Author: Općina Plitvička Jezera

Obljetnica stradanja u Maloj Kapeli

Danas 29. svibnja 2021.g. održana je komemoracija povodom 28. obljetnice stradanja šestorice hrvatskih branitelja na Maloj Kapeli.

Na današnji dan 1993. godine svoje živote na Oltar domovine položili su:
1. Ivica Bićanić,
2. Joso Žafran,
3. Stipe Mesić,
4. Marijan Bićanić,
5. Milan Bićanić i
6. Ante Špoljarić koji je poginuo 2003.g. prilikom odavanja počasti poginulim prijateljima.

Vijence na spomen obilježje položili su Ravnatelj uprave za pravne poslove Ministarstva hrvatskih branitelja g. Vladimir Bergman, bivši zamjenik načelnika Općine Plitvička Jezera g. Franjo Anđić, načelnik Općine Saborsko g. Marko Bićanić, načelnik Općine Rakovica g. Mihovil Bićanić, načelnik PGP Korenica g. Goran Matijević, obitelji poginulih te udruge proizašle iz Domovinskog rata.

Prilikom povratka, zapaljene su svijeće i na mjestu masovne grobnice u Saborskom.

Obavijest o potpisivanju ugovora za uređenje okućnica

Obavještavaju se prijavitelji sa rang liste za dodjelu potpora za uređenje okućnica da se jave za sklapanje ugovora u ured Vlatke Krznarić, 1. kat, prva vrata lijevo, dana 11. 05. 2018. godine i to:

 prijavitelji sa rang liste redni broj 1. – 15. u 08,00 sati
 prijavitelji sa rang liste redni broj 16. – 30. u 09,00 sati
 prijavitelji sa rang liste redni broj 31. – 47. u 11,00 sati.

Prijavitelji koji nisu u mogućnosti doći u navedeno vrijeme, mogu doći na potpisivanje ugovora u skladu sa svojim mogućnostima, te se po potrebi javiti na broj telefona: 053 756 245.

Prijavitelji su dužni prilikom sklapanja ugovora o dodjeli potpore donijeti na uvid originale dokumenata: osobnu iskaznicu i bankovnu karticu tekućeg računa.

Predstavnici stanara u stambenim zgradama će biti naknadno obaviješteni o terminu za potpis ugovora.

Napomena:

Prijavitelji koji ne plaćaju komunalnu naknadu u skladu sa stvarnim stanjem, neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor o dodjeli potpore za uređenje okućnice, dok ne prijave stvarno stanje, te dok im se ne ispostavi rješenje o obvezi plaćanja komunalne naknade sukladno čl. 22. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu i čl. 2. Odluke o komunalnoj naknadi Općine Plitvička Jezera.

Odluka o financiranju programa i projekata udruga za 2018.g.

Na temelju članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18), članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) i čl. 21. Pravilnika o sufinanciranju  udruga  građana  koje  djeluju  na  području  Općine  Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 31/17),  Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

ODLUKU

O FINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA  UDRUGA U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA ZA 2018. GODINU

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se broj udruga i odobreni iznos sredstava za financiranje programa ili projekta udrugama koje su podnijele prijavu na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu.

Članak 2.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu Općinski načelnik utvrđuje odobreni iznos sredstava za sljedeće udruge:

 

BRANITELJSKE UDRUGE, UDRUGE INVALIDA I SL.:

 

 1. UDRUGA SLIJEPIH LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE                                                6.000,00
 2. DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE LSŽ                                                                    2.000,00
 3. HVIDR-a PLITVIČKA JEZERA                                                                                  18.000,00
 4. UDRUGA BRANITELJA JU NP-a PL.JEZERA                                                       18.000,00
 5. UBDR PLITVIČKA JEZERA                                                                                        35.000,00

UDRUGE U KULTURI:

 

 1. HKUD KORENICA                                                                                                        60.000,00
 2. UDRUGA ŽENA NIT KORENICA                                                                               12.000,00
 3. UDRUGA GRAĐANA TARA P.SELO                                                                         10.000,00
 4. SKD PROSVJETA KORENICA                                                                                     10.000,00
 5. MALA SCENA PLITVIČKA KORENICA                                                                     25.000,00
 6. ASTRONOMSKO DRUŠTVO KORENICA                                                                  17.000,00

 

UDRUGE U SPORTU:

 

 1. ŠAHOVSKI KLUB KORENICA                                                                                        6.000,00
 2. AIRSOFT KLUB LIKA KORENICA                                                                              12. 000,00
 3. KUGLAČKI KLUB PLITVICE                                                                                        55.000,00
 4. ATLETSKI KLUB PLITVICE                                                                                          15.000,00
 5. ŽKK PLITVICE                                                                                                                  23.000,00
 6. NK LIKA 95 KORENICA                                                                                                 75.000,00
 7. ŠRD SV.JURAJ KORENICA                                                                                             5.000,00
 8. TAE KWON DO PLITVICE KORENICA                                                                     40.000,00
 9. NK PLITVICE                                                                                                                    50.000,00
 10. PLANINARSKO DRUŠTVO MRSINJ KORENICA                                                    10.000,00

 

GOSPODARSKE MANIFESTACIJE:

 

 1. PČELARSKA UDRUGA SLAP KORENICA                                                                   8.000,00
 2. UDRUGA POKRETAČ                                                                                                       8.000,00

NAPOMENA: Atletski klub Maraton 2000 Karlovac financirat će se iz stavke Manifestacije.

Članak 3.

Protiv ove Odluke Udruge imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.

Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera.

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke.

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera.

Općina Plitvička Jezera će na temelju ove Odluke zaključiti sa navedenim udrugama Ugovor o financiranju programa ili projekata, radi uređenja međusobnih prava, obveza i odgovornosti za provođenje programa u 2018. godini.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Plitvička Jezera.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Kovač, v.r.

 • Odluka o financiranju programa i projekata udruga u Općini Plitvička Jezera u 2018. godinu (28.03.2018.)
 • Načelnik Boris Luketić na obilježavanju 24. obljetnice stradanja u Glibodolu

  Na današnji dan prije 24 godine dogodila se velika tragedija nedaleko od križanja ceste za Dabar i Glibodol na Kapeli. Stradali su Ivica Bićanić, Marijan Bićanić, Stipe Mesić iz Smoljanca, Milan Bićanić i Joso Žafran iz Čatrnje te Ante Špoljarić iz Poljanka. Prilikom povratka sa izviđanja neprijateljskoga terena kojom prilikom su stradala navedena petorica branitelja iz Smoljanca i Čatrnje dok je pokojni Ante Špoljarić stradao deset godina poslije paleći svijeću na mjestu stradanja svojih prijatelja i suboraca, želeći im tako odati dužnu počast,no nažalost zadesila ga ja ista sudbina.

  Read More