Javni natječaj o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

Na temelju Odluke o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera KLASA: 022-05/17-01/45, URBROJ: 2125/11-03-17-01 koju je donijelo  Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera  na svojoj 1. redovnoj sjednici održanoj  20. Srpnja 2017.godine.  načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ  

o  prodaji osobnog vozila u vlasništvu
Općine Plitvička Jezera

       1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je  prodaja  osobnog vozila marke Renault, trgovačkog naziva  Talisman, u prometu od 26.08. 2016. godine, u vlasništvu Općine Plitvička Jezera po početnoj cijeni od  189.550,00  kuna.

      2. NAČIN, UVJETI  NATJEČAJA  I SADRŽAJ PONUDE

Prodaja  se vrši putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda  fizičkih i pravnih osoba sa prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore.

Vozilo se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati na adresi: Trg Svetog Jurja 6, Korenica.

Isplata se vrši prije potpisivanja Ugovora o prodaji.

Porez na promet i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac.

Kupac je dužan sklopiti Ugovor o prodaji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o prodaji.

Ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime / naziv tvrtke,OIB , adresu natjecatelja i kontakt broj
  • iznos ponuđene cijene
  • Rok za podnošenje ponuda je petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

      3. DOSTAVA PONUDE

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku putem pošte na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, 53 230 Korenica s naznakom „Prodaja vozila-ne otvaraj“.

      4. OCJENA I  ODABIR   PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatra se najviša ponuđena cijena.

O zaprimljenim ponudama svi ponuditelji biti će obaviješteni pisanim putem  u roku od  8 dana od dana zaključenja natječaja.

Zadržava se pravo poništenja natječaja u cijelosti.

 KLASA: 022-05/17-01/45

URBROJ: 2125/11-03-17-02

U  Korenici, 18. kolovoza 2017.godine