Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste u naseljima Rudanovac, Vrelo Koreničko, Vranovača, Korenica, Kompolje Koreničko i Gradina Korenička

Odaveštavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposedno graniče sa zemljištima na kojima su izvedene nerazvrstane ceste u naseljima Rudanovac. Vre!o Koreničko, Vranovača, Korenica, Kompolje Koreničko i Gradina Korenička da Općina Plitvička Jezera kao nositelj prava započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstanih ces!a u gore navedenim naseljima u katastarskoj općini Korenica. Radovi započinju 12.10.2015. godine i od tog datuma Općina Plitvička Jezera započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Tonija Modrušana, dipl. ing. geod. Geo 846 iz tvrtke “Geom” d.o.o., Slunj, Ulica braće Radić 1.

Nositelji prava na nekretninama koji neposedno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta u prostorijama Općine Plitvička Jezera na dan 23.11.2015. godne od 09:00 – l4:00 sati.