Author: Administracija

Javni natječaj

Raspisuje se javni natječaj za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Plitvička Jezera.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci će se provoditi za mjesto:

 • viši stručni suradnik za financije i kontrolu

Detalje o javnom natječaju možete pronaći u prilogu.

 • Javni natječaj za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Plitvička Jezera ()
 • 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

  KLASA: 021-05/19-01/02
  URBROJ: 2125/11-03-19-01
  Korenica, 20.02.2019.god.

  Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18)

  SAZIVAM

  14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE
  ODRŽATI DANA 27.02.2019. GODINE (SRIJEDA) S POČETKOM U 18:00 U
  OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  DNEVNI RED

  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje Zapisnika sa 13.sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera
  3. Usvajanje Zapisnika sa 6. izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Plitvička
  Jezera
  4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2019.godini
  5. Donošenje Pravilnika o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u Općini Plitvička Jezera
  6. Donošenje Odluke o uvjetima korištenja i visini najma za korištenje nekretnina za potrebe provođenja političkih aktivnosti i izborne promidžbe
  7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Slapić Korenica
  8. Donošenje Odluke o osnovanju prava služnosti na trasi vodoopskrbne mreže naselja Vrelo Koreničko
  9. Donošenje Odluke o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Vrpile“ u Općini Plitvička Jezera
  10. Donošenje Odluke o II. izmjenama Statuta Općine Plitvička Jezera
  11. Donošenje Odluke o II.izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera
  12. Donošenje Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Plitvička Jezera
  13. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Korenica – sjever
  14. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
  15. Donošenje Odluke o ustroju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Plitvička Jezera
  16. Donošenje Odluke o davanju ovlasti općinskom načelniku za raspisivanje javnog poziva za iskaz interesa za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

  Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 053/776-018 i 053/776-017.

  Napomena: za točke 12. i 14. dnevnog reda molimo da dostavite prijedloge članova povjerenstava do sjednice Općinskog vijeća.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
  Ante Bionda, v.r.

   

 • DNEVNI RED-14 SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA ()
 • Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2019. godini ()
 • Pravilnik o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe u Općini Plitvička Jezera ()
 • Odluka o uvjetima korištenja i visini najma za korištenje nekretnina za potrebe provođenja političkih aktivnosti i izborne promidžbe ()
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi Dječji Vrtić Slapić Korenica ()
 • Odluka o osnivanju prava služnosti na trasi vodoopskrbne mreže naselja Vrelo Koreničko ()
 • Odluka o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Vrpile u Općini Plitvička Jezera ()
 • Odluka o II Izmjenama Statuta Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o II izmjenama Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o osnivanju savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o izradi Urbanističkog Plana uređenja dijela naselja Korenica-sjever ()
 • Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH ()
 • Odluka o ustroju jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o davanju ovlasti općinskom načelniku za raspisivanje javnog poziva na iskaz interesa za kupnju zemljištva u vlasništvu Općine Plitvička Jezera ()
 • Prva akcija darivanja krvi u 2019. godini

  Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička Jezera poziva Vas na prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati dana 15. veljače 2019. i to:

  • u Korenici od 9.00 h do 12.30 h u prostorijama ODCK Plitvička Jezera
  • na Plitvičkim Jezerima od 14.00 h  do 16.00 h u prostorijama Pastoralnog centra “Mukinje”

  Sa sobom ponijeti iskaznicu DDK.

  Maskenbal u Korenici

  Udruga žena Nit organizira 16. maskenbal u Korenici! Maskenbal će se održati 23. veljače 2019. godine u restoranu Babić, a od 20 sati zabavlja vas “Havana”. Ulaz je besplatan za sve maskirane, najboljima će biti dodijeljene nagrade.

   

  JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata u kulturi, sportu i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu

  Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 3/18 i 8/18), te članka 10. stavka 2. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 33/17), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za financiranje programa, projekata u kulturi, sportu i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu

  Sve informacije vezane za natječaj, te potrebnu dokumentaciju možete pronaći u prilozima.

  (PDF) Godišnji Plan Raspisivanja Natječaja 2019 Za Udruge

  (PDF) Javni Natječaj-Udruge 2019.

  (PDF) Odluka O Načinu Raspodjele Sredstava Za Udruge 2019.

  (PDF) Upute Za Udruge 2019.

  (DOC) 1 Obrazac Opisa Programa Ili Projekta

  (XLS) 2 Obrazac Proračuna

  (DOC) 3 Izjava O Partnerstvu

  (DOC) 4 Obrazac životopisa

  (DOC) 5 Izjava O Nepostojanju Dvostrukog Financiranja

  (DOC) 6 Izjava O Financiranim Projektima

  (DOC) 7 Izjava Izvoditelja Aktivnosti

  (DOC) 8 Ogledni Obrazac Ugovora O Financiranju

  (DOC) 9 Obrazac Opisnog Izvještaja Projekta

  (XLS) 10 Ogledni Obrazac Financijskog Izvještaja

  (DOC) 11 Obrazac Zahtjev Za Isplatu

   

  Poziv za podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2019. godinu

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

  KLASA: 410-15/19-01/02

  URBROJ: 2125/11-01/01-19-01

  Korenica, 6. veljače 2019. g.

   

  Na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“ br. 127/17) i Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera („Narodne Novine“ br. 5/18 i „Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br.33/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2019. GODINU

   

  Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Plitvička Jezera da, sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne Novine“ br. 115/16 i 101/17) i članka 13. Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera („Narodne Novine“ br. 5/18 i „Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 33/17), dostave podatke o kućama za odmor Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, najkasnije do 31. ožujka 2019. godine, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.

  Prema članku 25. Zakona o lokalnim porezima i članku 9. Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera, propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze na području Općine Plitvička Jezera. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u visini od 15,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Za nepodnošenje prijave s podacima bitnim za utvrđivanje poreza na kuće za odmor, sukladno članku 56. Zakona o lokalnim porezima, predviđene su novčane kazne.

  Obrazac prijave može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera ili na službenoj internet stranici Općine: www.plitvicka-jezera.hr.

  Popunjeni obrazac dostavlja se osobno, poštom na adresu:

  Općina Plitvička Jezera, Jedinstveni upravni odjel, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica

  ili e-mailom na: urednacelnika@plitvicka-jezera.hr

  Obrazac prijave mora biti čitko popunjen i sadržavati sve tražene podatke i priloge.

 • POZIV Za Podnošenje Prijave Poreza Na Kuće Za Odmor ()
 • OBRAZAC PRIJAVE - Porez Na Kuće Za Odmor ()
 •  

  HEP – Obavijest o planiranom prekidu

  Obavještavamo korisnike mreže s područja naselja Korenica da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio Ulice Josipa Jovića.

  Prekid u opskrbi je predviđen: 07.veljače 2019. u vremenu 09:00 do 11:00 sati

  U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

  Za sva druga pitanja koristite adresu info.dpgospic@hep.hr ili telefon 0800 300 419

   

 • Obavijest O Planiranom Prekidu Struje ()
 • Obavijest mještanima

  Obavještavaju se mještani Općine Plitvička Jezera da su od 02. veljače 2019. godine, tijekom vikenda u razdoblju od 09-17h, osigurana dežurstva za hitne intervencije po pitanju puknuća cijevi i začepljenja odvoda.

  Broj za prijavu hitnih intervencija: 099 362 4964

   

 • 2388 190201131929 001 ()