Javna rasprava- Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera

Grad Gospić, kao nositelj projekta, pokrenuo je Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera. Projektom se planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network – NGA mreža), koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak. Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije. Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016). Grad Gospić, sukladno strukturnim pravilima ONP-a, pokreće javnu raspravu (tzv. drugu javnu raspravu ili drugo javno savjetovanje) projekta. Javna rasprava traje od 30. travnja do 30. svibnja 2018.

Projektni dokumenti za javnu raspravu nalaze se na mrežnim stranicama Grada Gospića i obuhvaćaju:

1. Dopis Nositelju ONP-a (NOP-u) o pokretanju javne rasprave

2. Detaljne upute operatorima i ostalim zainteresiranim stranama za javnu raspravu projekta

3. Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI)

4. Prilog A nacrtu PRŠI-ja (tablica za određivanje boja – mapiranje)

5. Obrazac sudjelovanja u javnoj raspravi

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 30. svibnja 2018. u 14:00 sati na adresu elektroničke pošte Grada Gospića grad-gospic@gs.t-com.hr

Dodatne informacije pronađite na web poveznici: http://gospic.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=1685:javno-savjetovanje-o-projektu-razvoja-infrastrukture-irokopojasnog-pristupa-za-podruje-grada-gospia-grada-otoca-i-opine-plitvika-jezera&catid=8:uprava