Author: Općina Plitvička Jezera

Odgovorno ljetovanje

Ravnateljstvo civilne zaštite poziva na odgovorno ljetovanje i pravilno postupanje naših građana i/ili turista u situacijama koje nas mogu zateći u predstojećem ljetnom razdoblju, a kako bi podsjetili na odgovorno ponašanje te na aktivnosti i radnje koje se mogu poduzeti kako bi prevenirali eventualnu štetu.
Detaljne upute na hrvatskom i engleskom jeziku pogledajte u prilogu.

 • Odgovorno ljetovanje (14.07.2022.)
 • Enjoy your vacation responsibly (14.07.2022.)
 • Poziv: 7. redovna sjednica Općinskog vijeća

  7. redovna sjednica Općinskog vijeća održati će se 27. lipnja, sa početkom u 17.00 sati.
  Saziv i točke dnevnog reda možete pogledati u prilogu.

 • SAZIV (20.06.2022.)
 • 2. Zapisnik sa 6. redovne sjednice (20.06.2022.)
 • 3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 5. Prijedlog Izvještaja - Plan razvojnih programa za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 6. Prijedlog Zaključka - Izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 7. Prijedlog Zaključka - Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godini (20.06.2022.)
 • 8A. Prijedlog Zaključka - Izvješće o izvršenju programa javnih potreba za socijalnu skrb za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8B. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8C. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava iz programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8D. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8E. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8F. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava iz programa javnih potreba u vatrogastvu za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8G. Prijedlog Zaključka o usvajanju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8H. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8I. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju utroška sredstava poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini (20.06.2022.)
 • 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvještaja u radu načelnika (20.06.2022.)
 • 10. Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za kreditno zaduženje društva Vodovod (20.06.2022.)
 • Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine (20.06.2022.)
 • 12. Prijedlog - Program mjera za poticanje stambenog pitanja (20.06.2022.)
 • 13. Etički kodeks - predstavnička tijela (20.06.2022.)
 • 14. Prijedlog Odluke o imenovanju etičkog odbora (20.06.2022.)
 • 15. Odluka o imenovanju članova Vijeća časti (20.06.2022.)
 • 16. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Plitvička Jezera (20.06.2022.)
 • 17. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba (20.06.2022.)
 • 18. Prijedlog smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za razdoblje 2021-2025 (20.06.2022.)
 • 19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općini Plitvička Jezera za provedbu ulaganja uređenje parka na Trgu sv. Jurja (20.06.2022.)
 • Natječaj za imenovanje zapovjednika vatrogasne postrojbe

  Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera na temelju Zakona o vatrogastvu (Narodne novine broj 125/19), članka 37. pročišćenog teksta Statuta Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera („Službeni glasnik općine Plitvička Jezera“ broj 10/2020) te članka 8. stavka 2. točka 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera (od 8. studenoga 2018. godine) raspisuje Javni natječaj za imenovanje zapovjednika vatrogasne postrojbe.
  Cjelokupan tekst natječaja možete pronaći u prilogu.

 • Natječaj (10.06.2022.)
 • LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA OBJAVILA DVA NOVA LAG NATJEČAJA U VRIJEDNOSTI 4,6 MILIJUNA KUNA

  Lokalna akcijska grupa Lika objavila je danas, dana 10. svibnja 2022. godine dva LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020 i to za provedbu mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ i provedbu mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ za korisnike s područja LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gospić, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Senj, Udbina, Vrhovine).

  Iz alokacije za prijelazno razdoblje za 2021. – 2022. godinu LAG LIKA je osigurao ukupno 1.582.194,64 HRK za korisnike mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ i 3.056.840,00 HRK za mlade poljoprivrednike s prebivalištem na području LAG-a LIKA.
  I u prijelaznom razdoblju Lokalna akcijska grupa Lika nastavlja s potporama za ulaganje u ruralno stanovništvo, a osobito mlade s ciljem ruralnog razvoja i stvaranje prepoznatljivog područja ugodnog za život i rad, usklađenog i održivog gospodarskog, okolišnog i društveno-socijalnog razvoja, temeljenog na tradicijskim vrijednostima, prirodnoj i kulturnoj baštini.

  Svi zainteresirani prijavitelji cijeli tekst LAG Natječaja kao i natječajnu dokumentaciju za pojedine mjere mogu preuzeti na web stranici LAG-a LIKA putem sljedećih poveznica:

   LAG NATJEČAJ ZA MJERU 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“: LAG NATJEČAJ ZA MJERU 7.4.1.

   LAG NATJEČAJ ZA MJERU 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“: LAG NATJEČAJ ZA MJERU 6.1.1.

  LAG LIKA poziva sve zainteresirane prijavitelje na informativne radionice „Predstavljanje LAG natječaja iz Mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ koje će se održati u sljedećim terminima:

  • 18. svibnja 2022. u 10:00 sati – KIC „Napredak“ Gračac, Ulica Nikole Tesle 37
  • 19. svibnja 2022. u 10:00 sati – Općinska vijećnica, Korenica, Trg Svetog Jurja 6
  • 20. svibnja 2022. u 10:30 sati – KIC Gospić, Budačka 12

  Informativna radionica „Predstavljanje LAG natječaja iz Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ održat će se u Gospiću u sljedećem terminu:

  • 27. svibnja 2022. u 11:00 sati – KIC Gospić, Budačka 12

  Upute i obavijesti kandidatima

  Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 21/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ broj: 11/20, 9/21 i 1/22), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisala je Javni natječaj za prijem u radni odnos službenika na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u ˝Narodnim novinama˝ broj 39/2022, na radno mjesto: Voditelj/ica Odsjeka za društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera – 1 izvršitelj/ica, pa se sukladno navedenom daju slijedeće:

 • Upute i obavijesti kandidatima (13.04.2022.)