Javni natječaj

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – daljnjem tekstu: ZSN), te odluke općinskog načelnika o pokretanju postupka prijma u radni odnos, klasa: 112-01/22-01/01, urbroj: 2125-11-02/01-22-01, od 22. ožujka 2022. godine, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisuje Javni natječaj.
Sve detalje pogledajte na linku: Javni natječaj