JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata u kulturi, sportu i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 3/18 i 8/18), te članka 10. stavka 2. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 33/17), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa, projekata u kulturi, sportu i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu

Sve informacije vezane za natječaj, te potrebnu dokumentaciju možete pronaći u prilozima.

(PDF) Godišnji Plan Raspisivanja Natječaja 2019 Za Udruge

(PDF) Javni Natječaj-Udruge 2019.

(PDF) Odluka O Načinu Raspodjele Sredstava Za Udruge 2019.

(PDF) Upute Za Udruge 2019.

(DOC) 1 Obrazac Opisa Programa Ili Projekta

(XLS) 2 Obrazac Proračuna

(DOC) 3 Izjava O Partnerstvu

(DOC) 4 Obrazac životopisa

(DOC) 5 Izjava O Nepostojanju Dvostrukog Financiranja

(DOC) 6 Izjava O Financiranim Projektima

(DOC) 7 Izjava Izvoditelja Aktivnosti

(DOC) 8 Ogledni Obrazac Ugovora O Financiranju

(DOC) 9 Obrazac Opisnog Izvještaja Projekta

(XLS) 10 Ogledni Obrazac Financijskog Izvještaja

(DOC) 11 Obrazac Zahtjev Za Isplatu