Javna savjetovanja

Plan savjetovanja s javnošću Općine Plitvička Jezera za 2024. godinu
Plan savjetovanja s javnošću Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu
Javno savjetovanje - Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u DV Slapić (ZATVORENO)

Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu Odluke o ostvarivanju prednosti upisa djece u DV Slapić.
Poziv za savjetovanje, prijedlog Odluke i pripadajući Obrazac možete pronaći u prilogu.

 • Izvješće o provedenom Javnom savjetovanju (23.04.2024.)
 • Javno savjetovanje - Proračun Općine Plitvička Jezera za 2024. godinu (ZATVORENO)

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2024. godinu sa pripadajućim aktima.

  Nacrt Proračuna Općine Plitvička Jezera sa pripadajućima aktima možete pronaći u prilogu poziva.

  Tema savjetovanja: Izrada Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2024. godinu sa pripadajućim aktima kao temeljni financijski akt Općine Plitvička Jezera

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2024. godinu sa pripadajućim aktima.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Proračuna upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

  Savjetovanje je otvoreno od 06. studenog do 05. prosinca 2023. god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  PROČELNICA
  Klara Orlić, spec.adm.publ.

 • Izvješće o provedenom javnom savjetovanju (06.12.2023.)
 • Javno savjetovanje - Proračun Općine Plitvička Jezera za 2024. godinu (ZATVORENO)

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2024. godinu sa pripadajućim aktima.

  Nacrt Proračuna Općine Plitvička Jezera sa pripadajućima aktima možete pronaći u prilogu poziva.

  Tema savjetovanja: Izrada Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2024. godinu sa pripadajućim aktima kao temeljni financijski akt Općine Plitvička Jezera

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2024. godinu sa pripadajućim aktima.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Proračuna upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

  Savjetovanje je otvoreno od 06. studenog do 05. prosinca 2023. god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  PROČELNICA
  Klara Orlić, spec.adm.publ.

 • Izvješće o provedenom javnom savjetovanju (06.12.2023.)
 • Javno savjetovanje - Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak (ZATVORENO)

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Plitvička Jezera. Nacrt Odluke možete pronaći OVDJE.

  Tema savjetovanja: Izrada Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Plitvička Jezera.

  Opis savjetovanja: Pravni temelj za donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg porez na dohodak (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke) sadržan je u članku 19.a stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom određuje visinu poreznih stopa za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak.
  Nadalje, temelj za donošenje Prijedloga odluke je i članak 20. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/21 i 9/22) kojim je propisano da Općinsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Plitvička Jezera.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Odluke upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

  Rok za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 30 dana.

  Savjetovanje je otvoreno od 06. studenog 2023. godine do 05. prosinca 2023. godine, te se primjedbe i prijedlozi pristigli nakon tog dana neće uvažiti.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  PROČELNICA
  Klara Orlić, spec.adm.publ.

 • Izvješće o provedenom javnom savjetovanju (06.12.2023.)
 • Javno savjetovanje - Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera (ZATVORENO)

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera. Nacrt Odluke možete pronaći OVDJE.

  Tema savjetovanja: Izrada Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera.

  Opis savjetovanja: Pravni temelj za donošenje Odluke o porezima Općine Plitvička Jezera (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke) sadržan je u članku 42. stavku 1. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23).
  Nadalje, temelj za donošenje Prijedloga odluke je i članak 20. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/21 i 9/22) kojim je propisano da Općinsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Plitvička Jezera.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Odluke upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaćiOVDJE.

  Rok za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 30 dana.

  Savjetovanje je otvoreno od 06. studenog 2023. godine do 05. prosinca 2023. godine, te se primjedbe i prijedlozi pristigli nakon tog dana neće uvažiti.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  PROČELNICA
  Klara Orlić, spec.adm.publ.

 • Izvješće o provedenom javnom savjetovanju (06.12.2023.)
 • Javno savjetovanje - Izrada II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu (ZATVORENO)

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu sa pripadajućim aktima.
  Nacrt Proračuna Općine Plitvička Jezera sa pripadajućima aktima možete pronaći u prilogu poziva.

  Tema savjetovanja: Izrada II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu sa pripadajućim aktima kao temeljni financijski akt Općine Plitvička Jezera

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu sa pripadajućim aktima.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Proračuna upisivanjem svojih komentara u predloženi OBRAZAC.

  Savjetovanje je otvoreno do: 24. listopada 2023.. god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  PROČELNICA
  Klara Orlić, spec.adm.publ.

 • Izvješće o provedenom javnom savjetovanju (25.10.2023.)
 • Javno savjetovanje - Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (ZATVORENO)

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.
  Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada možete pronaći OVDJE.

  Tema savjetovanja: donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada sukladno čl. 68. st.2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/2021)

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju donošenja nove Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 84/2021).
  Cilj savjetovanja je donošenje kvalitetne i dugoročne Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 • Izvješće O Provedenom Savjetovanju-Odluka O Načinu Pružanja Javne Usluge Sakupljanja Komunalnog Otpada ()
 • Javno savjetovanje - I. izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu (ZATVORENO)

  KLASA:008-02/23-01/08
  URBROJ: 2125/11-02/02-23-01
  Korenica, 09.06.2023.god.

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu sa pripadajućim aktima.
  Nacrt I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera možete pronaći OVDJE.

  Tema savjetovanja: Izrada I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu sa pripadajućim aktima kao temeljni financijski akt Općine Plitvička Jezera

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2023.godinu sa pripadajućim aktima.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi I. Izmjena i dopuna Proračuna upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

  Savjetovanje je otvoreno do: 23.06.2023.god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 • Izvješće O Provedenom Savjetovanju-I Izmjene I Dopune Proračuna Općine Pltivička Jezera 2023 ()
 • Javno savjetovanje - Izrada Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera (ZATVORENO)

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2023.-2027.
  Nacrt Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2023.-2027. možete pronaći OVDJE.

  Tema savjetovanja: donošenje Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2023.-2027. sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN 123/17, 151/22).
  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju donošenja nove Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2023.-2027. zbog poštivanja obveze donošenja Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2023.-2027. sukladno Zakonu o strateškom planiranju i upravljanju razvojem RH (NN 123/17, 151/22) i drugim podzakonskim aktima.

  Cilj savjetovanja je donošenje kvalitetne i dugoročne Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2023.-2027.
  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2023.-2027. upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

  Savjetovanje je otvoreno do: 30.04.2023.god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  PROČELNICA
  Klara Orlić, spec.admin.publ., v.r.

 • Izvještaj o provedenom savjetovanju - Strategija razvoja Općine Plitvička Jezera (02.05.2023.)
 • Plan savjetovanja s javnošću Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu
  Javno savjetovanje - Izrada Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu (ZATVORENO)

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,
  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu sa pripadajućim aktima.

  Nacrt Proračuna Općine Plitvička Jezera sa pripadajućima aktima možete pronaći u prilogu poziva.

  Tema savjetovanja: Izrada Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu sa pripadajućim aktima kao temeljni financijski akt Općine Plitvička Jezera

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu sa pripadajućim aktima.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Proračuna upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći u prilogu poziva.

  Savjetovanje je otvoreno do: 02. prosinca 2022. god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  PROČELNICA
  Klara Orlić, spec.adm.publ.

 • Izvještaj o provedenom savjetovanju - Proračun 2023. (06.12.2022.)
 • Javno savjetovanje - Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (ZATVORENO)

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.
  Nacrt Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade možete pronaći OVDJE.

  Tema savjetovanja: donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN NN 68/18, 110/18 i 32/20) i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22).

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju donošenja nove Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade zbog poštivanja obveze usklađenja Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22).

  Cilj savjetovanja je donošenje kvalitetne i dugoročne Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za područje Općine Plitvička Jezera.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

  Savjetovanje je otvoreno do: 15.10.2022.god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  PROČELNICA
  Klara Orlić, spec.admin.publ., v.r.

 • Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju - Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (17.10.2022.)
 • Javno savjetovanje - Izrada Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Plitvička Jezera (ZATVORENO)

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Plitvička Jezera.
  Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Plitvička Jezera možete pronaći OVDJE.

  Tema savjetovanja: Izrada Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Plitvička Jezera

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Plitvička Jezera.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Plitvička Jezera upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

  Savjetovanje je otvoreno do: 29.03.2022.god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  PROČELNICA
  Klara Orlić, spec.adm.publ.

 • Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju - Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Plitvička Jezera (04.04.2022.)
 • Pregled primjedbi i prijedloga na javno savjetovanje (04.04.2022.)
 • Javno savjetovanje - Izrada Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Plitvička Jezera (ZATVORENO)

  KLASA:008-02/21-01/11
  URBROJ: 2125/11-02/01-21-01
  Korenica, 27.12.2021.god.

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Plitvička Jezera.

  Nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Plitvička Jezera možete pronaći u prilogu poziva.

  Tema savjetovanja: Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Plitvička Jezera.

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Plitvička Jezera.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Odluke upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći u prilogu poziva.

  Savjetovanje je otvoreno do: 26. siječnja 2022. god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  PROČELNICA
  Klara Orlić, spec.adm.publ.

 • Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju - Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Plitvička Jezera (27.01.2022.)
 • Javno savjetovanje - Izrada Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Plitvička Jezera (ZATVORENO)

  KLASA:008-02/21-01/09
  URBROJ: 2125/11-02/01-21-01
  Korenica, 22.12.2021.god.

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Plitvička Jezera.

  Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Plitvička Jezera možete pronaći u prilogu poziva.

  Tema savjetovanja: Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Plitvička Jezera.

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Plitvička Jezera.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Odluke upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći u prilogu poziva..

  Savjetovanje je otvoreno do: 21. siječnja 2022. god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  PROČELNICA
  Klara Orlić, spec.adm.publ.

 • Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju - Odluka o o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Plitvička Jezera (22.01.2022.)
 • Javno savjetovanje - II. izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu (ZATVORENO)

  KLASA:008-02/21-01/06
  URBROJ: 2125/11-02/01-21-03
  Korenica, 01.12.2021.god.

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu sa pripadajućim aktima.
  Nacrt II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera sa pripadajućima aktima možete pronaći u prilogu poziva.

  Tema savjetovanja: Izrada II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu sa pripadajućim aktima kao temeljni financijski akt Općine Plitvička Jezera

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu sa pripadajućim aktima.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Proračuna upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći u prilogu poziva.

  Savjetovanje je otvoreno do: 15.12.2021.god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  PROČELNICA
  Klara Orlić, spec.adm.publ.

 • Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju - II. izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera (16.12.2021.)
 • I. dopune Plana savjetovanja s javnošću Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu
  KLASA: 008-02/20-01/14

  URBROJ: 2125/11-02/01-20-02

  Korenica, 21.12.2021.god.

  Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj:25/13 i  85/15) i članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera, („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/21), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

  DOPUNE PLANA

  savjetovanja s javnošću Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu

   

  Članak 1.

  U Planu savjetovanju s javnošću Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu u tablici u članku 2. iza rednog broja 5. dodaje se redni broj 6. koji glasi:

   

   

  6.

  Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Plitvička Jezera

  JUO Općine Plitvička Jezera

  Općinski načelnik

   

  IV. tromjesečje

   

  do 30 dana

   

  Internet savjetovanje

  Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera

  Članak 2.

  Ostale odredbe Plana savjetovanja s javnošću Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu ostaju nepromijenjene.

  Članak 3.

  I. Dopune Plana savjetovanja sa javnošću stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera i dostupan je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

   

  Općinski načelnik:

  Ante Kovač

  Javno savjetovanje - Proračun Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu (ZATVORENO)

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu sa pripadajućim aktima.
  Nacrt Proračuna Općine Plitvička Jezera sa pripadajućima aktima možete pronaći u prilogu poziva.

  Tema savjetovanja: Izrada Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu sa pripadajućim aktima kao temeljni financijski akt Općine Plitvička Jezera

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu sa pripadajućim aktima.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Proračuna upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći u prilogu poziva..

  Savjetovanje je otvoreno do: 21. studenog 2021. god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  PROČELNICA
  Klara Orlić, spec.adm.publ.

 • Izvješće o provedenom savjetovanju - Proračun Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu (22.11.2021.)
 • Javno savjetovanje - I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera (ZATVORENO)

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu sa pripadajućim aktima.

  Nacrt Proračuna Općine Plitvička Jezera sa pripadajućima aktima možete pronaći OVDJE.

  Tema savjetovanja: Izrada Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu sa pripadajućim aktima kao temeljni financijski akt Općine Plitvička Jezera.

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu sa pripadajućim aktima.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Proračuna upisivanjem svojih komentara u predloženi OBRAZAC.
  Savjetovanje je otvoreno do: 26.09.2021.god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  PROČELNICA
  Klara Orlić, spec.adm.publ.

 • Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju - I. izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera (27.09.2021.)
 • Javno savjetovanje - Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu i Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 2021. do 2027. godine (ZATVORENO)

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

  Poštovani,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu i
  • Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 2021. do 2027. godine

  Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

  Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu moguće je pronaći OVDJE.

  Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 2021. do 2027. godine moguće je pronaći OVDJE.

   

  Savjetovanje je otvoreno do: 08.07.2021.godine

   

  PROČELNICA  JUO:

  Klara Orlić, spec.adm.publ.

 • Izvješće o provedenom savjetovanju - Strategija upravljanja imovinom (09.07.2021.)
 • Izvješće o provedenom savjetovanju - Plan upravljanja imovinom (09.07.2021.)
 • Javno savjetovanje - Izrada Statuta Općine Plitvička Jezera (ZATVORENO)

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

   

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu Statuta Općine Plitvička Jezera.

  Nacrt Statuta možete pronaći u prilogu poziva.

  Tema savjetovanja: Izrada Statuta Općine Plitvička Jezera

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade (zakonsko usklađivanje) Statuta Općine Plitvička Jezera.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Statuta upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći u prilogu poziva..

  Savjetovanje je otvoreno do: 10.02.2021.god.

   

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

   

  PROČELNICA  JUO:

  Klara Orlić, spec.adm.publ.

 • Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju - Izrada Statuta Općine Plitvička jezera (11.02.2021.)
 • Plan savjetovanja s javnošću Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu
  KLASA: 008-02/20-01/14

  URBROJ: 2125/11-02/01-20-01

  Korenica, 28.12.2020.god.

   

  Na temelju članka 11. stavka 5. i 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj:25/13 i  85/15) i članka 54. i 62. Statuta Općine Plitvička Jezera, („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije 3/18 i 8/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/19 i 3/20), zamjenik općinskog načelnika Općine Plitvička Jezera (u dužoj odsutnosti općinskog načelnika) donosi

   

   PLAN

  savjetovanja s javnošću Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu

   

  Članak 1.

  Utvrđuje se Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu (u daljnjem tekstu Plan).

   

  Članak 2.

  Plan sadrži naziv općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine za koje se namjerava provesti savjetovanje, kako slijedi:

  Red.

  br.

  Naziv akta ili dokumenta

  Nositelj izrade nacrta

  prijedloga akata

  Očekivano vrijeme donošenja akata

  Okvirno

  vrijeme provedbe internetskog savjetovanja

   

  Predviđeni načini provedbe savjetovanja

  (Internet, oglas, javne rasprave, javne skupine i sl.)

   

  Donositelj akta

   

   

  1.

  Statut Općine Plitvička Jezera

   

  Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise

  Jedinstveni upravni odjel

   

   

  I. tromjesečje

   

   

  do 30 dana

   

   

  Internet savjetovanje

   

  Općinsko vijeće Općine Plitvička

  Jezera

   

   

  2.

  Odluka o stipendiranju učenika i studenata Općine Plitvička Jezera

   

  JUO Općine Plitvička Jezera

  Općinski načelnik

   

   

  I. tromjesečje

   

   

  do 30 dana

   

   

  Internet savjetovanje

   

  Općinsko vijeće Općine Plitivčka

  Jezera

   

   

  3.

  Pravilnik o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera

   

  JUO Općine Plitvička Jezera

  Općinski načelnik

   

   

  II. tromjesečje

   

  do 30 dana

   

  Internet savjetovanje

   

  Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera

   

   

  4.

   

  Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021.godinu (sa pripadajućim aktima)

   

   

  JUO Općine Plitvička Jezera

  Općinski načelnik

   

  IV. tromjesečje

   

  do 30 dana

   

  Internet savjetovanje

  Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera

   

   

  5.

   

  Prijedlog Plana Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2022.godinu  (sa pripadajućim aktima)

   

   

  JUO Općine Plitvička Jezera

  Općinski načelnik

   

  IV. tromjesečje

   

  do 30 dana

   

  Internet savjetovanje

  Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera

  Članak 3.

  Ako se tijekom godine ukaže potreba za donošenjem općih te drugih strateških odnosno planskih akata koji nisu obuhvaćeni ovim Planom, a spadaju u pitanja o kojima se provodi savjetovanje sa javnošću i za te opće akte provesti će se propisani postupak savjetovanja s javnošću.

  O izmjenama Plana savjetovanja Općina Plitvička Jezera izvijestiti će javnost objavom na svojoj službenoj internetskoj stranici.

   

  Članak 4.

  Postupci savjetovanja s javnošću za navedene akte iz ovog Plana provesti će se u roku trajanja do 30 dana, osim u iznimnom slučaju ako to nije moguće provesti zbog razloga hitnosti koji će se posebno obrazložiti u pozivu za sudjelovanje u postupku.

   

  Članak 5.

  Za provedbu ovog Plana zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera.

   

  Članak 6.

  Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera i dostupan je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

   

   

   

  Zamjenik Općinskog načelnika

                                                                                                                                                                            Franjo Anđić,v.r.

  Javno savjetovanje - izrada II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu (ZATVORENO)

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu sa pripadajućim aktima.

  Nacrt II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera sa pripadajućima aktima možete pronaći u prilogu poziva.

  Tema savjetovanja: Izrada II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu sa pripadajućim aktima kao temeljni financijski akt Općine Plitvička Jezera

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu sa pripadajućim aktima.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Proračuna upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći u prilogu poziva..

  Savjetovanje je otvoreno do: 28.12.2020.god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

  PROČELNICA

  Klara Orlić, spec.adm.publ., v.r.

 • Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju - izrada II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu (29.12.2020.)
 • Javno savjetovanje - izrada Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu (ZATVORENO)

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu Proračuna Općine Plitvička Jezera sa pripadajućim aktima.

  Nacrt Proračuna Općine Plitvička Jezera sa pripadajućima aktima možete pronaći u prilogu poziva.

  Tema savjetovanja: Izrada Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu sa pripadajućim aktima kao temeljni financijski akt Općine Plitvička Jezera

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu sa pripadajućim aktima.

   

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Proračuna upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

   

  Savjetovanje je otvoreno do: 09.12.2020.god.

   

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  PROČELNICA

  Klara Orlić, spec.adm.publ., v.r.

 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o izradi Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu (10.12.2020.)
 • Javno savjetovanje - Izrada I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu (ZATVORENO)

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

   

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu

  Nacrt I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera možete pronaći OVDJE.

  Tema savjetovanja: Izrada I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu kao temeljni financijski akt Općine Plitvička Jezera

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi I. Izmjena i dopuna Proračuna upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

  Savjetovanje je otvoreno do: 21.10.2020.god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

  PROČELNICA

  Klara Orlić, spec.adm.publ.,v.r.

 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - I. izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera (21.10.2020.)
 • Javno savjetovanje - Izrada Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera (ZATVORENO)

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

   

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera.

   

  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera možete pronaći OVDJE.

   

  Tema savjetovanja: Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera.

   

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera.

   

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

   

  Savjetovanje je otvoreno do: 24.04.2020.god.

   

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

   

  PROČELNICA

  Klara Orlić, spec.adm.publ., v.r.

 • Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Plitvička Jezera (28.04.2020.)
 • Izvješće o provedenom javnom savjetovanju - II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu (ZATVORENO)
  IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
  Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu sa pripadajućim aktima
  Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje Općina Plitvička Jezera
  Svrha dokumenta Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zaintresirane javnosti u svezi izrade II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu sa pripadajućim aktima
  Datum dokumenta 16.12. 2019. godine
  Verzija dokumenta I.
  Vrsta dokumenta Izvješće
  Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja zakona, drugih propisa i akata objavljenog na internetskim stranicama Vlade ___________
  Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu nacrta? Nije bilo uključenih predstavnika zainteresirane javnosti u postupku izrade odnsono u rad stručne radne skupine za izradu nacrta.
  Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način? DA

  Internetska stranica Općine Plitvička Jezera

  www.plitvicka-jezera.hr

  Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje?

  Ako nije, zašto?

  Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 16.12.2019. do 22.12.2019.god.

   

  Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja? Nije bilo predstavnika zainteresirane javnosti koji su dostavili svoja očitovanja.

  ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI

  Primjedbe koje su prihvaćene

  Primjedbe koje nisu prihvaćene i obrazloženje razloga neprihvaćanja

  Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove

   

 • Obrazac Izvještaja o provedenom javnom savjetovanju - II. izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu ()
 • Javno savjetovanje - II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu (ZATVORENO)

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

   

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu sa pripadajućim aktima.

  Nacrt II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera sa pripadajućim aktima možete pronaći

 • OVDJE ()
 • .

   

  Tema savjetovanja: Izrada II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu sa pripadajućim aktima kao temeljni financijski akt Općine Plitvička Jezera

   

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu sa pripadajućim aktima.

   

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi II. Izmjena i dopuna Proračuna upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći

 • OVDJE ()
 • .

   

  Savjetovanje je otvoreno do: 22.12.2019.god.

   

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

   

  PROČELNICA

  Klara Orlić, spec.adm.publ., v.r.

 • 2 II IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ZA 2019 ()
 • 3 II IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ()
 • 4 ODLUKA O II IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2019 ()
 • Javno savjetovanje - Izrada Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu (ZATVORENO)

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

   

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

   

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu

  Nacrt Proračuna Općine Plitvička Jezera sa pripadajućim aktima možete pronaći u prilogu savjetovanja.

  Tema savjetovanja: Izrada Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu kao temeljni financijski akt Općine Plitvička Jezera

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade Proračuna Općine Plitvička Jezera i pripadajućih akata za 2020. godinu.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Proračuna i pripadajućih akata upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

  Savjetovanje je otvoreno do: 27.11.2019.god.

   

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  PROČELNICA

  Klara Orlić, spec.adm.publ.,v.r.

 • Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju - Proračun 2020. (03.12.2019.)
 • Javno savjetovanje - Izrada I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu (ZATVORENO)

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

   

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

   

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju za izradu I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu

  Nacrt I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera možete pronaći OVDJE.

   

  Tema savjetovanja: Izrada I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu kao temeljni financijski akt Općine Plitvička Jezera

   

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu.

   

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi I. Izmjena i dopuna Proračuna upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

   

  Savjetovanje je otvoreno do: 07.10.2019.god.

   

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

   

  PROČELNICA

  Klara Orlić, spec.adm.publ.,v.r.

 • Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju - Izrada I. izmjena i dopuna Proračuna Općine PLitvička Jezera za 2019. godinu (14.10.2019.)
 • Javno savjetovanje - Strategija Općine Plitvička Jezera 2018. - 2022. (ZATVORENO)

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2018.-2022.

  Nacrt Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2018.-2022. možete pronaći OVDJE.

  Tema savjetovanja: Izrada Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2018.-2022. kao jednog od temeljnih akata Općine Plitvička Jezera.

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju izrade Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2018.-2022. za razdoblje od 5 godina. Strategija određuje ciljeve i smjernice za razvoj Općine Plitvička Jezera.

  Cilj savjetovanja je donošenje kvalitetne Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2018.-2022.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u izradi Strategije razvoja Općine Plitvička Jezera 2018.-2022 upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

  Savjetovanje je otvoreno do: 07.06.2019.god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

  PROČELNICA

  Klara Orlić, spec.adm.publ.,v.r.

 • Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju - Strategija razvoja Općine Plitvička Jezera ()
 • Javno savjetovanje - Odluka o komunalnom redu (ZATVORENO)

  POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

  Poštovani stanovnici Općine Plitvička Jezera,

  pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom redu.

  Nacrt Odluke o komunalnom redu možete pronaći OVDJE.

  Tema savjetovanja: donošenje Odluke o komunalnom redu sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN NN 68/18 i 110/18), koji je stupio na snagu 04.08.2018.godine i  kojim je propisano da se Odluka o komunalnom redu treba donijeti u roku od godine dana od stupanja na snagu navedenog Zakona.

  Opis savjetovanja: Javno savjetovanje se provodi u cilju donošenja nove Odluke o komunalnom redu zbog poštivanja obveze usklađenja Odluke o komunalnom redu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN NN 68/18 i 110/18).

  Cilj savjetovanja je donošenje kvalitetne i dugoročne Odluke o komunalnom redu za područje Općine Plitvička Jezera.

  Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom redu upisivanjem svojih komentara u predloženi obrazac kojeg možete pronaći OVDJE.

  Savjetovanje je otvoreno do: 07.06.2019.god.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

  PROČELNICA

  Klara Orlić, spec.adm.publ., v.r.

 • Obrazac izvještaja o provedenom savjetovanju - Odluka o komunalnom redu ()