Poziv na 20. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera 23.12.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/19-01/09
URBROJ: 2125/11-03-19-01

Korenica, 16.12.2019.god.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/19)

 

SAZIVAM

20. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA KOJA ĆE SE ODRŽATI DANA 23.12.2019. GODINE (PONEDJELJAK) S POČETKOM U 18:00 U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

 

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI:

 

DNEVNI RED

  1. AKTUALNI SAT
  2. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 19.SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
  3. 3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu ()
  4. 4. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa za 2019.g ()
  5. 5. Donošenje II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu s projekcijama za 2020.- 2021. godinu ()
  6. 6. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Prorčauna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu ()
  7. 7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Odluke o izradi Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera ()
  8. 8. Donošenje Odluke o određivanju naknade troškova prijevoza i nagrade za rad predsjedniku i članovima Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera ()
  9. 9. Donošenje Odluke o imenovanju ulica na području Općine Plitvička Jezera ()
  10. 10. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Plitvička Jezera ()

 

Materijale po točkama dnevnog reda dostavljamo uz poziv.

Molimo da se na sjednicu obavezno odazovete, a eventualni izostanak javite osobno ili na br. telefona:776-018 i 776-017.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ante Bionda, v.r.