Javna savjetovanja

Javno savjetovanje - Izrada Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera

POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

 

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera.

 

Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera možete pronaći OVDJE.

 

Tema savjetovanja: Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera.

 

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera.

 

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

 

Savjetovanje je otvoreno do: 24.04.2020.god.

 

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

 

PROČELNICA

Klara Orlić, spec.adm.publ., v.r.

 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera (28.04.2020.)
 • Izvješće o provedenom javnom savjetovanju - II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu
  IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
  Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu sa pripadajućim aktima
  Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje Općina Plitvička Jezera
  Svrha dokumenta Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zaintresirane javnosti u svezi izrade II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu sa pripadajućim aktima
  Datum dokumenta 16.12. 2019. godine
  Verzija dokumenta I.
  Vrsta dokumenta Izvješće
  Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja zakona, drugih propisa i akata objavljenog na internetskim stranicama Vlade ___________
  Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu nacrta? Nije bilo uključenih predstavnika zainteresirane javnosti u postupku izrade odnsono u rad stručne radne skupine za izradu nacrta.
  Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način? DA Internetska stranica Općine Plitvička Jezera

  www.plitvicka-jezera.hr

  Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje?

  Ako nije, zašto?

  Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 16.12.2019. do 22.12.2019.god.

   

  Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja? Nije bilo predstavnika zainteresirane javnosti koji su dostavili svoja očitovanja.
  ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI

  Primjedbe koje su prihvaćene

  Primjedbe koje nisu prihvaćene i obrazloženje razloga neprihvaćanja

  Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove

   

 • Obrazac Izvještaja o provedenom javnom savjetovanju - II. izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu ()
 • Javno savjetovanje - II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

   

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu sa pripadajućim aktima.

  Nacrt II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera sa pripadajućim aktima možete pronaći

 • OVDJE ()
 • .

   

  Tema savjetovanja: Izrada II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu sa pripadajućim aktima kao temeljni financijski akt Općine Plitvička Jezera

   

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu sa pripadajućim aktima.

   

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi II. Izmjena i dopuna Proračuna upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći

 • OVDJE ()
 • .

   

  Savjetovanje je otvoreno do: 22.12.2019.god.

   

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

   

  PROČELNICA

  Klara Orlić, spec.adm.publ., v.r.

 • 2 II IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ZA 2019 ()
 • 3 II IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ()
 • 4 ODLUKA O II IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019 ()
 • Javno savjetovanje - Izrada Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

   

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

   

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu

  Nacrt Proračuna Općine Plitvička Jezera sa pripadajućim aktima možete pronaći u prilogu savjetovanja.

  Tema savjetovanja: Izrada Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu kao temeljni financijski akt Općine Plitvička Jezera

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade Proračuna Općine Plitvička Jezera i pripadajućih akata za 2020. godinu.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Proračuna i pripadajućih akata upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

  Savjetovanje je otvoreno do: 27.11.2019.god.

   

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  PROČELNICA

  Klara Orlić, spec.adm.publ.,v.r.

 • Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju - Proračun 2020. (03.12.2019.)
 • Javno savjetovanje - Izrada I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

   

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

   

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu

  Nacrt I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera možete pronaći OVDJE.

   

  Tema savjetovanja: Izrada I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu kao temeljni financijski akt Općine Plitvička Jezera

   

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu.

   

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi I. Izmjena i dopuna Proračuna upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

   

  Savjetovanje je otvoreno do: 07.10.2019.god.

   

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

   

  PROČELNICA

  Klara Orlić, spec.adm.publ.,v.r.

 • Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju - Izrada I. izmjena i dopuna Proračuna Općine PLitvička Jezera za 2019. godinu (14.10.2019.)
 • Javno savjetovanje - Strategija Općine Plitvička Jezera 2018. - 2022. (ZATVORENO)

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2018.-2022.

  Nacrt Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2018.-2022. možete pronaći OVDJE.

  Tema savjetovanja: Izrada Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2018.-2022. kao jednog od temeljnih akata Općine Plitvička Jezera.

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2018.-2022. za razdoblje od 5 godina. Strategija određuje ciljeve i smjernice za razvoj Općine Plitvička Jezera.

  Cilj savjetovanja je donošenje kvalitetne Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2018.-2022.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2018.-2022 upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

  Savjetovanje je otvoreno do: 07.06.2019.god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

  PROČELNICA

  Klara Orlić, spec.adm.publ.,v.r.

 • Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju - Strategija razvoja Općine Plitvička Jezera ()
 • Javno savjetovanje - Odluka o komunalnom redu (ZATVORENO)

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom redu.

  Nacrt Odluke o komunalnom redu možete pronaći OVDJE.

  Tema savjetovanja: donošenje Odluke o komunalnom redu sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN NN 68/18 i 110/18), koji je stupio na snagu 04.08.2018.godine i  kojim je propisano da se Odluka o komunalnom redu treba donijeti u roku od godine dana od stupanja na snagu navedenog Zakona.

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju donošenja nove Odluke o komunalnom redu zbog poštivanja obveze usklađenja Odluke o komunalnom redu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN NN 68/18 i 110/18).

  Cilj savjetovanja je donošenje kvalitetne i dugoročne Odluke o komunalnom redu za područje Općine Plitvička Jezera.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom redu upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

  Savjetovanje je otvoreno do: 07.06.2019.god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

  PROČELNICA

  Klara Orlić, spec.adm.publ., v.r.

 • Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju - Odluka o komunalnom redu ()