Author: Administracija

Poziv vlasnicima i korisnicima nekretnina na području Općine

Općina Plitvička Jezera poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području općine Plitvička Jezera da radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama, te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priložene obrasce za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu. Uz obrasce je potrebno dostaviti građevinsku ili lokacijsku dozvolu ili bilo koju drugu ispravu kao dokaz vlasništva ili korištenja nekretnine, kopiju osobne iskaznice te ukoliko niste sigurni u ispravnost kućnog broja, isti provjerite u katastru.

Obrasci su dostupni na internetskoj stranici općine www.plitvicka-jezera.hr , a mogu se ispunjeni dostaviti osobno u pisarnicu općine Plitvička Jezera, putem pošte (Općina Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, 53230 Korenica) ili e-poštom na adresu: vera.mrla@plitvicka-jezera.hr .

Obavijest o porezu na nekretnine

OBRASCI

Porez na nekretnine-neizgrađeno građevinsko zemljište

Porez na nekretnine-poslovni prostor

Porez na nekretnine-stambeni prostor

Odluka o vodi

Poštovani građanke i građani,

Donosimo novu odluku o naplati vode koju dostavlja DVD. Novost je da više nema donacija i pune naplate usluga. Od sada će svi plaćati vodu po cijeni vodnih usluga za korisnike koji su priključeni na mrežu. Za osam kubika prema sadašnjim cijenama korisnik fizička osoba će plaćati cisternu 105, 24 kn, a pravna osoba 162, 40 kn. Troškove prijevoza snosit će Općina. Budući da mi izvan radnog vremena ( 7:00 h do 15:00 h) i vikendom ne možemo garantirati isporuku vode jer dovodimo u pitanje operativnu spremnost vatrogasne postrojbe, korisnik je dužan platiti trošak prekovremenog rada vatrogasaca (30 kn/h). Vodu možete naručiti na broj ureda načelnika 053 776 018 ili na mobitel zamjenika načelnika 099 295 9343 (tel. broj. ureda 053 776 244).

Poziv na 1. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13),

S A Z I V A M

 1. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 20. 07. 2017. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati  U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA U KORENICI TRG SV. JURJA BR. 6

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. AKTUALNI SAT
 2. USVAJANJE ZAPISNIKA  SA 1. (prve)  KONSTITUIRAJUIĆE  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA
 3. IZBOR POVJERENSTVA ZA STATUT ,  POSLOVNIK I PROPISE
 4. IZBOR POVJERENSTVA ZA  PRORAČUN I FINANCIJE
 5. IZBOR POVJERENSTVA ZA NACIONALNE MANJINE
 6. DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D. O. O.
 7. RAZRIJEŠENJE I IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „SLAPIĆ“ U KORENICI
 8. DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE
 9. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA 2016. GODINU
 10. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJ PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA 2016. GODINU
 11. DONOŠENJE ODLUKE O PRISTUPANJU PRODAJI OSOBNOG VOZILA (talisman) U VLASNIŠTVU OPĆINE
 12. DONOŠENJE ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Materijale za točke: 2, 9, 10 i 11, dostavljamo uz poziv,  za točku 12. materijale ćemo dostaviti prije održavanja sjednice,  a za  točke: 3, 4, 5, 6, 7 i 8 prijedloge za imenovanja i razrješenja će podnijeti Povjerenstvo za izbor i imenovanja na samoj sjednici.

Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona: 776-018 i 776-017.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

ANTE BIONDA

Poziv za 1. sjednicu OV 2017

Sastanak o spomen obilježju i grobnici u Vagancu

Povodom iskopa ostataka žrtava na području Vaganca i okolnih sela, svi koji smatraju da je među žrtvama i član njihove obitelji , pozivaju se na sastanak u srijedu 12. srpnja u 18 sati u prostore Župnog ureda u Vagancu kako bi se dogovorili o lokaciji skupne grobnice i spomen obilježja koje podiže Ministarstvo.

Stručna osposobljavanja iz područja poljoprivrede, prehrane i veterine

Učilište Virtus vrši upise za programe osposobljavanja iz sektora poljoprivrede, prehrane i veterine. Navedeni programi su odobreni od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Po završetku obrazovanja polaznicima se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u e-radne knjižice. Programi osposobljavanja namijenjeni su svim poljoprivrednicima koji žele pokrenuti ili unaprijediti poljoprivredna gospodarstva.

Dopis_POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA

Programi osposobljavanja_Poljoprivreda, prehrana i veterina

Obavijest HEP-a

HEP – Operatordistribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić, izvješćuje kupce s područja naselja Korenica, da će im zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju, dana 11.07.2017. godine, od 11:00 do 12:00 sati, bez napajanja električnom energijom biti Ulica Ante Starečvića, Zagrebačka 11 i Srednja škola Plitvička Jezera, Korenica.
HEP Obavijest

Dan državnosti Republike Hrvatske

Na današnji dan, 25. lipnja 1991. godine Hrvatski sabor je donio Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske čime je proglasio Republiku Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom.

Tom prigodom su načelnik Općine, te njegov zamjenik danas zapalili svijeće ispred svih spomenika poginulim braniteljima u Općini, te ispred biste prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

Dragim građankama i građanima Republike Hrvatske želimo sretan Dan državnosti Republike Hrvatske.

Financijsko stanje Općine pri primopredaji dužnosti načelnika

Stanje računa pri primopredaji dužnosti načelnika bilo je oko 457.000 kn (plus u blagajni oko 2.000 kn). Dugovanja su bila oko 2,28 milijuna kuna. Dospjela potraživanja općine (za lokalne poreze, kamate,ovrhe, povrat stipendija…) su oko 438.000 kn. Nedospjela potraživanja su puno veća, ali mnoga od njih su u žalbenom postupku pa je pitanje mogućnosti njihove naplate.

Dostavljeni su i važeći ugovori (naknadno o KIC-u), sudski postupci još uvijek nisu iz nekog razloga dostavljeni. Od planiranih oko 34 milijuna kuna, do primopredaje je ostvareno oko 18% proračuna (manje od 7 milijuna kuna). Za udruge je npr. u prvih skoro pola godine sportskim udrugama uplaćeno 16%, braniteljskim udrugama 3% i udrugama za kulturu 13%. Rebalans proračuna je stoga neophodan u što kraćem roku.