Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br:153/13) i članka 55. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br:10/13) Općinski načelnik općine Plitvička Jezera dana 04. studenog 2015. godine objavljuje

Javnu raspravu o  Prijedlogu
II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera

  1. Javna rasprava trajati će u vremenu od 17. studenog do 27. studenog 2015. godine.
  2. Tijekom trajanja javne rasprave Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera izložit će se na javni uvid u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica, koji će biti moguće razgledati svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.
  3. Javno izlaganje će se održati dana 19. studenog 2015. godine s početkom u 14:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica.
  4. Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i očitovanja se mogu upisati u knjigu primjedbi na mjestu javne rasprave ili dostaviti poštom s naznakom („Primjedbe na Plan) zaključno sa 27. studenog 2015. godine na adresu Općina Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica.