Javni poziv nositeljima prava koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u Općini Plitvička Jezera

KLASA: 911-01/14-01/01

URBROJ: 2125/11-02-04/01-19-392

U Korenici 29.08.2019.

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) Općina Plitvička jezera objavljuje

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u Općini Plitvička Jezera, K.O. Korenica u naselju

Rudanovac, na k.č.br. 5025/4, 9489/3, 5025/6, 5025/7, 1461/1, 1460/46, 4795/9, 5025/4, 5025/6 i 5025/7,

u naselju

Vrelo Koreničko na k.č.br. 11007/6, 11007/7, 1565, 9430/7, 766 i 1565,

u naselju

Korenica Ulica kraljice Katarine Kotromanić na k.č.br. 12161/2, 12161/3 i 12161/4, Ulica Brinjska k.č.br.  11923/2 i Ulica Pere Šnjarića na k.č.br. 11482

u naselju

Kompolje Koreničko na k.č.br. 12410 i

u naselju

Gradina Korenička na k.č.br. 7997/1, 8045, 7450, 9628/1, 9615, 9429/1, 7768 i 9627

da Općina Plitvička Jezera na temelju čl. 133 Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) kao nositelj prava na nerazvrstanim cestama započinje s postupkom evidentiranja stvarnog stanja istih i to s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene ceste dana 09.09.2019. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Kukuruzović Tomislav, mag. ing. geod. et geoinf., Geo 1310, iz tvrtke Geom d.o.o., Slunj, Braće Radić 1, koja će izraditi elaborat o izvedenom stanju.

 

 

Načelnik Općine Plitvička Jezera

      Ante Kovač, v.r.