Author: Administracija

Poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

U cilju zadovoljavanja interesa fizičkih osoba koji graniče sa općinskim zemljištem, a koji žele kupiti isto kako bi proširenjem formirali novu građevnu česticu, općinski načelnik Općine Plitvička Jezera upućuje javni poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.

Detalje samog poziva donosimo u prilogu.

 • Poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (13.03.2019.)
 • Javni natječaj

  Raspisuje se javni natječaj za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Plitvička Jezera.

  Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci će se provoditi za mjesto:

  • viši stručni suradnik za financije i kontrolu

  Detalje o javnom natječaju možete pronaći u prilogu.

 • Javni natječaj za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Plitvička Jezera ()
 • 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

  KLASA: 021-05/19-01/02
  URBROJ: 2125/11-03-19-01
  Korenica, 20.02.2019.god.

  Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18)

  SAZIVAM

  14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE
  ODRŽATI DANA 27.02.2019. GODINE (SRIJEDA) S POČETKOM U 18:00 U
  OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  DNEVNI RED

  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje Zapisnika sa 13.sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera
  3. Usvajanje Zapisnika sa 6. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička
  Jezera
  4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2019.godini
  5. Donošenje Pravilnika o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u Općini Plitvička Jezera
  6. Donošenje Odluke o uvjetima korištenja i visini najma za korištenje nekretnina za potrebe provođenja političkih aktivnosti i izborne promidžbe
  7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Slapić Korenica
  8. Donošenje Odluke o osnovanju prava služnosti na trasi vodoopskrbne mreže naselja Vrelo Koreničko
  9. Donošenje Odluke o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Vrpile“ u Općini Plitvička Jezera
  10. Donošenje Odluke o II. izmjenama Statuta Općine Plitvička Jezera
  11. Donošenje Odluke o II.izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera
  12. Donošenje Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Plitvička Jezera
  13. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Korenica – sjever
  14. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
  15. Donošenje Odluke o ustroju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Plitvička Jezera
  16. Donošenje Odluke o davanju ovlasti općinskom načelniku za raspisivanje javnog poziva za iskaz interesa za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

  Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 053/776-018 i 053/776-017.

  Napomena: za točke 12. i 14. dnevnog reda molimo da dostavite prijedloge članova povjerenstava do sjednice Općinskog vijeća.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
  Ante Bionda, v.r.

   

 • DNEVNI RED-14 SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA ()
 • Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2019. godini ()
 • Pravilnik o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u Općini Plitvička Jezera ()
 • Odluka o uvjetima korištenja i visini najma za korištenje nekretnina za potrebe provođenja političkih aktivnosti i izborne promidžbe ()
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi Dječji Vrtić Slapić Korenica ()
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na trasi vodoopskrbne mreže naselja Vrelo Koreničko ()
 • Odluka o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Vrpile u Općini Plitvička Jezera ()
 • Odluka o II Izmjenama Statuta Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o II izmjenama Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o osnivanju savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o izradi Urbanističkog Plana uređenja dijela naselja Korenica-sjever ()
 • Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ()
 • Odluka o ustroju jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o davanju ovlasti općinskom načelniku za raspisivanje javnog poziva na iskaz interesa za kupnju zemljištva u vlasništvu Općine Plitvička Jezera ()
 • Prva akcija darivanja krvi u 2019. godini

  Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera poziva Vas na prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati dana 15. veljače 2019. i to:

  • u Korenici od 9.00 h do 12.30 h u prostorijama ODCK Plitvička Jezera
  • na Plitvičkim Jezerima od 14.00 h  do 16.00 h u prostorijama Pastoralnog centra “Mukinje”

  Sa sobom ponijeti iskaznicu DDK.