Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Plitvička Jezera od 2018.-2022.godine

Pozivamo sve zainteresirane na drugu radionicu na temu „Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Plitvička Jezera od 2018.-2022.godine“ koja će se održati 29.11.2018. godine u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera  u 15 h.

Pozivamo sve zainteresirane subjekte da se uključe u strateško planiranje, a sve u cilju što bolje i kvalitetnije izrade Strateškog razvojnog programa Općine Plitvička Jezera od 2018.-2022.godine.