Author: Administracija

Obavijest o dodjeli prostora na korištenje

Nakon provedenog javnog natječaja za dodjelu na korištenje općinskog poslovnog prostora u Kulturno-informativnom centru kao nefinancijska podrška u nekretninama namijenjena udrugama provedenog u vremenu od 31.08.2020. godine do 15.09.2020. godine, sklopljeni su Ugovori o dodjeli prostora na korištenje kao nefinancijska podrška sa udrugama koje su udovoljile uvjetima natječaja za korištenje ureda broj 18. i polivalentne dvorane i to kako slijedi:

 1. Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Korenica,
 2. Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ – Pododbor Korenica,
 3. Tae-kwon-doo klub „Plitvice“,
 4. Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera,
 5. Udruga „Pokretač“.

 

Deratizacija na području Općine Plitvička Jezera

Dragi  mještani!

Obavještavamo Vas da će se od dana 26.10.2020.  do 27.10.2020 na području Općine Plitvička Jezera  provoditi sustavne mjere preventivne jesenske deratizacije.

Sve detalje o postupcima pogledajte u prilogu objave.

 • Deratizacija u Općini Plitvička Jezera (26.10.2020.)
 • Deratizacija u Općini Plitvička Jezera (26.10.2020.)
 • Deratizacija u Općini Plitvička Jezera (26.10.2020.)
 • Obavijest o planiranom prekidu – HEP

  Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Plitvička Jezera da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Gradina Korenička i Kalebovac, te dio Ulice Josipa Jovića u naselju Korenica.

  Prekid u opskrbi je predviđen:

  19.10.2020. u vremenu od 08.00 do 11.00 sati

   

  U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

  Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

   

  S poštovanjem

  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

  Poziv na 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

  Saziv i dnevni red za 24. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera koja će se održati dana 21. listopada 2020. godine (srijeda) s početkom u 17.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg sv. Jurja 6, pogledajte u prilogu objave.

 • 0 POZIV ZA 24 SJEDNICU OV-a ()
 • 3 Polugodišnje Izvješće O Izvršenju Proračuna ()
 • 4 Polugodišnji Izvještaj O Izvršenju Plana Razvojnih Programa 2020 ()
 • 5 Polugodišnje Izvješće Načelnika 2020-NOVO ()
 • 6 Prijedlog I Izmjena I Dopuna Proračuna ()
 • 6 Prijedlog I Izmjena I Dopuna Proračuna ()
 • 7 Prijedlog I Izmjena I Dopuna Odluke O Izvrsavanju Proracuna 2019 ()
 • 8 I Izmjene Plana Razvojnih Programa Za 2020 ()
 • 8 Prijedlog I Izmjena Plana Razvojnih Programa-2019 (2) ()
 • 9a I Izmjene I Dopune Programa Gradnje Komunalne Infrastrukture Za 2020 G. ()
 • 9b Prijedlog I IZmjena I Dopuna Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture ()
 • 9c - ID Programa Javnih Potreba U Socijalnoj Skrbi I Zaštiti Zadravlja ()
 • 9d Prijedlog I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Ptoreba U Sportu ()
 • 9e Prijedlog I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Potreba U Obrazovanju Za 2019 Godinu ()
 • 9f Prijedlog I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju ()
 • 9g Prijedlog I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Potreba U U Kulturidoc ()
 • 9h Prijedlog I Izmjena I Dopuna Programa Javnih Potreba U Vatrogastvu I Civilnoj Zaštiti ()
 • 9i Prijedlog I Izmjena I Dopuna Programa Utroška šumskog Doprinosa ()
 • 9j Prijedlog 1 ID Programa Utroška Sredstava Turističke Pristojbe ()
 • 9k Prijedlog Programa Utroška Sredstava Od Raspolaganja Poljop Zemljišta Za 2019 G ()
 • 10 Odluka O Suglasnosti Na Odluku O Izmjenama I Dopunama Statuta JVP PLitvička Jezera ()
 • 11 Odluka O Izmjenama I Dopunama Odluke O Osnivanju JVP ()
 • 12 Odluka O Usvajanju Procjene Ugroženosti I Plana Zaštite Od Požara (1) ()
 • 13 Odluka O Izmjeni I Dopnu Odluke Raspoređivanju Sredstava Za Vijećnike ()
 • 14 Odluka O Prodaji Nekretnina U Vlasništvu Općine ()
 • 15 Odluka O Povjeravanju Javnih Ovlasti Komunalcu ()
 • 15 Odluke O Grobljima ()
 • 17 Prijedlog Odluke O Kratkoročnom Zaduženju ()
 • 18 Prijedlog Odluke O Korištenju Poslovnog Prostora - VSNM ()
 • 19 Prijedlog Odluke O Korištenju Poslovnog Prostora - Sud ()
 • 20 Prijedlog Zaključka-prethodna Suglasnost Na Pravilnik O Unutarnjem Ustrojstvu DV Slapić (2) ()
 • ZAB UZ 1 IZMJENE PROR Za 2020 ()
 • Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga – Nabava interpretacijskih ploča i turističke signalizacije

  Javni naručitelj je pokrenuo postupak jednostavne nabave za nabavu robe pod nazivom „Nabava interpretacijskih ploča i turističke signalizacije“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

  Sve detalje poziva pogledajte u prilogu.

 • Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga - Nabava interpretacijskih ploča i turističke signalizacije (09.10.2020.)
 • Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga - Nabava interpretacijskih ploča i turističke signalizacije (09.10.2020.)
 • Troškovnik (09.10.2020.)
 • Odluka i Zapisnik (20.10.2020.)
 • Sastanak predstavnika stanara

  Pozivaju se predstavnici stanara na Mukinjama na sastanak koji će se održati

  u ponedjeljak 12. listopada u 17.00 sati.

  Sastanak će se održati u prostorijama Vijećnice Općine Plitvička Jezera na kojemu će biti prisutni predstavnici Vodovoda, Komunalca i Općine.

  Obavijest – HEP

  Obavještavamo korisnike mreže s područja općina Plitvička Jezera i Rakovica da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeća naselja: Prijeboj, Kapela Korenička, Jezerce, Plitvička Jezera,  Poljanak, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Zaklopača,  Željava, Novo Selo Koreničko, Ličko Petrovo Selo, Rešetar, Vaganac, Smoljanac,  Rastovača, Korana i  cijelo područje Općine Rakovica.

  Prekid u opskrbi je predviđen:

  08. listopada 2020. godine u vremenu od 09.00 do 13.00 sati

  U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

   

  Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

   

  S poštovanjem

  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

  Obavijest o zatvaranju ceste za vrijeme održavanja Plitvičke noćne utrke

  Dana 10. listopada 2020. godine, državna cesta D1 bit će privremeno zatvorena zbog održavanja 2. Plitvičke noćne utrke.

  Cesta će biti zatvorena od zgrade Kulturno informativnog centra u Korenici do raskrižja sa DC52 (Borje), u vremenu od 18.30 do 20.45 sati.

  Promet će se odvijati naizmjenice desnom prometnom trakom uz regulaciju prometne policije.

   

  Odluka o dodjeli na korištenje općinskog poslovnog prostora u kulturno-informativnom centru kao nefinancijska podrška u nekretninama namijenjena udrugama

  KLASA: 372-03/20-01/03

  URBROJ: 2125/11-02/01-20-17

  Korenica, 02.10.2020.god.

   

  Na temelju članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18 i 8/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/19 i 3/20), članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), a u svezi čl.6. Pravilnika o davanju na korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 3/20),  Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi Odluku o dodjeli na korištenje Općinskog poslovnog prostora u Kulturno-informativnom centru kao nefinancijska podrška u nekretninama namijenjena udrugama.

  Cjelokupan tekst Odluke pogledajte u prilogu.

 • Odluka Kulturno-informativni centar (02.10.2020.)
 • Izjava o pristupačnosti

  Sukladno članku 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19) Općina Plitvička jezera objavljuje

   

  Izjavu o pristupačnosti

  Općenito

  Kao jedinica lokalne samouprave, Općina Plitvička Jezera je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu plitvicka-jezera.hr.

  Općina Plitvička Jezera ulaže resurse kako bi osigurala da je njena mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri prilagođena da osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

  Status usklađenosti

  Mrežna stranica plitvicka-jezera.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

  Nepristupačni sadržaj

  Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • krajnjem korisniku nije omogućeno potpuno korištenje svih sadržaja mrežne stranice s elementima HTML5
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • sve objavljene fotografije nemaju prikladan opis
  • za sve naslove se ne koriste <h> elementi, a za odlomke <p> tekst elementi
  • svi tekstovi nisu poravnani na lijevoj margini
  • audio i video sadržajima nedostaju titlovi.

  Za sve navedene neusklađenosti Općina Plitvička Jezera se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona, te pod točkama 3 i 7, vezano za objavljene datoteke u PDF formatu, te audio i video zapise, a koji su objavljeni prije 23. rujna 2018. godine, Općina Plitvička Jezera kvalificira ih kao arhivu te su oni izuzeti od primjene Zakona.

  Podizanje razine pristupačnosti

  Općina Plitvička Jezera nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

  U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice plitvicka-jezera.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

  Povratne informacije i podaci za kontakt

  Ukoliko vam je potrebna pomoć u korištenju naše mrežne stranice plitvicka-jezera.hr, ukoliko do nekih informacije ne možete doći zbog toga što su objavljene u nepristupačnom obliku ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na sljedeći način: Zamjenica službenice za informiranje Općine Plitvička Jezera: Ana Karaula, ana.karaula@plitvicka-jezera.hr

  Postupak praćenja provedbe propisa

  Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
  U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

  Povjerenik za informiranje
  Trg žrtava fašizma 3
  10000 Zagreb
  Tel: 01 2099 120
  E-mail:
  www.pristupinfo.hr

  U Korenici, 14. rujna 2020. godine