Gospodarenje otpadom

Preuzmi

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Preuzmi

ODLUKA O SUSTAVU NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

Preuzmi

PLAN OBILASKA LOKACIJA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

Preuzmi

IZVJEŠĆE - PROVEDBA PGO 2015