Author: Administracija

Obavijest građanima o radu zgrade Općine zbog dolaska Predsjednice

Poštovani građanke i građani,

Zbog dolaska Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović dužni smo poduzeti mjere opreza i sigurnosti. Stoga Vas molimo da u vremenu od 07:00 h pa do 11:30 izbjegavate dolazak u zgradu Općine kako bismo izbjegli eventualne neugodnosti. Svi ste pozvani doći ispred zgrade Općine oko 10:40 h kada ćete se moći družiti s Predsjednicom.
Unaprijed Vam zahvaljujemo.

Natječaj za povjeravanje poslova obavljanja komunalnih djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu na području Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 11.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),  i članka 32. Statuta općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), Općinsko vijeće općine Plitvička Jezera na 1. sjednici održanoj dana 20. srpnja  2017. godine, donosi

O D L U K U

raspisivanju natječaja

Članak 1.

          Ovom Odlukom pristupa se  raspisivanju natječaja za povjeravanje poslova obavljanja komunalnih djelatnosti prijevoz putnika u javnom prometu na području Općine Plitvička Jezera putem koncesije

Članak 2.

        Predmet koncesije je obavljanje linijskog prijevoza putnika na području Općine Plitvička Jezera u trajanju  od  4 godine.  Prijevoz putnika ima se obavljati odgovarajućim vozilima-autobusima prema voznom redu kojeg utvrđuje koncesionar.

Članak 3.

          Kriterij za  odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviše ponuđena naknada za koncesiju.

Članak 4.

           Odluku o izboru koncesionara za   obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 1. i  2. ove Odluke  po provedenom natječaju donosi Općinsko vijeće.

Članak 5.

              Načelnik Općine će na temelju ove Odluke raspisati  javni natječaj.

Članak 6.

            Postupak provedbe  javnog natječaja,   otvaranja ponuda  i davanja prijedloga za odabir koncesionara  provesti će Povjerenstvo  u sastavu:

  1. Mile Grbac
  2. Danijela Gvojić
  3. Franjo Anđić

Članak 7.

   Ova Odluka stupa na snagu dan nakon  dana  objave u “Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Klasa: 363-01/17-01/20
UrBroj: 2125/11-03-17-01

Korenica, 20. 07. 2017.god.

                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
ANTE BIONDA, v.r.

Dokumentacija za nadmetanje

Odluka – za natječaj obavljanje komunalnih djelatnosti 2017-koncesije

Obavijest o namjeri davanja koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga (4)

Obavijest medijima o dolasku Predsjednice RH

Obavještavamo Vas da će predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović od 4. do 7. rujna 2017. godine izmjestit svoj ured u Ličko-senjsku županiju.

Posjet Korenici je planiran u srijedu, 06. rujna 2017. godine od 10 do 11 sati. Iz ureda predsjednice je najavljeno da će Predsjednica održati sastanak sa predstavnicima Općine Plitvička Jezera, predstavnicima županije Ličko-senjske i predstavnicima Javne ustanove Nacionalnog Parka Plitvička Jezera.

Nakon sastanka predviđeno je druženje s građanima ispred zgrade Općine Plitvička Jezera na Trgu sv. Jurja. U slučaju kiše druženje s građanima će se obaviti u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana u Korenici.

Svi predstavnici medija moraju imati vidljivo istaknutu akreditaciju. Bez akreditacije neće moći pristupiti izvještavanju o posjeti Predsjednice iz zgrade Općine Plitvička Jezera sa sjedištem u Korenici.

Dolazak Predsjednice RH u Općinu Plitvička Jezera

Dragi građanke i građani,
Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović, u sklopu premještaja  Ureda Predsjednice RH u Gospić, dolazi i u našu Općinu. Dolazak predsjednice u Korenicu predviđen je u 10h, a sastanak s predstavnicima općinske vlasti i vodstva JUNP Plitvička Jezera trajat će 40-ak minuta. Preostalih 20 minuta namjenjeno je druženju s građanima kada će svi imati priliku za fotografiranje, pitanja i drugo. Druženje je planirano ispred zgrade Općine, no ukoliko bude ružno vrijeme, druženje će se preseliti u dvoranu Osnovne škole dr. Franjo Tuđman. Svi ste pozvani doći i uveličati ovaj važan dan.

Ponedjeljak, 4. rujna 2017.

GOSPIĆ

09.30

Pozivamo građane da nazoče otvaranju Ureda predsjednice Republike Hrvatske u zgradi Županije

Otvaranje Ureda predsjednice Republike Hrvatske u zgradi Županije

Izvođenje himne Republike Hrvatske i dizanje zastave Predsjednice RH u dvorištu zgrade Ličko-senjske županije (Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić)

Utorak, 5. rujna 2017.

OPĆINA PERUŠIĆ

9.15

Dolazak Predsjednice Republike u Perušić i druženje s građanima u parku

SENJ

10.40

Dolazak Predsjednice Republike ispred zgrade Grada Senja (Obala dr. Franje Tuđmana 2, Senj) i druženje s građanima na Pavlinskom trgu

OTOČAC

14.20

Dolazak Predsjednice Republike ispred zgrade Grada Otočca (Kralja Zvonimira 10, Otočac)

Srijeda, 6. rujna 2017.

KORENICA

10.00

Dolazak Predsjednice Republike ispred zgrade Općine Plitvička Jezera (Trg Svetog Jurja 6, Korenica) te druženje s građanima

OPĆINA UDBINA                   

11.20

Dolazak Predsjednice Republike ispred Crkve hrvatskih mučenika

OPĆINA GRAČAC                  

13.30

Dolazak Predsjednice Republike ispred zgrade Općine Gračac (Park sv. Jurja 1, Gračac)

OPĆINA LOVINAC                 

14.20

Dolazak Predsjednice Republike u centar Općine Lovinac te druženje s građanima

GOSPIĆ

U večernjim satima šetnja gradom te druženje s građanima

Četvrtak, 7. rujna 2017.

GOSPIĆ

9.00

Šetnja gradom Gospićem

“Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima 2017.”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta upućuje javni poziv namijenjen učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

  • povećati interes mladih za obrazovanjem u deficitarnim obrtničkim zanimanjima
  • usvajanje ključnih vještina i kompetencija u deficitarnim obrtničkim zanimanjima
  • osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništv

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 18.000.000,00 kuna, od čega je 85% sredstava iz Europskog socijalnog fonda a 15% iz nacionalnih sredstava.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 1.9.2017. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

 

Javni poziv Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Obrazac 1 – Podaci o sudionicima

Obrazac 2 – Podaci nakon završetka aktivnosti

Obrazac Ugovora o dodjeli bespovratne potpore__stipendiranje

Prijavni obrazac_stipendiranje

Projekt Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima Skupna izjava__stipendiranje

Javni natječaj o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

Na temelju Odluke o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera KLASA: 022-05/17-01/45, URBROJ: 2125/11-03-17-01 koju je donijelo  Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera  na svojoj 1. redovnoj sjednici održanoj  20. Srpnja 2017.godine.  načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ  

o  prodaji osobnog vozila u vlasništvu
Općine Plitvička Jezera

       1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je  prodaja  osobnog vozila marke Renault, trgovačkog naziva  Talisman, u prometu od 26.08. 2016. godine, u vlasništvu Općine Plitvička Jezera po početnoj cijeni od  189.550,00  kuna.

      2. NAČIN, UVJETI  NATJEČAJA  I SADRŽAJ PONUDE

Prodaja  se vrši putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda  fizičkih i pravnih osoba sa prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore.

Vozilo se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati na adresi: Trg Svetog Jurja 6, Korenica.

Isplata se vrši prije potpisivanja Ugovora o prodaji.

Porez na promet i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac.

Kupac je dužan sklopiti Ugovor o prodaji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o prodaji.

Ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime / naziv tvrtke,OIB , adresu natjecatelja i kontakt broj
  • iznos ponuđene cijene
  • Rok za podnošenje ponuda je petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

      3. DOSTAVA PONUDE

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku putem pošte na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, 53 230 Korenica s naznakom „Prodaja vozila-ne otvaraj“.

      4. OCJENA I  ODABIR   PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatra se najviša ponuđena cijena.

O zaprimljenim ponudama svi ponuditelji biti će obaviješteni pisanim putem  u roku od  8 dana od dana zaključenja natječaja.

Zadržava se pravo poništenja natječaja u cijelosti.

 KLASA: 022-05/17-01/45

URBROJ: 2125/11-03-17-02

U  Korenici, 18. kolovoza 2017.godine

Natječaj i natječajna dokumentacija o povjeravanju poslova održavanja cesta

 Na temelju članka 15. stavaka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te članka 4. Odluke o raspisivanju javnog natječaja o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta, nogostupa i ostalih javno prometnih površina od  20. srpnja 2017. godine, Općinski načelnik općine Plitvička Jezera, o b j a v l j u j e

JAVNI NATJEČAJ

o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Plitvička Jezera

1.   Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za odabir izvoditelja radova  održavanja  nerazvrstanih cesta na području općine Plitvička Jezera i to za:

ZONA I – naselja: Korenica, Oravac, Gradina Korenička, Jasikovac, Kalebovac, Vrpile, Krbavica, Čanak, Kozjan, Šeganovac, Ponor Korenički, Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski,

ZONA II –  naselja:  Vrelo Koreničko, Rudanovac, Drakulić Rijeka, Homoljac, Trnavac, Mihaljevac, Vranovača, Kompolje Koreničko,

ZONA III –  naselja:  Prijeboj, Ćuić Krčevina, Plitvička Jezera – Mukinje, Jezerce, Kapela Korenička, Končarev Kraj, Plitvički Ljeskovac – Uvalica, Korana, Poljanak, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Rastovača,

ZONA IV – naselja: Smoljanac, Gornji Vaganac, Donji Vaganac, Ličko Petrovo Selo, Rešetar – Arapov Dol, Željava, Novo Selo Koreničko i Zaklopača.

Pod obavljanjem poslova održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

– nasipanje neasfaltiranih cesta, ulica i putova kamenim materijalom u što je uključena nabava i dovoz materijala (kamenog agregata raznih granulacija) te njegova ugradnja,

– ostali radovi koji se izvode u sklopu investicijskog i tekućeg održavanja cesta u stanju prohodnosti i tehničke ispravnosti kao redovno održavanje, te povećanja sigurnosti, mjestimičnog poboljšanja kao izvanredno održavanje,

– zimsko održavanje – čišćenje snijega i posipanje cesta.

Ugovor se zaključuje na vrijeme od 1 (jedne) godine.

2.   Ponuda mora sadržavati

– točan naziv i adresu ponuditelja,

– izvod iz sudskog registra ili obrtnicu (original ili ovjerena preslika, ne stariji od 6 mjeseci),

– popunjeni ponudbeni troškovnik,

– potvrdu Porezne uprave o podmirenju svih dospjelih poreznih obveza i obaveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariju od 30 dana (original ili ovjerena preslika),

– dokaz o solventnosti BON 2/SOL 2 izdan od banke ili druge financijske institucije ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena preslika),

– referentnu listu sličnih radova izvedenih u posljednje 3 godine,

– popis vlastite mehanizacije i opreme, te popis zaposlenih po kvalifikacijama,

– Izjava o nekažnjavanju ovjerenu od javnog bilježnika, u kojoj odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i pravnu osobu.

3.   Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena.

4.   Na predmetni javni natječaj mogu se javiti ponuditelji registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti.

5.   Upute ponuditeljima i ponudbeni troškovnik može se preuzeti na web stranici Općine Plitvička Jezera, ili osobno na adresi Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica radnim danom od 8 do 13 sati.

6.   Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s podacima o ponuditelju na adresu: Općina    Plitvička Jezera Trg Sv. Jurja br. 6 53230 Korenica, s naznakom „Ponuda za održavanje  nerazvrstanih cesta– NE OTVARAJ“.

7.   Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave natječaja.

8.   Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće općine Plitvička Jezera. O konačnom odabiru svi ponuditelji bit će obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja   Odluke.

9.   Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

10.  Općina Plitvička Jezera ima pravo odbiti sve ponude ili poništiti javni natječaj s tim da nije obvezno navesti razloge zbog kojih je takva odluka donesena

11.  Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi Općine Plitvička Jezera ili na tel.   053/776-017.

Klasa:363-01/17-01/19

Ur.Broj:2125/11-01/01-17- 03

Korenica,  18. kolovoza 2017. godine                                                                                                         Općina Plitvička Jezera

Općinski načelnik Ante Kovač, v.r.

Natječaj o povjeravanju poslova održavanje cesta 08-2017

Dokumentacija za natječaj za održ cesta 2017 konačno