Author: Administracija

AKCIJA DOBROVOLJNOG DARIVANJA KRVI

Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera poziva darivatelje krvi na jednu od akcija dobrovoljno darivanja krvi koje će se održati dana 10. studenog  2017. godine u Korenici, od 9 do 12,30 sati u prostorijama Općinskog društva Crvenog križa Plitvička jezera i na Plitvičkim Jezerima, od 14 do 16,30 sati u prostorijama Pastoralnog centra Mukinje.
Molimo sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Plitvička Jezera za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 23/02) i čl. 4. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera, raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Plitvička Jezera

za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

 

 1. Broj i iznos stipendija

U školskoj/akademskoj godini 2017./2018. dodijelit će se 5 stipendija studentima u visini od 1.000,00 kn mjesečno i 5 stipendija učenicima srednjih škola u iznosu od 500,00 kn mjesečno.

 1. Opći uvjeti za dodjelu stipendije

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavanju opće uvjete:

 1. Učenici:
 • Da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali razred u srednjoj školi,
 • Da su redoviti učenici srednje škole,
 • Da su državljani Republike Hrvatske,
 • Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
 • Da pohađaju školu i borave izvan mjesta stanovanja i pohađaju isključivo program koji ne postoji u školama na području Općine Plitvička Jezera.
 1. Studenti:
 • Da nisu osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija,
 • Da su redoviti studenti studija u Republici Hrvatskoj,
 • Da su državljani Republike Hrvatske,
 • Da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
 • Da nisu stariji od 26 godina.

 

 1. Posebni uvjeti za dodjelu stipendije

3.1. Posebni uvjeti za studente:

 1. A) Po listi deficitarnih zanimanja
 • Za fakultet:

Predškolski odgoj, Kemija, Biologija, Matematika, Fizika, Agronomija, Veterina, Građevinarstvo, Farmacija, Medicina, Pravo.

Po listi deficitarnih zanimanja studenti mogu ostvariti 500 bodova.

 1. B) Po listi slabijeg imovnog stanja studenti mogu ostvariti do 2000 bodova:
 • 2000 bodova ostvarit će student koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
 • 1800 bodova ostvarit će student koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
 • 1500 bodova ostvarit će student koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
 • 1000 bodova ostvarit će student koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
 • 750 bodova ostvarit će student koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
 • 500 bodova ostvarit će student koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
 • 300 bodova ostvarit će student koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji
 1. C) Po listi darovitosti studenti mogu ostvariti do 2000 bodova :
 • 2000 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 4.8 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 5.00
 • 1800 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.5 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.9
 • 1500 bodova ostvarit će student koji prosjek ocjena ima 4.2 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.8
 • 1000  bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena  4.0 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.5
 • 750 bodova ostvarit će studenti koji imaju prosjek ocjena 3.8 ili student prve godine koji ima prosjek ocjena 3. i 4. razreda 4.3
 • 500 bodova ostvarit će student koji ima prosjek ocjena 3.5 ili student prve godine koji ima prosjek 3. i 4. razreda 4.0.
 1. D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti studenti koji imaju zapažene rezultate tijekom studija ili studenti prve godine koji su osvojili prvo mjesto na županijskim natjecanjima koja su srodna upisanom programu,
 2. E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i studenti koji imaju brata ili sestru na studiju ili srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja, s tim da samo jedno od njih može koristiti dodatne bodove,
 3. F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

 

 

3.2. Posebni uvjeti za učenike srednje škole

Po listi deficitarnih zanimanja učenici mogu ostvariti 500 bodova.

 • Za srednju školu:

zidar, mesar, dimnjačar, medicinska, automehaničar, strojarski tehničar, keramičar, vodoinstalater, tesar, fasader, armirač, električar, stolar i zavarivač.

 1. Po listi slabijeg imovnog stanja učenici mogu ostvariti 2000 bodova:
 • 2000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 500 kn prihoda po članu obitelji
 • 1800 bodova ostvarit će učenik koji ima do 800 kn prihoda po članu obitelji
 • 1500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1000 kn prihoda po članu obitelji
 • 1000 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1300 kn prihoda po članu obitelji
 • 750 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1500 kn prihoda po članu obitelji
 • 500 bodova ostvarit će učenik koji ima do 1800 kn prihoda po članu obitelji
 • 300 bodova ostvarit će učenik koji ima do 2000 kn prihoda po članu obitelji.
 1. B) Po listi darovitosti učenici mogu ostvariti do 2000 bodova :
 • 2000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 5.0
 • 1800 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.9
 • 1500 bodova ostvarit će učenik koji u 7.i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.7
 • 1250  bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 4.5
 • 1000 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena  4.0
 • 750 bodova ostvarit će učenik koji  u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.8
 • 500 bodova ostvarit će učenik koji u 7. i 8. razredu ima prosjek ocjena 3.5.

 

 1. D) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti učenici koji su pobijedili na županijskim natjecanjima koja su srodna upisanom programu,
 2. E) dodatnih 500 bodova mogu ostvariti i učenici koji imaju brata ili sestru na studiju ili srednjoškolskom obrazovanju izvan mjesta stanovanja s tim da samo jedno od njih može koristiti dodatne bodove,
 3. F) dijete hrvatskog branitelja po jednakim uvjetima ima prednost.

 

 1. Razdoblje na koje se dodjeljuje stipendija

Stipendija Općine Plitvička Jezera dodjeljuje se za deset (10) mjeseci ne računajući sedmi (7) i osmi (8)  mjesec.

 1. Objava natječaja i rokovi za prijavu

Natječaj će se objaviti na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera: http://plitvicka-jezera.hr/. Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, u zatvorenoj kuverti s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija-ne otvaraj“.

Prijave se mogu donijeti osobno ili poslati poštom.

Uz prijavu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. potvrdu o prebivalištu (ne starija od 30 dana-izvornik)
 2. rodni list – preslika,
 3. domovnicu – preslika,
 4. potvrdu škole/fakulteta o upisu u školsku/akademsku godinu 2017./2018. god.,
 5. učenici: ovjerenu presliku svjedodžbe 7. i 8. razreda,
 6. studenti: potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine,
 7. studenti prve godine: ovjerenu presliku svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole,
 8. učenici: dokaz o postignutim uspjesima izvanškolskih aktivnosti ili sudjelovanju na službenim natjecanjima,
 9. studenti: dokaz o uspjesima tijekom studija,
 10. ovjerenu izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,
 11. službene potvrde o prihodima članova obitelji,
 12. dokaz o statusu djeteta hrvatskog branitelja.

 

 1. Obrazac prijave

Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Općini Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, Korenica svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati i na službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/  .

 1. Liste kandidata

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera  i službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/ u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti prigovor na listu. Prigovor se upućuje Općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela.

Načelnik je dužan donijeti Odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.

 1. Obveze korisnika stipendije

Korisnik stipendije ima obvezu da se nakon završetka obrazovanja zaposli na području Općine Plitvička Jezera i da radi najmanje onoliko vremena koliko se koristi stipendija.

 1. Sklapanje ugovora

Na temelju odluke o dodjeli stipendije, načelnik Općine Plitvička Jezera i stipendist, odnosno osoba koja zastupa maloljetnog stipendista, potpisuju Ugovor o korištenju stipendije Općine Plitvička Jezera.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Kovač, v.r.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje:

Prijavni obrazac za dodjelu stipendije 2017

Službeno otvaranje radova na katastarskoj izmjeri za k.o. Plitvička Jezera i k.o. Prijeboj

Dana 30. listopada 2017.g. u 11 sati u Znanstveno-stručnom centru “dr. Ivo Pevalek”, JUNP Plitvička Jezera , službeno će se otvoriti radovi na katastarskoj izmjeri na području Općine Plitvička Jezera za k.o. Prijeboj i k.o. Plitvička Jezera.

Istog dana u 18 h u prostorijama Osnovne škole Plitvička Jezera održat će se sastanak s vlasnicima kako bi se što bolje upoznali s ovim projektom.

Poziv na treću redovnu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), članka 72. stavak 1. Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/10)

S A Z I V A M

 1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 26. listopada 2017. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. AKTUALNI SAT

2. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA 2. (druge)  REDOVNE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA

3. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjene i dopune proračuna općine plitvička jezera ZA 2017. GODINU,

4. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjene i dopune programa:

a) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA javnih potreba u športu za 2017. godinu,

b) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu,

c) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A javnih potreba u školstvu za 2017. godinu,

d) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A javnih potreba u kulturi za 2017. godinu,

e) IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu,

f) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2017. godini,

g) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine Plitvička Jezera,

h) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A M A gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Plitvička Jezera u 2017. godini,

i) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godini,

j) IZMJENE I DOPUNE P R O G R A MA utroška boravišne pristojbe za 2017. godini,

k) IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA Općine Plitvička Jezera u 2017. godini

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o I. izmjenama i dopunama odluke o izvršenju Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu

6. Usvajanje izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Plitvička Jezera za 2016. godinu

7. RAZNO

Materijale za točku dostavljamo uz poziv.

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

 

 

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.

Obavijest- obrasci za porez na nekretnine

Nakon brojnih upita o podnošenju obrazaca sukladno Zakonu o lokalnim porezima (NN 115/16) obavještavamo Vas da zbog ukidanja odredbi Zakona o lokalnim porezima (NN 101/17- Izmjene Zakona stupaju na snagu 20. listopada 2017.), a koje se odnose na Porez na nekretnine ne postoji zakonska obveza za dostavu obrazaca  koji su vam dostavljeni.

Međutim, obrasce možete popuniti i dostaviti ako postoje neke promjene na Vašoj nekretnini vezano uz površinu ili status predmetne nekretnine budući da je to zakonska obveza svakog vlasnika nekretnine (sukladno članku 22. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15).

Promjene na nekretninama možete prijaviti putem dostavljenih obrazaca ili prijavom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, referentu za komunalnu djelatnost Veri Mrli.

 

Predstavljanje mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“

Dana 20. listopada 2017.g. (petak) s početkom u 18 h u Vijećnici Općine Plitvička Jezera održat će se predavanje i predstavljanje mjere M06 “Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“. Općina Plitvička Jezera i konzultantska tvrtka Level project, koja će ujedno i održati predstavljanje, pozivaju sve vlasnike poljoprivrednih gospodarstava da se odazovu ovom pozivu budući da se radi o bespovratnim sredstvima i do 50.000,00 eura, a s obzirom da tvrtka Level project već surađuje s Općinom, prijave na potpore ove Mjere stajat će Vas punih 0,00 kn.

Predstavljanje mjere M06

Poziv na raspravu određivanja vještačenja i izbora vještaka

Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Služba za imovinsko- pravne odnose i zajedničke poslove, Odjel za pravne i imovinsko- pravne poslove u Gospiću, Ispostava Korenica, u postupku pokrenutom po prijedlogu Vodovod Korenica d.o.o., Trg sv. Jurja 12, Korenica za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina predviđenih za nepotpuno izvlaštenje radi izvođenja Sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Plitvička Jezera 2- Sustav Korenica- Faza 5, temeljem čl.54., st. 1., 2., 3., 4., 5., i 6. te čl. 77. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09), te čl. 27., st. 1. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/14) donosi:

ZAKLJUČAK

      Dana 27. listopada 2017. g. (petak) s početkom u 12:00 h, u Vijećnici u zgradi Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg sv. Jurja 6, održat će se usmena rasprava radi određivanja vještačenja i izbora vještaka, u nazočnosti vlasnika, odnosno posjednika nekretnina i korisnika izvlaštenja, te predstavnika Ureda državne uprave Ličko- senjske županije, Ispostava Korenica.

 

Upravni savjetnik za pravne i imovinsko- pravne poslove
Mario Jurić, dipl.iur.

Poziv na 1. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13) i članka 72. stavak 2. Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26/10)

 

S A Z I V A M

 

 1. IZVANREDNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 19. listopada 2017. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI, TRG SV. JURJA BR. 6.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Plitvička jezera.

Materijale dostavljamo uz poziv.

Zahvaljujemo na razumijevanju, te molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

ANTE BIONDA, v.r.

Poziv svim pčelarima

Temeljem odluke Hrvatske poljoprivredne agencije i obavijesti Hrvatskog pčelarskog saveza pozivaju se svi pčelari da će se upis pčelinjaka u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) obaviti 18. listopada 2017.g. s početkom 16 sati u vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica.

Cijela obavijest nalazi se u privitku ispod.

JRDŽ

Dimnjačari darovali PŠ Smoljanac

Dimnjačari tvrtke Lumago d.o.o., s kojima je Općina 14. lipnja potpisala ugovor, darovali su mikrovalnu pećnicu Područnoj školi Smoljanac.

Općina Plitvička Jezera se ovim putem zahvaljuje dobrim dimnjačarima s nadom da je ovo tek početak duge i sjajne suradnje.