Author: Administracija

Obavijest o isplati naknade za ogrjev

Obavještavamo sve korisnike zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb s područja Općine Plitvička Jezera da će isplata financijske pomoći za ogrjev biti u zgradi  Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja br. 6, Korenica od ponedjeljka, 10. rujna 2018. godine, od 8,00 sati. Svi korisnici moraju doći osobno i ponijeti osobnu iskaznicu.

P O Z I V za prijavu starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju – krajnjih korisnika u Programu zapošljavanja žena – „Zaželi“

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10 ,URBROJ:524-06-02-01/1-18-25, od 25.svibnja 2018., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Broj poziva: UP.02.1.1.05 , Kodni broj: UP.02.1.1.05.0152 , čl. 54. Statuta općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije 3/18 i 8/18) načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

P O Z I V

za prijavu starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju – krajnjih korisnika

u Programu zapošljavanja žena – „Zaželi“

 

Pozivamo sve starije osobe, osobe u nepovoljnom položaju ( osobe s invaliditetom, kronične bolesnike ), te osobe kojima je potrebna pomoć u kućanstvu pri dostavi namirnica i lijekova, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora, oblačenju i svlačenju, higijeni.

Osobe kojima je potrebna socijalna podrška i druženje, pratnja i pomoć u društvenim aktivnostima, da se prijave osobno ili putem druge osobe u Općinu Plitvička Jezera pozivom na broj telefona:

097 774 5939

053 776 018

najkasnije do 25.rujna 2018. u vremenu od 8 do 13 sati.

 

 

Načelnik:

Ante Kovač, v.r.

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme- ZAŽELI

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10 ,URBROJ: 524-06-02-01/1-18-245 od 25.svibnja 2018., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Broj poziva: UP.02.1.1.05 , Kodni broj: UP.02.1.1.05.0152 , čl. 54. Statuta općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije 3/18 i 8/18) načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

 

  JAVNI NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ Zaželi-program zapošljavanja žena u Općini Plitvička Jezera“

 

 1. Broj traženih radnica: 20
 2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno – 24 mjeseca
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje Općine Plitvička Jezera
 5. Opis poslova: – pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju higijene stambenog prostora,
 • briga o higijeni korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji ( dostava lijekova, plaćanje računa i sl. )
 1. Uvjet: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a
 2. Kandidatkinje koje imaju prednosti:
 • Nezaposlene žene s naglaskom na starije od 50 godina,
 • Žene s invaliditetom,
 • Žrtve trgovanja ljudima,
 • Žrtve obiteljskog nasilja,
 • Azilantice
 • Mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu ) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • Liječene ovisnice,
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • Pripadnice romske nacionalne manjine ,
 • Beskućnice
 • Da imaju prebivalište na području Općine Plitvička jezera

 

 1. Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:
 • Kratki životopis ( uz obaveznu naznaku kontakt broja )
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku dokaza o završenoj školi
 • Privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka
 • Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba ( datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog natječaja)

 

Podnositeljice su dužne u životopisu naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu ( npr. žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu i sl. )

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni natječaj biti će objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Plitvička Jezera.

 

Kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete biti će pozvane na intervju.

Kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviještene u zakonskom roku.

 

Prijave se u roku 15 (petnaest) dana objave kod nadležne službe zapošljavanja upućuju na adresu : Općina Plitvička Jezera , Trg Svetog Jurja 6, 53230 Korenica  s naznakom „za natječaj -Zaželi – program zapošljavanja žena“.

 

 

 

Načelnik:

Ante Kovač, v.r.

Izbori za mjesne odbore

Obavještavaju se građani da pod izbornikom UPRAVA podizbornik MJESNI ODBORI mogu pronaći odluke, upute te obrasce za prijavu kandidata za članove mjesnih odbora za koje će se izbori održati 14. listopada 2018. godine.

 

Obavijest o prekidu isporuke električne energije

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti sljedeća naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
29.08.2018.         16:00 do 18:00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

Obavijest o terminu prethodne provjere znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 04/18), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme- ZAŽELI-Program zapošljavanja žena, dostavlja

 

OBAVIJEST

o terminu prethodne provjere znanja i sposobnosti

(pisanog testiranja) i intervjua

 

I.Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete Oglasa za prijam službenika na određeno vrijeme  zbog obavljanja privremenih poslova -ZAŽELI-Program zapošljavanja žena za radno mjesto – voditelj projekta su:

M.Đ.

M.B.

V.K.

LJ.H.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje) za kandidate iz točke 1. održat će se 20. kolovoza 2018. godine u 11,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg Sv. Jurja br. 6.

II.Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete Oglasa za prijam službenika na određeno vrijeme  zbog obavljanja privremenih poslova -ZAŽELI-Program zapošljavanja žena za radno mjesto – asistent na projektu su:

T.V.

LJ.H.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje) za kandidate iz točke 2. održat će se 20. kolovoza 2018. godine u 12,30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg Sv. Jurja br. 6.

III.Sa kandidatima koji prođu pismeni ispit, intervju će se održati istog dana u 14,00 sati.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 • Obavijest o terminu prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja) i intervjua (14.08.2018.)
 • Polugodišnji izvještaj o radu udruga

  Poštovani predstavnici udruga,

  Na dnu ove objave možete pronaći obrasce za prijavu polugodišnjeg izvješća o radu Vaše udruge.

  OBR- PREG odnosno Obrazac pregleda priloga ne popunjavate Vi, nego službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera prilikom zaprimanja dokumentacije.

  OBR- RASH-PRIH je jedna datoteka, ali dva obrasca koja će te naći kao dva odvojena lista radne knjige u Excelu. Što se obrasca prihoda tiče, u posljednji stupac (NAMJENA) ćete napisati “tekuća donacija” ukoliko se radi o sredstvima po odobrenim programima Udruge ili neku drugu namjenu ako se radi o aktivnosti koja nije planirana programom ili se financira iz drugih izvora (npr. nogometni klub organizira nogometni turnir koji nije bio u programu rada Kluba). U obrascu rashoda pod kategoriju Lokacija/mjesto upisujete dućan ili drugi poslovni subjekt u kojem je određeni iznos potrošen ili uplaćen. Pod svrhu se obavezno vežite za događaja koji organizirate.

  OBR- OPIS (obrazac opisnog izvještaja) ispunjavate u natuknicama navodeći događaje koje se realizirali i u kojem opsegu. Aktivnosti koje niste proveli također navedite uz naravno razloge. Ukoliko postoje aktivnosti koje niste planirali, ali ste ih proveli, molimo da iste posebno naznačite i navedete u obrascu.

  Uz sve obrasce, obavezni ste dostaviti kopije računa, te fotografije ili članke o provedenim aktivnostima. Također, ukoliko imate vlastitu WEB ili Facebook stranicu molimo Vas da navedete link kako bi smo ubuduće lakše pratili događanja.

 • OBR- PREG ()
 • OBR-OPIS ()
 • OBR-RASH-PRIH ()
 • PRIMJERI:

 • OBR-OPIS (primjer) ()
 • OBR-RASH-PRIH (primjer) ()