Dijalog EU-a sa mladima

Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku poziva na uključivanje u Dijalog EU s mladima- platformu koja služi za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i priroritetima od značenja za mlade.

Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu, izrađen je anketni upitnik namijenjen mladima između 15 i 30 godina starosti, u kojem izravno mogu iznijeti svoje stavove te tako sudjelovati u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Rok za ispunjavanje upitnika je 27.rujna 2019.godine.

Cjeloviti dopis Ministarstva zajedno s prilozima pogledajte niže.

Preuzmi:

Dijalog EU-a s mladima, poziv na uključivanje.pdf

Upitnik – 7.ciklus dijaloga EU-a s mladima.pdf