Dožupanica Ivana Tomaš u posjeti Općini Plitvička Jezera

Sastanak je održan u uredu općinskog načelnika Borisa Luketića, na temu potpora Općine Plitvička Jezera u radu osnovnih škola dr. Franje Tuđmana i Osnovne škole Plitvička Jezera. Sastanku su nazočili ravnatelji Milan Podnar i Boško Lončar.

Načelnik općine upoznao je dožupanicu sa aktivnostima i programima koje općina financira u sklopu školskog i predškolskog odgoja.

Općina je u 2014. godini osigurala besplatne udžbenike svim učenicima, školu plivanja i glazbenu školu. Sufinancira prijevoz svih učenika.

U 2015. godini financira tople obroke u osnovnim školama. Uložila je u izgradnju novog igrališta kod Srednje škole, a u ovoj godini planira se obnova igrališta OŠ dr. Franje Tuđmana u Korenici.

Za djecu je bio pravi hit klizalište u Korenici i doček Nove godine za mlađe uzraste. Isto tako potiče i pomaže učenike i nastavnike u organizaciji van nastavnih aktivnosti, kao i školskih putovanja, škole u prirodi, školskog lista pa i materijalnih troškova za rad škole.

Općina financira i dolazak pedijatra u Dom zdravlja Korenica ali i logopeda, što se pokazalo kao uspješan projekt.

Dožupanica je pohvalila načelnika i ravnatelje škola, jer provode uspješan i inovativan program suradnje između lokalne vlasti i škola, odnosno županije. Nada se i dalje uspješnoj suradnji, te naglašava da će županija stajati na raspolaganju sukladno svojim mogućnostima. Ovo je jedan novi primjer kako se može zadržati stanovništvo na ovakvim područjima., pružanjem boljih uvjeta za život i podizanjem kvalitete i mogućnosti u svakodnevnom obrazovanju učenika, ali i pružanjem mogućnosti za stjecanjem novih znanja i vještina.