Author: Administracija

Poziv za sufinanciranje prijava na natječaje iz EU fondova

Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera poziva sve zainteresirane sa područja Općine Plitvička Jezera za sufinanciranje prijava na natječaje iz EU fondova, da podnesu prijave za sufinanciranje.

Sukladno pravilima za sufinanciranje određuju se kriteriji i postupak kojim će Općina Plitvička Jezera izabrati i sufinancirati prijave. U tijeku kalendarske godine, istom prijavitelju može se odobriti sufinanciranje najviše dvije prijave, a iznimno, ovisno o raspoloživim sredstvima, i više od dvije prijave.

Read More

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA, U ODSJEKU ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO – DOPUNA

Obavještavaju se kandidati koji su predali potpunu prijavu za Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, u Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I KONTROLU i koji zadovoljavaju…..

Read More

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 21/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, ……

Read More

Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Plitvička Jezera od 2018.-2022.godine

Pozivamo sve zainteresirane na drugu radionicu na temu „Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Plitvička Jezera od 2018.-2022.godine“ koja će se održati 29.11.2018. godine u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera  u 15 h.

Pozivamo sve zainteresirane subjekte da se uključe u strateško planiranje, a sve u cilju što bolje i kvalitetnije izrade Strateškog razvojnog programa Općine Plitvička Jezera od 2018.-2022.godine.

POZIV: Informativni sastanak u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta Ličko-Senjske županije”

Pozivamo Vas na informativni sastanak koji se organizira u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije” sufinanciranog iz sredstava Europske unije u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Ovim se informativnim sastankom želi informirati širu javnost na području LSŽ o mogućnostima i provedbi ESI fondova.

Sastanak će se održati:

30.11.2018.godine

u 11:00 sati

u prostorijama Općinske vijećnice,

Općina Plitvička jezera, Trg Sv. Jurja 6

U sklopu informativnog sastanka bit će prezentiran Natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. – Drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga.

Poziv Dnevni red

Javni natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), članaka 4. i 8. Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 1/12, 19/12 i 4/13) a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera ………

Read More