĆ RIJEKA: DRAKULIĆ RIJEKA, GRADINA KORENIČKA: GRADINA KORENIČKA, HOMOLJAC: HOMOLJAC, JASIKOVAC: JASIKOVAC, KALEBOVAC: KALEBOVAC, KAPELA KORENIČKA: KAPELA KORENIČKA, KOMPOLJE KORENIČKO: KOMPOLJE KORENIČKO, KRBAVICA: KRBAVICA, MIHALJEVAC: MIHALJEVAC, ORAVAC: ORAVAC, PONOR KORENIČKI: PONOR KORENIČKI, RUDANOVAC: RUDANOVAC, TRNAVAC: TRNOVAC, TUK BJELOPOLJSKI: TUK BJELOPOLJSKI, VRANOVAČA: VRANOVAČA, VRELO KORENIČKO: VRELO KORENIČKO, VRPILE: VRPILE, ŠEGANOVAC: ŠEGANOVAC, KOZJAN: KOZJAN, ČANAK: ČANAK.

 1. Biračko mjesto broj 2.

MUKINJE

OSNOVNA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA, MUKINJE BR. 19

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u:

JEZERCE: JEZERCE, KONČAREV KRAJ: KONČAREV KRAJ, KORANA: KORANA, PLITVIČKA JEZERA: JOSIPA JOVIĆA, MUKINJE, PLITVIČKI LJESKOVAC: PLITVIČKI LJESKOVAC, PRIJEBOJ: PRIJEBOJ, RASTOVAČA: RASTOVAČA, ČUJIĆA KRČEVINA: ČUJIĆA KRČEVINA, PLITVICA SELO: PLITVICA SELO, POLJANAK: POLJANAK, SERTIĆ POLJANA: SERTIĆ POLJANA, SMOLJANAC: SMOLJANAC.

 1. Biračko mjesto broj 3.

LIČKO PETROVO SELO

PROSTORIJE UDRUGE TARA, LIČKO PETROVO SELO BR. 55

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

LIČKO PETROVO SELO: LIČKO PETROVO SELO, NOVO SELO KORENIČKO: NOVO SELO KORENIČKO, REŠETAR: REŠETAR, ZAKLOPAČA: ZAKLOPAČA, ŽELJAVA: ŽELJAVA, DONJI VAGANAC: DONJI VAGANAC, GORNJI VAGANAC: GORNJI VAGANAC.

 

PREDSJEDNIK:

                                      Krešimir Kukuruzović, v.r.

Obavijest: Mala škola

Pozivamo sve roditelje čija djeca nisu upisana u vrtić, a u rujnu 2022. godine polaze u prvi razred, da se jave u vrtić radi organiziranja predškole.

Predškola je obvezna i odnosi se ne djecu rođenu u razdoblju od 01. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine.

Obrazac za prijavu je moguće preuzeti u vrtiću ili u nastavku objave.

 

Ravnateljica,

Kristina Bobinac, v.r.

 • Zamolba Za Malu školu ()
 • PRVI DIGITALNI POPIS STANOVNIŠTVA U RH: PUTEM SUSTAVA E-GRAĐANI BIT ĆE OMOGUĆENO SAMOPOPISIVANJE!

  U prvoj fazi popisivanja, od 13. do 26. rujna 2021., građani će kroz elektronički sustav e-Građani moći samostalno popisati sebe i članove svog kućanstva!

  Državni zavod za statistiku provest će prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., a popisivanje će se provoditi od 13. rujna do 17. listopada. Popis stanovništva, kao najsloženije i najopsežnije statističko istraživanje, od iznimnog je značaja za Republiku Hrvatsku, a provodit će se u dvije faze i na dva načina. U prvoj fazi, od 13. do 26. rujna 2021., građani će se moći samostalno popisati kroz elektronički sustav e-Građani.

  U drugoj fazi, od 27. rujna do 17. listopada, popisivači na terenu popisivat će sve popisne jedinice, koje nisu popisane u prvoj fazi Popisa, putem osobnog intervjua sa stanovništvom.

  S ciljem što veće uključenosti stanovništva te smanjenja fizičkog kontakta, građani mogu iskoristiti  mogućnost samopopisivanja sebe i svih članova svoga kućanstva putem sustava e-Građani od 13. do 26. rujna u prvom digitalnom Popisu stanovništva. Više informacija dostupno je na www.popis2021.hr.

  STVORIMO ZAJEDNO SLIKU HRVATSKE!

  Obavijest o vremenu  održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja)

  Klasa: 112-03/21-01/02

  Urbroj: 2125/11-02/01-21-94

  Korenica, 07.09.2021. godine

                        

  PREDMET:  Obavijest o vremenu  održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja)

  • dostavlja se

  Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19; u nastavku teksta: ZNS), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima, obavještava Vas o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja).

   

  Obavještavamo Vas kako ste zadovoljili formalne uvjete oglasa KLASA:  112-03/21-01/02, URBROJ: 212/11-01/01-21-90, od 27.08.2021. godine: Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima! I imate obvezu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti sukladno članku 22. ZNS-a.

  Prethodna provjera znanja (testiranje) održat će se

  8.rujna 2021. godine s početkom u 09.00 sati

  u vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg sv. Jurja 6

   

                                                                                                  Povjerenstvo za provedbu oglasa

  za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

  za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta

  Zaželi sebi – ostvari dobro svima

  Upute i obavijesti kandidatkinjama – Zaželi

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32,URBROJ: 524-06-03-01/1-20-174 od 02.prosinca 2020., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13 , Kodni broj: UP.02.1.1.13.0351 , čl. 52. Statuta Općine Plitvička Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/21) načelnik Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje, na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavio je Javni oglas za prijam u radni odnos 1 zaposlenica na određeno vrijeme do povratka sa bolovanja zbog potreba provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!.

  Načelnik Općine Plitvička Jezera imenovao je Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima! koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

  UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATKINJAMA

  Opis poslova radnog mjesta:

  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
  • briga o higijeni korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji (podrška i druženje, pratnja i pomoć u društvenim aktivnostima)
  • mjesečno dostavljanje paketa sa higijenskim potrepštinama.

  Podaci o plaći:

  Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj UP.02.1.1.13.0351, kojim se utvrđuje minimalna plaća u skladu sa člankom 6. stavak 1.  Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine br. 118/18), te člankom 1. Uredbe o visini minimalne plaće za 2021. godinu (Narodne novine broj: 119/20). Sukladno navedenoj Uredbi, a u skladu sa Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, svakoj zaposlenici pripada bruto iznos od 4.250,00 kuna.

  NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI  KANDIDATKINJA

  Kandidatkinje koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Oglasa ili nisu podnijele pravodobnu prijavu, o tome će biti obavještene putem elektroničke pošte (putem redovite pošte na kućnu adresu ukoliko nisu dostavile adresu e-pošte). Za sve ostale kandidatkinje koje nisu obavještene na prethodno navedeni način smatra se da su podnijele urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

  Za kandidatkinje prijavljene na Oglas koje su podnijele pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:

  • pisano testiranje,
  • intervju s kandidatkinjama.

  PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

  1. Zakon o radu („Narodne novine“, broj  93/14, 127/17, 98/19),
  2. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj : 137/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20),

  PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

  Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

  Kandidatkinje koje ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

  Za kandidatkinje koje ne pristupe testiranju ili ne pristupe u točno određeno vrijeme smatrat će se da je povukla prijavu na Oglas.

  Po utvrđivanju identiteta, kandidatkinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

  Pisana provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacijom rješavanja slučaja radnog mjesta te potrebnih vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

  Navedena pismena provjera znanja traje šezdeset minuta (stručni dio).

  Kandidatkinje su se dužne  pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

  Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  – koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

  – koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

  – napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

  – razgovarati s ostalim kandidatkinjama, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidatkinja.

  Kandidatkinje koje se budu ponašale neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila biti će udaljene s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

  Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 2 boda po pitanju ili ukupno 10 bodova za 5 pitanja.

  Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatkinjama koje su ostvarile najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

  Kandidatkinje koje su pristupile testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

  Intervju  se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatkinjama utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidatkinja za rad na projektu Zaželi sebi – ostvari dobro svima!, a boduje se bodovima od 1-10.

  Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti, te obavljenog intervjua utvrđuje se rang lista kandidatkinja prema ukupnom broju bodova.

  Načelnik Općine Plitvička Jezera donosi Odluku o zapošljavanju izabranih kandidatkinja, koja će biti dostavljena svima kandidatkinjama prijavljenima na Oglas, a koje su ispunile formalne uvjete oglasa.

  Izabrane kandidatkinje moraju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta prije sklapanja Ugovora o radu, te su dužne prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir.

  Kandidatkinja koja nije primljena po Oglasu ima pravo u roku 15 dana od dana dostave Odluke podnijeti žalbu  Općinskom načelniku. Obzirom da se radi o radu na određeno vrijeme žalba ne odgađa izvršenje odluke. Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

  Testiranje kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja održati će se u općinskoj vijećnici na adresi Trg sv. Jurja 6, Korenica i to

  8. rujna 2021. godine s početkom u 09.00 sati

  Ukoliko na oglas pristigne veći broj prijava, zbog pridržavanje epidemioloških mjera, Općina zadržava prava promjene mjesta testiranja te se kao alternativa određuje polivalentna dvorana u zgradi KIC-a, Trg sv. Jurja 19, Korenica, o čemu će kandidatkinje biti pravovremeno obaviještene.

  Kandidatkinjama koje su ispunile formalne uvjete natječaja, poziv za testiranje bit će dostavljen telefonskim pozivom i e-mailom, a obavijest će biti objavljena na internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr, kao i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera dana 07. rujna 2021. godine.

  KLASA: 112-03/21-01/02

  URBROJ: 2125/11-01/01-21-92

  Korenica, 30.08.2021. godine

   

  Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa za prijam

  u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe

  aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!

  Javni oglas – Zaželi sebi-ostvari dobro svima!

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-174 od 02.prosinca 2020., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13 , Kodni broj: UP.02.1.1.13.0351 , čl. 52. Statuta Općine Plitvička Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/21) načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

   

  JAVNI OGLAS

  Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do povratka zaposlene osobe s bolovanja za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!

  Broj traženih radnica: 1

  Vrsta zaposlenja: rad na određeno – do povratka zaposlenice s bolovanja, probni rad 2 mjeseca

  Radno vrijeme: puno radno vrijeme

  Mjesto rada: područje Općine Plitvička Jezera

  Opis poslova:

  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
  • briga o higijeni korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji ( podrška i druženje, pratnja i pomoć u društvenim aktivnostima ),
  • mjesečno dostavljanje paketa sa higijenskim potrepštinama.

  Kandidatkinja mora ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

  • Ženski spol
  • Punoljetnost
  • Hrvatsko državljanstvo
  • Prebivalište/boravište na području Općine Plitvička Jezera
  • Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
  • Prijava u evidenciji nezaposlenih osoba kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

  Prednost imaju teže zapošljive skupine: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, beskućnice i sl. Kandidatkinja koja se poziva na neko od prava prednosti kod prijma u radni odnos dužna se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

  Prijavi na Javni oglas kandidatkinje su dužne priložiti:

  • Zamolba
  • Kratki životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja)
  • Presliku osobne iskaznice
  • Presliku dokaza o završenoj školi
  • Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog oglasa)
  • Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ) – ako je primjenjivo
  • Vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog oglasa, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog oglasa.

  Sve informacije se mogu dobiti na e-mail adresi: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr ili na broj telefona 053 776 018.

   

  NAPOMENA:

  Odabrana kandidatkinja obvezna je pohađati i završiti program osposobljavanja.

  Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

  Osobe koje se prijavljuju na Javni oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

  Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, 53230 Korenica, putem pošte ili osobno,

  najkasnije do 06. rujna 2021.godine  u zatvorenoj omotnici, s naznakom:

  „Za javni oglas u sklopu Projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!“

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

  Javni oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera, www.plitvicka-jezera.hr.

  Izabrane kandidatkinje će biti pozvane na testiranje i razgovor (intervju). Svim kandidatkinjama će se dostaviti rezultati oglasa.

   

  Općinski načelnik

  Ante Kovač, v.r.

 • PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA-27.08.2021. (27.08.2021.)
 •