Author: Administracija

Hristos vaskrse!

Hristos varkrse! Sretan Uskrs svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti, žele načelnik Općine Ante Kovač sa suradnicima.

ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera za 2019.godinu

Na temelju članka 33. st. 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom „Narodne novine“ br. 94/1373/1714/19), čl. 19. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom „Narodne novine“ 50/17), čl. 116. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 27/17) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18, „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 02/19), a nakon dobivanja pozitivnog mišljenja Savjeta za zaštitu potrošača Općine Plitvička Jezera, općinski načelnik donosi Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu.

Tekst zaključka možete pogledati u prilogu.

 • Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera za 2019.godinu (26.04.2019.)
 • Etički kodeks službenika i namještenika JUO Općine Plitvička Jezera

  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09. 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 3/18 i 8/18 i Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera  donosi Etički kodeks službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera.

  Etički kodeks službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera možete pogledati u prilogu.

 • Etički kodeks službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera (26.04.2019.)
 • Natječaj za prijam u radni odnos – ZAŽELI

  KLASA: 100-01/17-01/03

  URBROJ: 2125/11-01/01-19-200

  Korenica, 25. travnja 2019.godine

   

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10 ,URBROJ: 524-06-02-01/1-18-245 od 25. svibnja 2018., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Broj poziva: UP.02.1.1.05 , Kodni broj: UP.02.1.1.05.0152 , čl. 54. Statuta općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije 3/18 i 8/18) načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

   

    Javni  natječaj

   

  Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ Zaželi-program zapošljavanja žena u Općini Plitvička Jezera“

   

  1. Broj traženih radnica: 1
  2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno
  3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme (prva smjena, vikendi slobodni)
  4. Mjesto rada: područje Općine Plitvička Jezera
  5. Opis poslova:

  –     pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u održavanju higijene stambenog prostora,
  • briga o higijeni korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji ( dostava lijekova, plaćanje računa i sl. )
  1. Uvjet: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a
  2. Kandidatkinje koje imaju prednosti:
  • Nezaposlene žene s naglaskom na starije od 50 godina,
  • Žene koje imaju iskustvo u obavljanju poslova sa navedenim opisom
  • Žene s invaliditetom,
  • Žrtve trgovanja ljudima,
  • Žrtve obiteljskog nasilja,
  • Azilantice
  • Mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu ) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
  • Liječene ovisnice,
  • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
  • Pripadnice romske nacionalne manjine ,
  • Beskućnice
  • Da imaju prebivalište na području Općine Plitvička jezera

   

  1. Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:
  • Kratki životopis ( uz obaveznu naznaku kontakt broja )
  • Zamolbu
  • Presliku osobne iskaznice
  • Presliku dokaza o završenoj školi
  • Uvjerenje o nekažnjavanju u svrhu zaposlenja (ne starije od 6 mjeseci)
  • Privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka
  • Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba ( datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog natječaja)

   

  Podnositeljice su dužne u životopisu naznačiti kojoj skupini iz točke 7. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu ( npr. žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu i sl. )

   

  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  Javni natječaj biti će objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Plitvička Jezera.

  Kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete biti će pozvane na intervju.

  Kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviještene u zakonskom roku.

   

  Prijave se u roku 8 (osam) dana objave kod nadležne službe zapošljavanja upućuju na adresu :

  Općina Plitvička Jezera , Trg Svetog Jurja 6, 53230 Korenica

  s naznakom „za natječaj -Zaželi – program zapošljavanja žena“,

   

  ili osobno u tajništvo Općine Plitvička Jezera

   

   

   

  Načelnik:

  Ante Kovač

  Obilježavanje Dana Općine Plitvička Jezera

  23. travnja obilježen je Dan Općine Plitvička Jezera. Povodom Dana Općine i blagdana sv. Jurja, položeni su vijenci na spomeniku sv. Jurja u Korenici, nakon čega je u prostorijama Učeničkog doma održana svečana sjednica.

  Sjednici su prisustvovali brojni gosti iz obližnjih gradova i općina, predstavnici županije, predstavnici tvrtki, javnih ustanova, kulturnih i sportskih udruga, te političkih stranaka, predstavnici crkvene zajednice, te predstavnici Općine Plitvička Jezera.

  Na sjednici su se istaknuli projekti izvršeni u 2018. godini i najavili planirani projekti za tekuću godinu. Također, na sjednici su po prvi put dodijeljene novčane nagrade i priznanja udrugama i pojedincima za ostvarene rezultate u prethodnoj godini, uzimajući u obzir da će se do sljedeće godine odrediti kriteriji prema kojima će se dodjeljivati nagrade.

  Nakon sjednice, prisutni su pozvani na prigodan domjenak koji su pripremili učenici i djelatnici Srednje škole Plitvička jezera.

  Na kraju dana, održana je i sveta Misa za blagdan sv. Jurja, te se večernji program nastavio nakon mise u dvorani u Korenici.

  Bogati program započeo je sa nastupom HKUD Korenica i SKD Prosvjeta Pododbor Korenica, gdje smo imali priliku vidjeti naše najmlađe u očuvanju i promicanju vrijednosti tradicije našeg kraja.

  Nakon kulturno umjetničkih društava, atmosferu su dodatno zagrijali Tamburaški sastav Patrioti i DJ VRXX.

  Zahvaljujemo se svima koji su doprinijeli obilježavanju svečanosti Dana Općine Plitvička Jezera, a osobito: svim gostima koji su bili nazočni svečanoj sjednici, učenicima glazbenog odjela tečaja „Mala scena plitvička“ na nastupima na svečanoj sjednici, učenicima i djelatnicima Srednje škole Plitvička Jezera koji su pripremili domjenak i zakusku za večernje druženje mještana, članovima Mjesnog odbora Korenica na pomoći u organizaciji, župniku župe sv. Jurja na ustupljenom prostoru, HKUD Korenica, SKD Prosvjeta Pododbor Korenica, TS Patrioti i DJ VRXX na njihovim nastupima.

  Osobito se zahvaljujemo službenicama Općine Plitvička Jezera, zaposlenicama na projektu Zaželi, Ljiljani Hrgoti i Tei Vuković, na organizaciji cjelokupne svečanosti obilježavanja Dana Općine Plitvička Jezera.

  JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za korištenje Znaka „Lika Quality“

  Temeljem Pravilnika o korištenju jamstvenog žiga „Lika Quality“, Klaster Lika Destination u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom Lika dana 23. travnja 2019. objavila je Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje znaka “Lika Quality” – za proizvode

  Predmet ovog poziva je iskazivanje interesa za korištenje jamstvenog žiga „Lika Quality“, namijenjenog poticanju razvoja domaće proizvodnje temeljene na tradiciji, podizanju razine kvalitete lokalnih proizvoda, proizvodnih tehnologija i usluga, poticanju stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti, razvojno-istraživačkog rada, inovacija i invencije, te promociji identiteta ličke i podvelebitske regije.

  Znak „Lika Quality“ registriran je  u Državnom Zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske kao jamstveni žig.

  Dodatne informacije dostupne su putem e-maila lika.destination@gmail.com  ili na broj telefona 053 647 042.

  Sve priloge i detalje možete pogledati na linku:

  JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za korištenje Znaka „Lika Quality“ – za proizvode