Individualno savjetovanje Podmjera 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Individualno savjetovanje za Podmjeru 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ održat će se u ponedjeljak 12. ožujka s početkom u 13 h do najkasnije 18 h u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera.

Potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti, za novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije započeta do vremena podnošenja zahtjeva za potporu i iznosi 50.000 eura po korisniku. Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine tako da se 50% ukupno odobrene javne potpore isplaćuje nakon odluke o dodjeli potpore, a druga polovina nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva) te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura.