Javne nabave

Javna nabava

Nabava u tijeku

Arhiva nabave

Jednostavna nabava

Nabava u tijeku

 • Poziv za dostavu ponude - Nabava turističke signalizacije (08.12.2021.)
 • Troškovnik (08.12.2021.)
 • Obrasci (08.12.2021.)
 • Arhiva nabave

  Nabava peleta

 • 1. Poziv za dostavu ponude (20.01.2020.)
 • 2. Upisnik o zaprimanju ponuda (27.01.2020.)
 • 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (27.01.2020.)
 • 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (27.01.2020.)
 • Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište u Korenici

 • Poziv za dostavu ponuda - Reciklažno dvorište (21.02.2020.)
 • 1.2. Projektni zadatak (21.02.2020.)
 • 1.1. Projektni zadatak (21.02.2020.)
 • 2. 3. Upisnik i zapisnik o zaprimanju ponuda (27.02.2020.)
 • 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (02.03.2020.)
 • WiFi4EU

 • 1. Poziv za dostavu ponude (13.02.2020.)
 • 2. Upisnik o zaprimanju ponuda (24.02.2020.)
 • 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (24.02.2020.)
 • 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (25.02.2020.)
 • Izrada Elaborata o geotehničkim istražnim radovima i Elaborata zaštite okoliša za sanaciju odlagališta Vrpile

 • 1. Poziv za dostavu ponude (01.08.2018.)
 • 2. Upisnik o zaprimanju ponuda (06.08.2018.)
 • 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (06.08.2018.)
 • 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (07.08.2018.)
 • Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Plitvička Jezera

 • 1. Poziv za dostavu ponude (21.07.2020.)
 • 1.1. Dokumentacija (21.07.2020.)
 • 2. Upisnik o zaprimanju ponuda (10.08.2020.)
 • 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (10.08.2020.)
 • 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (11.08.2020.)
 • Usluga izrade Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera od 2018. do 2022. godine

 • 1. Poziv za dostavu ponude (28.09.2018.)
 • 2. Upisnik o zaprimanju ponuda (12.10.2018.)
 • 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (12.08.2018.)
 • 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (18.10.2018.)
 • Izrada idejnog i glavnog projekta za sanaciju odlagališta otpada Vrpile

 • 1. Poziv za dostavu ponude (28.11.2018.)
 • 2. Upisnik o zaprimanju ponuda (10.12.2018.)
 • 3. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (10.12.2018.)
 • 4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (12.12.2018.)