Author: Administracija

OBAVIJEST – AGLOMERACIJA PLITVIČKA JEZERA – UREDOVNI DANI

Poštovani,

 

Nastavlja se potpisivanje ugovora o osnivanju prava služnosti ali od sada  u prostorijama Vodovoda Korenica d.o.o. na adresi Trg Svetog Jurja 12, 53230 Korenica. Uvid u dokumentaciju kao i postizanje dogovora oko sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti na česticama koje obuhvaća projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 2 – sustav Korenica izvršavat će se svaki PONEDJELJAK I UTORAK  počevši od 19. veljače 2018. godine.

 

 

 

 

 

 

POZIV na 6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), članka 72. stavak 1. Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/10)

S A Z I V A M

 1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 01. veljače 2018. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D 

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika s 5. (pete) redovne sjednice Općinskog vijeća,
 3. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
 4. Prijedlog Odluke o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Plitvička Jezera,
 5. Prijedlog Odluke o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Slapić Korenica
 6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera u 2018. godini
 7. Izvješće Povjerenstva o provedbi javnog natječaja o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera,
 8. Prijedlog Odluke o zamjeni osobnog vozila TALISMAN u vlasništvu Općine Plitvička Jezera,
 9. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 2017. – 2022. godine
 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za uređenje okućnica,
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje i mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje (potpore male vrijednosti),
 12. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za potporu stvaranja novih i uređenja infrastrukture postojećih malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u svrhu stvaranja dodatnih turističkih sadržaja,
 13. Odluku o imenovanju predstavnika Općine Plitvička Jezera u Lokalnu akcijsku grupu (LAG)-LIKA
 14. Razno

 

Materijale dostavljamo uz poziv. Plan gospodarenja otpadom dostavljamo uz točku 9. u digitalnom obliku (na CD-u).

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

 

 

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.

 Poziv za 6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

 

Petnaesti maskenbal u Korenici

Udruga žena “NIT” poziva Vas na 15. maskenbal koji će se održati u subotu 3. veljače 2018. g. s početkom u 20 h u restoranu Macola. Ulaz je besplatan (za maske), a atmosferu će dodatno podgrijavati Ličke drvosječe. Naravno, za najbolje maske, kako grupne tako i pojedinačne, osigurane su i nagrade.

Rezervaciju mjesta možete obaviti pozivom na broj 099 7897 398 (Anita) ili 099 1967 447 (Brankica).

 

Javni poziv za financiranje udruga na području Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 3. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 55. statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 10/13), te članka 10. stavka 2. Pravilnika o sufinanciranju   udruga  građana  koje  djeluju  na  području  Općine  Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 31/17), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

JAVNI POZIV

Za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu

Svaka  udruga i druge neprofitne organizacije mogu prijaviti najviše jedan projekt ili program u okviru pojedinog područja ovog Javnog poziva na razdoblje od 1. siječnja  2018. g. do 31. prosinca 2018.g.

Javni poziv traje 30 dana, odnosno do 20. veljače 2018. do 12 sati neovisno o načinu dostave prijedloga.

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju, kao i tekst Javnog poziva možete skinuti ispod.

Izjava o financiranim projektima

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac potrošnja proračunskih sredstava

Obrazac opisa programa ili projekta

Prijavni obrazac

Suglasnost na uvid u kaznenu evidenciju

Poziv-udruge

Natječaj za posao vatrogasca- vozača

Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 106/99.,117/01.,36/02.,96/03.,139/04.,- pročišćeni tekst, 174/04.,38/09.i80/10.), članka 34. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ broj 10/09) i članka 8. točka 06. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera  JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PLITVIČKA JEZERA raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

 

VATROGASAC – VOZAČ – jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju tri mjeseca.

 

Pored općih uvjeta za zapošljavanje kandidati moraju ispunjavati i posebne:

 da nisu stariji od 30 godina (kod prvog zaposlenja);

 da imaju srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera;

 da su KV vozači/ce ili imaju srednju stručnu spremu cestovnog smjera;

 da posjeduju najmanje “C” kategoriju za upravljanje motornim vozilima;

 da su tjelesno i duševno sposobni za obavljanje vatrogasne djelatnosti, odabrani/a kandidat/kinja će biti upućen/a na liječnički pregled;

 da nisu kažnjavani/e za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis;

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;

– domovnicu;

– uvjerenje o nekažnjavanju za navedena kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci);

– potvrdu o prebivalištu;

– preslik osobne iskaznice.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju određeno posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo u prijavi za natječaj te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz o nezaposlenosti.

Prijave se podnose do 19. siječnja 2018.godine, svakim radnim danom od 11,00 – 13,00 sati, osobno na adresi:

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera, (ured zapovjednika)

Trg svetog Jurja 4, Korenica.

 

Nepotpune i nepravodobno zaprimljene prijave neće se razmatrati. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem obavit će se testiranja temeljem Pravilnika o postupku odabira djelatnika za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Plitvička Jezera, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja kandidati će biti obaviješteni najmanje 5 dana prije održavanja istih. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

Literatura za pripremu provjere znanja kandidata:

– Popović, Knežević, Posavec, Župančić, Merćep, Gauš, Blaha, Priručnik za osposobljavanje vatrogasaca, Zagreb: Hrvatska vatrogasna zajednica, 2010.;

– Karlović V., Procesi gorenja i gašenja, Zagreb: Hrvatska vatrogasna zajednica, 2010..

Mir Božiji! Hristos se rodi!

U ime djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela, vijećnika Općinskog vijeća te Načelnika i zamjenika načelnika svim ljudima pravoslavne vjeroispovijesti želimo sretnu Badnju večer i čestit Božić uz pozdrav Mir Božiji! Hristos se rodi!

Na linku ispod možete besplatno skinuti e-kalendar za desktope vaših Windows računala s motivima naše Općine. Gift code je “I Love Plitvice Lakes”

Link za e-kalendar: www.epixeditions.com/01/pages/index.php?id=plitvice2rjug

Stanje minski sumnjivog područja Općine Plitvička Jezera

Prema posljednjim podacima kojima na dan 23.11. 2017. g. raspolaže Hrvatski centar za razminiranje površinska veličina minski sumnjivog područja Općina Plitvička Jezera iznosi 15.374.006 m² odnosno 3% ukupne površine Općine i obilježeno je s 277 oznaka (tabli) minske opasnosti.

Ukoliko imate primjedbe, sugestije, nejasnoće ili raspolažete s dodatnim podacima i dokumentima molimo Vas da kontaktirate i o tome obavijestite HCR- Odjel za operativne poslove (Sisak, Ante Kovačića 10, tel: 044/554-108).

Sve promjene stanja i obilježenosti možete pratiti na https://misportal.hcr.hr

U prilogu možete vidjeti kartu s naznačenim površinama minski sumnjivog područja Općine Plitvička Jezera.

Korenički mališani ušli u Novu godinu točno u podne

U nedjelju 31. prosinca poslije mise, najmlađe stanovnike Općine Plitvička Jezera veselom predstavom u Novu godinu uveo je klaun Martin, kreativni animator iz Karlovca. Izmamio je osmijeh i djeci i njihovim roditeljima i sve pristune oraspoložio na najluđi dan u godini.