Author: Administracija

Sretna Badnja večer i čestit Božić

U ime djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela, vijećnika Općinskog vijeća te Načelnika i zamjenika načelnika svim ljudima katoličke vjeroispovijesti želimo sretnu Badnju večer i čestit Božić.

Na linku ispod možete besplatno skinuti e-kalendar za desktope vaših Windows računala s motivima naše Općine. Gift code je “I Love Plitvice Lakes”

Link za e-kalendar: www.epixeditions.com/01/pages/index.php?id=plitvice2rjug

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 17/17) i Odluke o izmjenama Odluke o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 27/17), načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

I. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je prodaja osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera.

Vrsta vozila: osobni automobil

Marka vozila: Renault

Tip i model vozila: Talisman Zen Energy dCi 160 EDC Stop&Start

Boja vozila: crna – s efektom

Broj šasije: VF1RFD00256109981

Oblik karoserije: zatvoreni – limuzina

Godina proizvodnje: 2016.

Ekološka kategorija vozila: EURO 6W

Vrsta goriva: Diesel

Snaga motora: 118 kW

Početna prodajna cijena: 160.000,00 kuna (cijena umanjena za 30%)

Reg. oznaka: GS-559CP

Datum prve registracije: 26. 8. 2016. godine

Registriran do: 29. 8. 2018. god.

Prijeđeni km: 37028.

II. NAČIN, UVJETI NATJEČAJA I SADRŽAJ PONUDE

Prodaja se vrši putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih i pravnih osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prodaja se obavlja po načelu »viđeno-kupljeno«, što isključuje sve naknadne prigovore.

Vozilo se može pogledati radnim danom od 8 do 14 sati na adresi: Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, Korenica.

Isplata se vrši prije potpisivanja ugovora o prodaji.

Porez na promet i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac.

Kupac je dužan sklopiti ugovor o prodaji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o prodaji.

Ponuda mora sadržavati:

1. ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt.

2. preslik osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno preslik izvatka iz sudskog, odnosno obrtnog registra za pravne osobe i vlasnike obrta,

3. ponuđenu kupoprodajnu cijenu.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Osim ugovorene cijene, kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objave natječaja.

III. DOSTAVA PONUDE

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti preporučeno poštom ili osobnom dostavom s naznakom u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, 53230 Korenica, »Ne otvaraj – ponuda za kupnju službenog vozila«.

IV. OCJENA I ODABIR PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatra se najviša ponuđena cijena.

O zaprimljenim ponudama svi ponuditelji bit će obaviješteni pisano u roku od 8 dana od zaključenja natječaja.

Zadržava se pravo poništenja natječaja u cijelosti.

Klasa: 022-05/17-01/45

Urbroj: 2125/11-03-17-08

Općina Plitvička Jezera

Poziv studentima dobitnicima stipendije Općine Plitvička Jezera

Općina Plitvička Jezera poziva sve studente i učenike srednjih škola koji su ostvarili pravo na stipendiju Općine da od srijede 20. prosinca 2017.g. dođu u zgradu Općine na potpis Ugovora o korištenju stipendije kako bi se što prije mogla izvršiti uplata zaostataka. Ujedno Vas molimo da otvorite žiro ili tekući račun u bankama te nam dostavite podatke o računu.

OBAVIJEST- deratizacija na području Korenice

Stručni djelatnici tvrtke “AS – EKO” d.o.o. Šibenik – služba za DDD djelatnost (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija), provesti će sistematsku deratizaciju (trovanje štakora i miševa) javnih površina na području

OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
NASELJE KORENICA
dana 18. i 19. PROSINCA 2017.

Trovanje štakora i miševa provesti će se postavljanjem otrova – BROMADIOLON.
Antidot – VITAMIN K1.
Da bi akcija bila što uspješnija i da bi se izbjegle eventualne nezgode, POTREBNA JE SURADNJA SVIH OSOBA KOJE BORAVE NA PODRUČJU GDJE SE OBAVLJA DERATIZACIJA.
Obavezno treba:
5. odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane;
6. onemogućiti malodobnoj djeci diranje meka;
7. onemogućiti domaćim životinjama pristup do otrovnih meka;
8. ne dirati niti premještati meke.

Molimo sve osobe sa navedenog područja da se u cijelosti pridržavaju ovih uputa, jer će za svaku štetu i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki pojedinac za sebe, a roditelji za djecu.

————————————————————————————————-

Za suzbijanje štakora, miševa, žohara (bakula), muha i ostalih insekata zainteresirani se mogu obratiti:”AS – EKO” d.o.o., Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizacijuI.Z Podi,Dolačka 2, 22 000 Šibenik
Telefon: 022/335-441 Fax: 022/340-371

Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija 2017./2018.

Na temelju članka 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 23/02), članka 10. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

 

KONAČNU

LISTU KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE

STUDENTIMA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

Redni broj

Ime i prezime

Adresa

Studij i godina

Bodovi

1.

Milica Rapaić

Jezerce 42, 53231 Plitvička Jezera

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Menadžment održivog razvoja, III. godina

1000

2.

Andrea Rumenović

Smoljanac 16B, 53231 Plitvička Jezera

Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija, Poduzetništvo,

II. godina

500

3.

Tomislav Špoljarić

Korana 18, 53231 Plitvička Jezera

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Menadžment u turizmu, II. godina

0

 

KONAČNA

LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE

UČENICIMA U SREDNJOJ ŠKOLI U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

 

Redni broj

Ime i prezime

Adresa

Srednja škola i godina

Bodovi

1.

Jana Kalember

9. gardijske brigade 9,

53230 Korenica

Medicinska škola u Rijeci, medicinska sestra,  I. razred,

3300

2.

Marija Brajko

Vranovača 44/3,

53230 Korenica

Medicinska škola Ante Kuzmanovića Zadar,  medicinska sestra , I. razred

2250

3.

Mihovil Grubišić

Zagrebačka 11/2

53230 Korenica

Srednja škola Pregrada, fizijatar,

I. razred

1500

4.

Ana-Matea Tokmakčija

9. gardijske brigade 12,

53230 Korenica

Poljoprivredna škola Zagreb, agro-turistički tehničar, IV. godina

0

5.

Ivan Jakovljević

Gornji Vaganac 62, 53233 Ličko Petrovo selo

Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb, elektroinstalater, II. godina

0

 

 

 

 

Načelnik Općine Plitvička Jezera

Ante Kovač

Obavijest o mogućim prekidima isporuke vode

 

OBAVIJEST

Obavještavaju se mještani užeg dijela naselja Korenica i okolnih naselja te šireg područja naselja Bjelopolje da su mogući prekidi u isporuci pitke vode za visoke zone naselja u periodu od 25.11. 2017 do 30.12.2017. godine zbog radova izmještanja priključaka u Korenici sa starog vodoopskrbnog cjevovoda na novi vodoopskrbni cjevovod (uz d1).

Za sve informacije nazovite:

Karlo Hrgota: 099 / 5776 608

Zoran Mesić: 099 /  3753 005

 

                                                                                                         DIREKTOR

                                                                                              Vodovod Korenica d.o.o.

                                                                                         Hrvoje Kukuruzović  ing.građ.

 

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija 2017./2018.

Na temelju članka 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 23/02), članka 9. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17), Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera donosi

 

PRIJEDLOG  LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE

UČENICIMA U SREDNJOJ ŠKOLI U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

 

Redni broj Ime i prezime Adresa Srednja škola i godina Bodovi
1. Jana Kalember 9. gardijske brigade 9,

53230 Korenica

Medicinska škola u Rijeci, medicinska sestra,  I. razred, 3300
2. Marija Brajko Vranovača 44/3,

53230 Korenica

Medicinska škola Ante Kuzmanovića Zadar,  medicinska sestra , I. razred 2250
3. Mihovil Grubišić Zagrebačka 11/2

53230 Korenica

Srednja škola Pregrada, fizijatar,

I. razred

1500
4. Ana-Matea Tokmakčija 9. gardijske brigade 12,

53230 Korenica

Poljoprivredna škola Zagreb, agro-turistički tehničar, IV. godina 0
5. Ivan Jakovljević Gornji Vaganac 62, 53233 Ličko Petrovo selo Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb, elektroinstalater, II. godina 0

PRIJEDLOG  LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE

STUDENTIMA U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

 

Redni broj Ime i prezime Adresa Studij i godina Bodovi
1. Petra Živković Rudanovac  93,

53230 Korenica

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pedagogija, I. godina 2800
2. Matea Barunčić Vranovača 56,

53230 Korenica

Sveučilište u Zadru, Rani predškolski odgoj i obrazovanje,

II. godina

2500
3. Tanja Živković Josipa Jovića 26/1,

53230 Korenica

Sveučilište u Zadru, Rani predškolski odgoj i obrazovanje,

I. godina

2000
4. Ana Nikolić Suvajska 4, 53230 Korenica Sveučilište u Zadru, Rani predškolski odgoj i obrazovanje,

I. godina

1500
5. Laura Vuković Josipa Jovića 1B, 53230 Korenica Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Preddiplomski studij – Biologija i kemija, I. godina 1500

Žalbeni rok traje osam dana počevši od današnjeg dana, a zaključno s 8.prosinca 2017.g. O valjanosti žalbe direktno odlučuje Načelnik. Konačna lista kandidata bit će objavljena najkasnije do 16. prosinca 2017.g.

Kompletnu listu prijavljenih kandidata možete pogledati u linku ispod:
Prijedlog liste kandidata za stipendiju 2017 (2)

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 2 – sustav Korenica – POZIV

VODOVOD KORENICA d.o.o., Trg Sv. Jurja 12, 53230 Korenica, u cilju “izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Plitvička jezera 2 – sustav Korenica, a u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama na kojima je planirana trasa gore navedenog sustava

POZIVAJU SE

vlasnici označenih nekretnina na sklapanje Ugovora o pravu služnosti

Sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja mogu pristupiti osobe koje dokažu vlasništvo nad navedenim nekretninama. Ukoliko su kao vlasnici upisane osobe koje su preminule, na potpisivanje ugovora se pozivaju njihovi nasljednici koji su dužni dostaviti dokaz o smrti i rješenje o nasljeđivanju iza pokojnih upisanih zemljišnoknjižnih vlasnika predmetnih nekretnina.

Ujedno se obavještavaju gore navedene osobeda je proveden postupka osiguranja dokaza o stanju I vrijednosti navedene nekretnine, te su izrađeni nalazi procjene vrijednosti koji sadrže izračun naknade koja pripada svakom vlasniku, odnosno suvlasniku predmetne nekretnine.

Mole se gore navedene osobe da radi uvida u procjene vrijednosti i obračun naknade kao i plan / položaj prolaska predviđene trase u odnosu na česticu, u svezi sklapanja ugovora pristupe u prostore Općine Plitvička jezera, i to uz prethodnu najavu na broj telefona 053/756-245.