Author: Administracija

Poziv udrugama na potpisivanje ugovora

Obavještavamo udruge da je moguće pristupiti potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekata i programa za 2018. godinu. Molimo sve predstavnike udruga da svoj dolazak najave na broj 053/756-245 odnosno pomoćnici pročelnika Vlatki Krznarić.

Hvala unaprijed.

Uskrsni sajam u Korenici

Dana 31. ožujka 2018.g. održan je Uskrsni sajam ispred hotela Macole u Korenici. Građani su uživali u besplatnim prigodnim obrocima, a u ponudi su bili  i suveniri kao i razne vrste meda. U zgradi Narodne knjižnice najmlađi su naučili svoje prve šahovske poteze, dok je pod krovom garaža kod Komunalca svoje mjesto pronašla mala izložba domaćih životinja.

U galeriji možete vidjeti nekoliko fotografija današnjeg dana.

Uskrs u Općini Plitvička Jezera

Općina Plitvička Jezera i Turistička zajednica Općine Plitvička Jezera pozivaju Vas na sudjelovanje u prigodnom programu za nadolazeći blagdan Uskrsa.

31.3.2018.  (SUBOTA)

07:30         1. MEMORIJALNA UTRKA „JOSIP JOVIĆ“- START: GRABOVAC, CAFFE BAR ATG,

DULJINA UTRKE: 14 KM, STARTNINA: GRATIS, ORGANIZATOR: ATLETSKI KLUB                PLITVICE

09:00          USKRSNI SAJAM ISPRED NARODNE KNJIŽNICE U KORENICI:

–   IZLOŽBA I PRODAJA DOMAĆIH PROIZVODA I SUVENIRA ( OPG FURLAN, OPG                 ZORICA ĐERIĆ, UDRUGA ŽENA „NIT“, UDRUGA GRAĐANA „TARA“, OBRT ZA                  IZRADU SUVENIRA „JAVOR“)

–  IZLOŽBA MALIH ŽIVOTINJA – UDRUGA UZGAJIVAČA MALIH ŽIVOTINJA „ZRINSKI“                      IZ SLUNJA

–   USKRSNA RADIONICA ZA DJECU – NARODNA KNJIŽNICA KORENICA

–  GASTRO PONUDA – JAJA, RIBA, VINO

11:00         SVEČANA KOMEMORACIJA NA PLITVIČKIM JEZERIMA KOD SPOMEN OBILJEŽJA        JOSIPU JOVIĆU

 

Radujemo se vašem dolasku!

 

Čestit i blagoslovljen Uskrs žele Vam Općina Plitvička Jezera i TZO Plitvička Jezera.

 

Poziv za prijavu podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor

Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera na temelju Zakona o financiranju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“ br. 127/17) i Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera („Narodne Novine“ br. 5/18 i „Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 33/17) objavljuje

 

P O Z I V

ZA PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA  KUĆE ZA ODMOR

 

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Plitvička Jezera da najkasnije do 31.03.2018. godine dostave podatake za utvrđivanje porezna na kuće, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2018. godini.

Prema članku 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članku 10. Odluke o općinskim porezima Općine Plitvička Jezera propisano je da je obveznik poreza na kuću za odmor pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine Plitvička Jezera.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan), koji se koristi povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor, prema Zakonu o lokalnim porezima („Narodne Novine“ br.15/16) ne plaća se za kuće koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti. Porez  na kuće za odmor ne plaća se za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje, u visini od 15,00 kn po četvornom metru korisne površine.

Za ne podnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 2.000,00 kn do 25.000,00 kn sukladno članku 56. st.1. t.2. Zakona o lokalnim porezima.

Obrazci za prijavu mogu se podići u Općini Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53000 Korenica ili na internet stranici www.plitvicka-jezera.hr, u sklopu ovog javnog poziva.

Obrazac za prijavu mora biti čitko popunjen i sadržavati sve zadane podatke iz objavljenih obrazaca. Obrazac za prijavu se dostavlja na adresu: Općina Plitvička Jezera, Jedinstveni upravni odjel, Trg Sv. Jurja 6,53230 Korenica, e-mail: mile.grbac@plitvicka-jezera.hr, tel: 053/652-343

 

 • OBRAZAC - PRIJAVA KUĆE ZA ODMOR ()
 • Poziv na prijavu podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor (20.03.2018.)
 • JAVNI POZIV za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje

  Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje i mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje (potpore male vrijednosti) („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 02/18) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

  JAVNI POZIV

  za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje i

  mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje (potpore male vrijednosti)

  na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu

   

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

  Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje i mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje (potpore male vrijednosti)  na području Općine Plitvička Jezera u svrhu poticanja samozapošljavanja i zapošljavanja.

  Korisnici potpora po ovom javnom pozivu mogu biti osobe s prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera koje će se nakon dobivene potpore zaposliti u poslovnom subjektu koji je registriran ili će biti registriran na području Općine Plitvička Jezera po listi prioriteta:

  1. osobe evidentirane na Zavodu za zapošljavanje,
  2. osobe koje imaju poslovni subjekt u mirovanju,
  3. osobe koje ulaze u već postojeći poslovni subjekt kao partneri,
  4. osobe koje imaju poslovni subjekt star do 12 mjeseci i koje imaju namjeru primiti novog djelatnika,
  5. osobe koje nisu na Zavodu za zapošljavanje, ali obavljaju sezonske poslove ili imaju ugovore na određeno,
  6. iznajmljivači koji će sklopiti ugovor o radu s novim djelatnicima na minimalno 24 mjeseca od dana primanja potpore.

  Osim navedenih prioriteta, prijave za dodjelu potpore će se bodovati prema sljedećim kriterijima:

  1. broj novozaposlenih osoba,
  2. zaposlenje osoba s invaliditetom,
  3. poslovni planovi prema vrsti djelatnosti, deficitarnosti djelatnosti na području Općine Plitvička Jezera, te profitabilnosti djelatnosti.

  Pravo prijave imaju i poslovni subjekti stariji od 12 mjeseci, te će im se dodijeliti potpore samo u slučaju da se na ovaj javni poziv ne javi dovoljno prijavitelja tj. mladih poslovnih subjekata koji su stari do 12 mjeseci.

  Potpore po ovom javnom pozivu neće se odobriti osobama i poslovnim subjektima koje imaju nepodmirenih obveza prema Općini Plitvička Jezera kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja.

   

  1. OPIS MJERE I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  Sredstva osigurana u proračunu Općine Plitvička Jezera za ovu mjeru su u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna.

  Potpora će biti dodijeljena u visini traženog iznosa, a maksimalni iznos potpore koju može koristiti jedan poslovni subjekt ili jedna nezaposlena osoba za samozapošljavanje je 15.000,00 kuna. Ovu potporu može dobiti isti poslovni subjekt i u narednoj godini. Uvjet za dodjelu potpore jest da poslovni subjekt ne može prestati s radom 24 mjeseca od dodjele potpore.

  Sredstvima proračuna za ovu mjeru poticat će se zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera, te sa sjedištem poslodavca na području Općine, na vrijeme od najmanje 24 mjeseca.

  Općina će poslovnim subjektima i nezaposlenim osobama koji imaju sjedište odnosno prebivalište na području Općine Plitvička Jezera sufinancirati troškove za nabavu opreme, uređenje poslovnog prostora, izradu mrežne stranice tvrtke, najam poslovnog prostora i rashode zaposlenika (plaće, doprinose i poreze) u visini 100 % od nastalog prihvatljivog troška, a najviše u iznosu 15.000,00 kuna.

  Pored navedenih uvjeta  mladi poslovni subjekt mora zapošljavati minimalno jednog radnika na neodređeno vrijeme u vrijeme prijave za dodjelu potpore.

  U prihvatljiv trošak ne ulaze troškovi osnivanja i registracije trgovačkog društva, temeljni kapital, sudske pristojbe, kupnja opreme koja nije direktno povezana sa poslovanjem, te kupnja osobnog vozila.

  Potpore se ne mogu dodjeljivati retroaktivno.

   

  1. SADRŽAJ PRIJAVE

  Uz popunjeni prijavni obrazac potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. a) za prijavu za dodjelu potpore nezaposlenim osobama za samozapošljavanje:
  2. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
  3. potvrda HZZ Korenica da je osoba prijavljena kao nezaposlena osoba,
  4. potvrda da osoba nema dugovanja prema Općini Plitvička Jezera po bilo kojoj osnovi, ne starija od 30 dana,
  5. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja, ne starija od 30 dana,
  6. preslika žiro računa/IBAN,
  7. dokaz odnosno preslika službene isprave o invaliditetu (ukoliko se zapošljava osoba s invaliditetom).

   

  1. b) za prijavu za dodjelu potpore mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje:
  2. preslika osobne iskaznice vlasnika/odgovorne osobe poslovnog subjekta,
  3. izvadak o upisu u odgovarajući registar sa vidljivim sjedištem podnositelja zahtjeva, (za trgovačka društva: izvadak iz sudskog registra i obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u; za obrtnike: izvadak iz obrtnog registra),
  4. potvrda da poslovni subjekt ima minimalno jednog radnika zaposlenog na neodređeno vrijeme (preslika ugovora o radu i prijave s HZMO)
  5. potvrda da poslovni subjekt nema dugovanja prema Općini Plitvička Jezera po bilo kojoj osnovi, ne starija od 30 dana,
  6. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja, ne starija od 30 dana,
  7. preslika žiro računa/IBAN,
  8. dokaz odnosno preslika službene isprave o invaliditetu (ukoliko se zapošljava osoba s invaliditetom).

   

  1. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVE

  Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/, sa prijavnim obrascima koji su sastavni dio ovog javnog poziva.

  Prijava za dodjelu potpora se podnosi u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na službenim stranicama Općine Plitvička Jezera uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanom obrascu koji zainteresirani mogu dobiti u Općini Plitvička Jezera ili preuzeti na internetskim stranicama Općine Plitvička Jezera. Ispunjeni obrazac prijave za dodjelu potpore i pripadajuća dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, s napomenom: „Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje“.

  Nepotpuni i nerazumljivi zahtjevi, te zahtjevi uz koje nije priložena sva tražena dokumentacija, neće se razmatrati.

   

  1. NAČIN DODJELE POTPORE I ISPLATA POTPORE

  Povjerenstvo za provođenje javnog poziva će razmotriti sve prijave u roku 8 dana od dana završetka javnog poziva. Nakon provedenog postupka razmatranja i ocjenjivanja ponuda na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera objavit će se rang lista prijavitelja kojima je odobrena potpora.

  Potpora se isplaćuje jednokratno sukladno Ugovoru o dodjeli potpore koji će Općina Plitvička Jezera sklopiti s korisnikom potpore.  Potpora će se isplatiti na račun korisnika potpore u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

  Korisnik potpore – poslovni subjekt je obvezan zaposliti novog zaposlenika u roku 60 dana od dana dodjele potpore što dokazuje preslikom Ugovora o radu i preslikom prijave na HZMO na minimalno 24 mjeseca.

  Korisnik potpore – nezaposlena osoba je obvezna u roku 60 dana od dana dodjele potpore dokazati samozapošljavanje i to preslikom Ugovora o radu i preslikom prijave na HZMO na minimalno 24 mjeseca.

  Općina Plitvička Jezera će preko ovlaštene osobe izvršiti uvid je li dodijeljena financijska potpora namjenski utrošena. U slučaju nenamjenskog trošenja dodijeljene potpore i nepoštivanja rokova, korisnik potpore obvezuje se vratiti dodijeljenu potporu u cijelosti u roku od 60 dana od dana utvrđenja uvjeta za povrat potpore.

   

  1. OBJAVA PODATAKA

  Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15 ), Općina Plitvička Jezera kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom izjavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U svrhu provođenja Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Plitvička Jezera je obvezna objavljivati obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore po ovom javnom pozivu, svojim zahtjevom u kojem su navedeni njegovi osobni podaci, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim internetskim stranicama Općine Plitvička Jezera, a u svrhu u koju su prikupljeni.

   

   

   

  OPĆINSKI NAČELNIK

  Ante Kovač, v.r.

  Prijavni obrazac – Potpore_za_zaposljavanje 2018
  Prijavni obrazac – Potpore_za_samozaposljavanje 2018

  Javni poziv za dodjelu potpora za uređenje okućnica na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu

  Na temelju čl. 4. Odluke Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera o raspisivanju javnog poziva za uređenje okućnica („Županijski glasnik „ Ličko-senjske županije br. 02/18) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

  JAVNI POZIV
  za dodjelu potpora za uređenje okućnica
  na području Općine Plitvička jezera za 2018. godinu

  1. VISINA OSIGURANIH SREDSTAVA: 300.000,00 kn.
  2. IZVOR OSIGURANIH SREDSTAVA: Proračun Općine Plitvička Jezera i Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera.
  3. VISINA ODOBRENIH SREDSTAVA PO PODNOSITELJU ZAHTJEVA: 50% iznosa investicije i to do maksimalnih 7.500,00 kn.
  4. MOGUĆI PODNOSITELJI: osobe s prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera koji su vlasnici nekretnina, poslovnih prostora, ili predstavnici zgrada. Osobe koje koriste državne potpore mogu se prijaviti na ovaj Javni poziv za dodjelu potpora. Osoba koja se prijavi na više javnih poziva za dodjelu potpora Općine Plitvička Jezera, može koristiti samo jednu potporu u jednoj kalendarskoj godini.
  5. CILJ DODJELE POTPORE: potaknuti stanovništvo na uređenje okućnica: uređenje ograda, parkinga, prilaza kućama, poslovnim prostorima ili zgradama, uređenje cvjetnjaka, izrada ili samo bojanje fasade, zamjena krovišta, stvaranje dodatnih sadržaja i sl.
  6. NAČIN PRIJAVE ZA DODJELU POTPORA: Prijava se podnosi putem prijavnog obrasca koji je sastavni dio ovog javnog poziva. Podnositelj zahtjeva mora opisati investiciju, fotografirati postojeće stanje, skicirati crtežom ili idejnim projektom namjeravani zahvat i napraviti troškovnik. Uz prijavu podnositelj zahtjeva mora priložiti preslike dokumenata navedenih u ovom javnom pozivu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  7. KRITERIJI BODOVANJA:
  – Značaj Programa za unaprjeđenje cjelokupne slike turističkog mjesta,
  – Učinak na prostor s obzirom na postojeće stanje,
  – Estetski izgled i uklapanje investicije u izgled ulice,
  – Postotak ulaganja osobnih sredstava,
  – Eventualni doprinos turističkoj ponudi cijele Općine.
  8. SADRŽAJ PRIJAVE:
  – Ispunjeni obrazac prijave,
  – Preslika osobne iskaznice,
  – Izjava ili potvrda upravitelja da je osoba predstavnik zgrade (samo za stambene zgrade),
  – Preslika vlasničkog lista,
  – Preslika dokaza o legalnosti glavnog stambenog ili poslovnog objekta,
  – Snimka ulice ili naselja sa Geoportala,
  – Fotografije postojećeg stanja,
  – Skica ili projekt namjeravanog zahvata,
  – Dokaz o nepostojanju duga prema Općini Plitvička Jezera i Turističkoj zajednici,
  9. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVA: Prijava za dodjelu potpora se podnosi se u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na službenim stranicama Općine Plitvička Jezera uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanom obrascu prijave koji zainteresirani mogu dobiti u Općini Plitvička Jezera ili preuzeti na internetskim stranicama http://plitvicka-jezera.hr/. Ispunjeni obrazac prijave za dodjelu potpore i pripadajuća dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica s napomenom „Javni poziv za dodjelu potpora za uređenje okućnice – ne otvaraj“.
  Uz prijavu je potrebno dostaviti preslike gore navedenih dokumenata. Originali dokumenata se donose na uvid prilikom sklapanja ugovora o dodjeli potpore.
  10. RAZMATRANJE I OCJENA PRIJAVA: Povjerenstvo za provođenje javnog poziva će razmotriti sve prijave u roku 8 dana od dana završetka javnog poziva. Nakon provedenog postupka razmatranja i ocjenjivanja ponuda na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera objavit će se rang lista prijavitelja kojima je odobrena potpora.
  11. NAČIN DODJELE POTPORE: Općina Plitvička Jezera će sa osobama kojima je odobrena potpora putem ovoga javnog poziva, sklopiti ugovor o dodjeli potpore. Potpora će se isplatiti na račun podnositelja prijave u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. Korisnik dodjele potpore mora najavljene radove izvršiti u roku 6 mjeseci od dana potpisa ugovora. Po izvršenim radovima korisnik dodjele potpore je dužan podnijeti opisno izvješće o izvršenim radovima. Izvješće mora sadržavati preslike računa o utrošenim sredstava (računi za kupnju materijala i/ili računi za vršenje usluge i sl.) i dokaze o plaćanju. Općina Plitvička Jezera će preko ovlaštene osobe izvršiti uvid je li dodijeljena financijska potpora namjenski utrošena. U slučaju nenamjenskog trošenja dodijeljene potpore i nepoštivanja rokova, korisnik potpore obvezuje se vratiti dodijeljenu potporu u roku od 60 dana od roka za izvršenje radova. Potpore se ne mogu dodjeljivati retroaktivno.
  12. OBJAVA PODATAKA: Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), Općina Plitvička Jezera kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U svrhu provođenja Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Plitvička Jezera je obvezna objavljivati obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku, te obavijest o ishodu natječajnog postupka. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave za dodjelu potpore po ovom javnom pozivu, svojim zahtjevom u kojem su navedeni njegovi osobni podaci, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim internetskim stranicama i u službenom glasilu, a u svrhu u koju su prikupljeni.

  Korenica, 13. ožujka 2018. godine

  OPĆINSKI NAČELNIK
  Ante Kovač v.r.

  KLASA: 363-01/18-01/03
  URBROJ: 2125/11-01/01-18-03

   

  Prijavni obrazac – uređenje okućnica 2018
   

  Javni poziv vlasnicima nekretnina na čestica uz nerazvrstanu cestu

  Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., općina Plitvička jezera objavljuje

  JAVNI POZIV

  kojim Općina Plitvička jezera, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području Korenice, obaviještava nositelje prava na nekretninama

  koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste

  • katastarska općina Korenica, katastarske čestice: 9504, 2115/1, 2132, 2090, 2091, 2092, 4597/1, 4537, 2115/8, 2115/9, 2115/13, 2216/2, 2216/1, 2216/3, 2216/4, 9698, 9699, 4600, 2217, 4607, 9541, 4619

  o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu.

  Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

  Snimku izvedenog stanja i Geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesti izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tomislav Novosel mag. ing. geod. et geoinf., predstavnik tvrtke Geo-Kom d.o.o., Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 87.

  Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Općina Plitvička jezera provest će u petak, 23. 03. 2018. u vremenu od 08 – 16 sati, obilježavanje granica zemljišta na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste uz stručnu pomoć gore navedenog ovlaštenog inženjera geodezije, koji brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

  Svi nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste, mogu obaviti uvide u geodetske elaborate izvedenog stanja, te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Plitvička jezera. Javni uvid će se održati u ponedjeljak, 26.03.2018., u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

   

  KLASA: 340-03/18-01/02

  URBROJ: 2125/11-02-04/01-18-01

  U Korenici 13.3.2018.