JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 3/18 i 8/18, Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20), te članka 10. stavka 2. Pravilnika o sufinanciranju udruga  građana  koje  djeluju  na  području  Općine  Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 33/17), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa, projekata u kulturi i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu

 

Cjelokupan tekst natječaja i sve obrasce pogledajte u prilogu.

 • 3. Javni natječaj (27.01.2021.)
 • 1. Obrazac opisa programa ili projekta (27.01.2021.)
 • 2. Obrazac proračuna (27.01.2021.)
 • 3. Izjava o partnerstvu (27.01.2021.)
 • 4. Upute za udruge (27.01.2021.)
 • 4. Obrazac životopisa (27.01.2021.)
 • 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (27.01.2021.)
 • 6. Izjava o financiranim projektima (27.01.2021.)
 • 7. Izjava izvoditelja aktivnosti (27.01.2021.)
 • 8. Ogledni obrazac ugovora o financiranju (27.01.2021.)
 • 9. Obrazac opisnog izvještaja projekta (27.01.2021.)
 • 10. Ogledni obrazac financijskog izvještaja (27.01.2021.)
 • 11. Obrazac-zahtjev za isplatu (27.01.2021.)